Jaarboek 2022-2023

H1.LEIDERSCHAP IN DE GEEST VAN AUGUSTINUS: EEN FLORERENDE GEMEENSCHAP MET DUURZAAM SUCCES

Auteur Henri Slob, Harry Commandeur en Paul van Geest
Referentie publicatie Slob, H., Commandeur, H. en Van Geest, P. (2022). Leiderschap in de geest van Augustinus: een florerende gemeenschap met duurzaam succes. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 1 beschrijven Henri Slob, Harry Commandeur en Paul van Geest Augustijns leiderschap: de leiderschapskwaliteiten zoals kerkvader Augustinus die heeft onderscheiden. Een leider die behept is met deze kwaliteiten kan het verschil maken in de organisatie waaraan hij of zij leidinggeeft en de continuïteit van een onderneming waarborgen.
Biografie auteurs: Henri Slob MSc is promovendus aan de Erasmus School of Philosophy op het onderwerp ‘Liefde in organisaties’. In dit kader onderzoekt hij hoe organisaties liefdevol bestuurd (kunnen) worden in relatie tot bedrijfseconomische en governance vraagstukken. Hij is werkzaam bij het Erasmus Institute of Business Economics als secretaris en is als programmamanager betrokken bij het executive program ‘Liefde in Bedrijf’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof. dr. Harry R. Commandeur is hoogleraar Industriële Economie en Bedrijfshuishoudkunde bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is hij bestuurder en bekleedt hij toezichthoudende functies bij profit- en non-profitorganisaties.

Prof. dr. Paul J.J. van Geest is hoogleraar Economie en Theologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de Theologie aan Tilburg University en bijzonder gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tevens is hij o.m. lid van de Pauselijke Academie voor Theologie en bekleedt hij een toezichthoudende functie in een vereniging voor middelbaar onderwijs (OMO).

H2. DE MENSELIJKE MAAT IN BUSINESS FAILURE: HET BELANG VAN ‘JUST CULTURE’ VOOR HET IDENTIFICEREN VAN BEDRIJFSRISICO’S DOOR MELDGEDRAG

Auteur Mark C. Noort
Referentie publicatie Noort, M.C. (2022). De menselijke maat in business failure: het belang van ‘just culture’ voor het identificeren van bedrijfsrisico’s door meldgedrag. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 2 gaat Mark Noort in op het belang van ‘Just Culture’ voor het identificeren van bedrijfsrisico’s. Just Culture is een organisatiecultuur die gekenmerkt wordt door een balans tussen herstel en vereffening van schade, en het toepassen van ‘de menselijke maat’ op de omgang met business failure. Het doel hierbij is om de kans op business failure te verkleinen door meldgedrag van werknemers te beschermen.
Biografie auteurs: Dr. Mark C. Noort is universitair docent bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Leiden en begint dit jaar bij het CAOP als adviseur sociale veiligheid en integriteit. Zijn doel is om organisaties in staat te stellen sterkere, eerlijkere en veiligere samenlevingen te creëren. Om dit te bereiken, verschaft hij inzichten, advies en training over sociaalpsychologische en culturele processen die bijdragen aan het verbeteren van organisatorische en maatschappelijke uitkomsten.

H3. ACTUALISATIE VAN DE CORPORATE GOVERNANCE CODE: WOKE OR NOT WOKE?

Auteur Gerard van Solinge
Referentie publicatie Van Solinge, G. (2022). Actualisatie van de corporate governance code: woke or not woke? In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 gaat Gerard van Solinge in op de concept Corporate Governance Code. Hij betoogt onder andere dat waardecreatie op de lange termijn in de praktijk weer teruggebracht is tot het belang van de aandeelhouders. Hij vraagt zich af of in de nieuwe versie van de Code het begrip langetermijnwaardecreatie een nadere invulling zou moeten krijgen. Alhoewel de Code voorheen voorliep op ontwikkelingen in de wetgeving, en daarmee blijk gaf van een vernieuwende kijk op de toekomst, vindt de auteur dat dit momenteel niet op alle relevante onderwerpen van toepassing is.
Biografie auteurs: Prof. mr. Gerard van Solinge is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat bij Allen & Overy in Amsterdam en plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

H4. DENKFOUTEN VOORKOMEN: DE SLEUTELROL VAN LEIDERS IN TOEZICHT EN BESTUUR

Auteur Tessa Coffeng en Elianne F. van Steenbergen
Referentie publicatie Coffeng, T. en Van Steenbergen, E.F. (2022). Denkfouten voorkomen: de sleutelrol van leiders in toezicht en bestuur. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 beschrijven Tessa Coffeng en Elianne F. van Steenbergen denkfouten (of biases) in besluitvorming waardoor mensen vaak niet volledig objectief zijn in hun oordeelsvorming en handelen. Dit geldt ook ervaren toezichthouder of bestuurders. De auteurs geven handvaten om denkfouten in de besluitvorming tegengaan om te streven naar een zo objectief mogelijk besluitvormingsproces.
Biografie auteurs: Dr. Tessa Coffeng is sociaal- en organisatiepsycholoog. Voor het grootste deel van haar tijd werkt zij bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als toezichthouder in het Gedrag & Cultuur team van het Expertisecentrum. Vanuit een samenwerkingsverband tussen de AFM en de Universiteit Utrecht werkt zij ook als postdoc in de onderzoeksgroep Organisatiegedrag aan deze universiteit. Tessa’s missie is om de brug te versterken tussen sociaal- en organisatiepsychologisch onderzoek en de toezichtspraktijk. Haar onderzoek richt zich op het verbeteren van de besluitvorming van toezichthouders en de effectiviteit van toezichtinterventies.

Prof. dr. Elianne F. van Steenbergen is sociaal- en organisatiepsycholoog. Voor de helft van haar tijd werkt zij bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als senior toezichthouder in het team Gedrag & Cultuur van het Expertisecentrum. Daarnaast is zij verbonden aan de onderzoeksgroep Organisatiegedrag van de Universiteit Utrecht, waar zij de bijzondere leerstoel Psychologie van Toezicht bekleedt. Haar doel is om de link te verstevigen tussen de psychologische wetenschap en de toezichtspraktijk. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe nalevings- en ethisch gedrag van managers en medewerkers in organisaties bevorderd kan worden.

H5.  RVC-ROLLEN IN DE RVC ALS TEAM: VERSCHILLENDE RVC-TAKEN VEREISEN ANDERE TEAMROLLEN

Auteur Mijntje Lückerath-Rovers en Reinout de Vries
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. en De Vries, R. (2022), . RvC-rollen in de RvC als team: verschillende RvC-taken vereisen andere teamrollen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 5 koppelen Mijntje Lückerath en Reinout de Vries teamrollen uit de psychologie (taak-, sociale of team-overstijgende teamrollen) aan de RvC-taken in Corproate Governance (toezichthouden, adviseren en netwerken). Intuïtief vragen deze drie verschillende RvC-taken om verschillende RvC-rollen. Hun onderzoek onder ruim 250 commissarissen probeert dit te ook te onderbouwen.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is zelf commissaris en/of toezichthouder bij Pels Rijcken, Erasmus MC, NRC Media, en Diergaarde Blijdorp, en eerder bij Achmea, de ASN Beleggingsinstellingen, KNGF Geleidehonden en de Betaalvereniging Nederland.

Prof. dr. Reinout de Vries is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, sectie organisatiepsychologie. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses liggen op het gebied van persoonlijkheid, communicatiestijlen en leiderschap. Recent werk richt zich op het Situation-Trait-Outcome Activation (STOA) model, de Three Nightmare Traits (TNT) en de beoordeling van persoonlijkheid met behulp van kunstmatige intelligentie. Instrumenten die hij heeft geconstrueerd of mede heeft ontwikkeld, zoals de Nederlandse vertaling van de HEXACO-PI-R, de zesdimensionale Communication Styles Inventory (CSI), de Brief HEXACO Inventory (BHI) en de Circumplex Leadership Scan (CLS) worden veel gebruikt in de academische wereld en de praktijk.

H6. NACHTZICHT ONTWIKKELEN: HET TOEPASSEN VAN EEN PSYCHODYNAMISCHE LENS OM DYNAMIEKEN IN RVC’S BETER TE BEGRIJPEN 

Auteur Margot Schumacher-Dekkers en Alicia Cheak
Referentie publicatie Schumacher-Dekkers, M. en Cheak, A. (2022). Nachtzicht ontwikkelen: het toepassen van een psychodynamische lens om dynamieken in rvc’s beter te begrijpen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Margot Schumacher en Alicia Cheak presenteren in hoofdstuk 6 een raamwerk van psychodynamische concepten om onbewuste, maar potentieel ontsporende dynamieken tussen commissarissen en leden van de Raad van Bestuur te helpen identificeren. Ze illustreren dit raamwerk aan de hand van een case van een RvC.
Biografie auteurs: Ir. Margot Schumacher is adjunct Professor in Leiderschap voor TIAS Business School, Senior Associate bij het Kets de Vries Instituut en Executive Coach. Voorafgaand aan deze functies bekleedde Margot leidinggevende functies bij Unilever en Heinz en werkte ze in Pittsburg, Londen en Sjanghai. Margot heeft een Master in Technische Bedrijfskunde (Technische Universiteit Eindhoven), een Executive MBA (University of Southern California) en een Executive Masters in Consulting and Coaching for Change (INSEAD). Margot is Commissaris bij Thales, Nederland.

Alicia Cheak MSc is Research Associate bij het Kets de Vries Instituut. Ze onderzoekt en ontwikkelt theorieën en interventies op het gebied van psychodynamische systemische benaderingen van leiderschapsontwikkeling en organisatietransformatie. Ze is co-auteur van verschillende artikelen over de systemische, psychodynamische benadering en leiderschap met Manfred Kets de Vries. Voorafgaand aan haar werk bij KDVI was Alicia Researcher bij INSEAD en UCLA. Ze heeft een Bachelor in Engels en Psychologie en een Master in Learning & Instruction van UCLA.

H7. DE INGRIJPENDE IMPACT VAN BESTUURDERS OP HET LOT VAN HUN ORGANISATIE: HOE CEO’S DE VEERKRACHT VAN HUN BEDRIJF (MEDE) BEPALEN

Auteur Tine Buyl
Referentie publicatie Buyl, T. (2022). De ingrijpende impact van bestuurders op het lot van hun organisatie: hoe ceo’s de veerkracht van hun bedrijf (mede) bepalen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 beschrijft Tine Buyl haar onderzoek naar de relatie tussen de veerkracht (‘resilience’) en crisisbestendigheid van organisaties, en twee specifieke kenmerken van CEO’s: narcisme en hebzucht. Persoonlijkheidskenmerken, motieven en waarden, zoals bijvoorbeeld narcisme, hebzucht en eigenbelang hebben op korte termijn implicaties voor de strategische beslissingen van bestuurders en op langere termijn zien we hiervan de gevolgen in de resilience van het bedrijf.
Biografie auteurs: Dr. Tine Buyl is universitair hoofddocent Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg (Nederland). Zij behaalde haar doctoraat in de Bedrijfseconomie aan de Universiteit Antwerpen (België). Haar onderzoek richt zich op Chief Executive Officers, de samenstelling en dynamiek van top management teams, en de effecten daarvan op strategie en organisatieprestaties. Haar werk is gepubliceerd in academische tijdschriften zoals de Journal of Management, Journal of Management Studies en Leadership Quarterly. Zij is medeorganisator van de jaarlijkse EIASM-workshops over Top Management Teams en Business Strategy Research. Daarnaast is ze ook opleidingsdirecteur van de Bachelor en Master Organisatiewetenschappen.

H8. DE LANGE BOCHTIGE WEG NAAR HET STAKEHOLDERKAPITALISME 

Auteur Rutger Claassen
Referentie publicatie Claassen, R. (2022). De lange bochtige weg naar het stakeholderkapitalisme. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 8 beschrijft Rutger Claassen Stakeholderkapitalisme. Stakeholderkapitalisme is een vorm van kapitalisme als reactie op maatschappelijke onvrede over de positie en rol van bedrijven en heeft een meer realistisch oog voor de kwetsbaarheid van álle stakeholders dan het aandeelhouderskapitalisme. Hij beschrijft hoe bedrijven momenteel hun stakeholders in kaart brengen en doet een voorstel voor een bredere stakeholderanalyse, een analyse die werkelijk open staat voor de intrinsieke waarde van stakeholders voor het bedrijf.
Biografie auteurs: prof. dr. R.J.G. Claassen is hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek, aan het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek heeft betrekking op de filosofische fundamenten van de liberaal-democratische rechtsstaat en de ethische en politieke dimensies van de markteconomie. Hij is momenteel projectleider van het door de European Research Council (ERC) gefinancierde onderzoeksproject The Business Corporation as a Political Actor (2020-2025). Daarin onderzoekt hij met zijn team de vraag welke maatschappelijke verantwoordelijkheden bedrijven hebben, en hoe zij maatschappelijke verantwoording kunnen afleggen.

H9. CONCEPTEN EN STANDAARDEN: EEN ANALYSE VAN DE AANSLUITING VAN DE EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS OP DE PRAKTIJK VAN DUURZAAMHEIDSVERSLAGGEVING

Auteur Dick de Waard
Referentie publicatie De Waard, D. (2022). Concepten en standaarden: een analyse van de aansluiting van de european sustainability reporting standards op de praktijk van duurzaamheidsverslaggeving. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Dick de Waard analyseert in hoofdstuk 9 in welke mate de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) aansluiten op reeds bestaande concepten voor gedrag en verslaggeving. Hij stelt daarbij dat hoe beter de ESRS op deze concepten aansluiten, hoe eenvoudiger het zal zijn voor de groep ondernemingen die al duurzaamheidsverslagen publiceren om de nieuwe standaarden toe te passen. Hij formuleert daarbij een aantal aandachtspunten voor verdere optimalisering van geïntegreerde verslaggeving.
Biografie auteurs: Prof. dr. Dick de Waard is als hoogleraar Auditing verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en als bijzonder hoogleraar MVO aan de University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez. Hij is gedurende 35 jaren actief geweest als accountant bij EY Accountants en EY Climate Change and Sustainability Services in Nederland. Hij is in 2008 gepromoveerd op basis van onderzoek naar de taak opvatting van (raden van) commissarissen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

H10. NAAR EEN IMPACT ECONOMIE

Auteur Werner Schouten en Dirk Schoenmaker
Referentie publicatie Schouten, W. en Schoenmaker, D. (2022). Naar een impact economie. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Werner Schouten en Dirk Schoenmaker beschrijven de nut en noodzaak van een impact economie en schetsen de contouren van een impact economie in hoofdstuk 10. De transitie naar de impact economie behelst een verbreding van de doelfunctie, van financiële groei naar menselijke bloei. Zij beschrijven ook een nieuw framework voor bedrijven om over hun economische, sociale en ecologische prestaties te rapporteren: het Impact-Weighted Accountants Framework (IWAF).
Biografie auteurs: Prof. dr. Dirk Schoenmaker is hoogleraar Banking and Finance aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en vice-voorzitter van de Impact Economy Foundation. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op het gebied van duurzame financiën, centraal bankieren en financiële stabiliteit, financiële systeemarchitectuur en Europese financiële integratie. Hij is tevens Research Fellow bij het Centre for European Policy Research (CEPR). Hij is co-auteur van de leerboeken 'Principles of Sustainable Finance' (Oxford University Press) en 'Financial Markets and Institutions: A European perspective' (Cambridge University Press) en auteur van 'Governance of International Banking: The Financial Trilemma' (Oxford Universitaire Pers). Hij promoveerde in economie aan de London School of Economics.

Werner Schouten is directeur van de Impact Economy Foundation en presentator van het radioprogramma BNR Koplopers. Hij is voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Hij specialiseert zich in klimaat en generatiegerechtigheid. Als directeur van de Impact Economy Foundation bouwt Werner aan een Impact Economie waarin werk, ondernemerschap en innovatie werkelijk bijdraagt aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. In 2020 is hij als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging nummer 1 geworden in de Trouw Duurzame 100.Ook is hij lid van de Raad van Advies van de ASN Bank.

H11. ‘LANGETERMIJNBETROKKENHEID’ EN STEMGEDRAG VAN INSTITUTIONELE BELEGGERS 

Auteur Christoph van der Elst
Referentie publicatie Van der Elst, C. (2022). ‘Langetermijnbetrokkenheid’ en stemgedrag van institutionele beleggers. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 beschrijft Christoph Van der Elst aan de hand van de deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders en hun stemgedrag, de langetermijnbetrokkenheid van institutionele beleggers, Het onderzoek laat onder andere zien hoe de deelname aan de algemene vergadering de laatste jaren is geëvolueerd, en hoe institutionele beleggers met hun aandelenbelang en de hieraan verbonden stemrechten omspringen.
Biografie auteurs: Prof. dr. Christoph van der Elst is hoogleraar business law and economics aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Gent. Hij doceert, publiceert en adviseert over vennootschapsrecht, corporate governance, ondernemingscontracten en business law. Hij is tevens advocaat (Cottyn) en ‘research associate’ bij ECGI (European Corporate Governance Institute) en was/is visiting professor bij Vanderbilt (US), IDC (Israel), UAMS (België), TIAS, het Europa College (België), Babeș-Bolyai Universiteit (Roemenië) and CLEI (Italië).

H12. DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN EN BEVINDINGEN UIT HET AANDEELHOUDERS VERGADERINGENSEIZOEN 2022

Auteur Rients Abma
Referentie publicatie Abma, R. (2022). De belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het aandeelhouders vergaderingenseizoen 2022. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Rients Abma geeft in hoofdstuk 12 een overzicht van het aandeelhoudersseizoen 2022. Na twee seizoenen van vrijwel volledig digitale jaarvergaderingen, werden de meeste jaarvergaderingen dit jaar weer ‘ouderwets’ fysiek of hybride gehouden. Abma laat zien dat de beloningsgerelateerde voorstellen in 2022 het meest controversieel waren, gevolgd door het uitgifte nieuwe aandelen en de benoeming of herbenoeming van bestuurders en commissarissen.
Biografie auteurs: Drs. Rients Abma is directeur van Eumedion, het corporate governance- en duurzaamheidsplatform van institutionele beleggers. Daarvoor was hij werkzaam bij VNO-NCW en het Ministerie van Financiën. Rients Abma was secretaris van de commissie-Tabaksblat en van de commissie-Frijns (Monitoring Commissie). Momenteel is hij onder meer voorzitter van het Stakeholdersforum van de NBA en lid van de Commissie Kapitaalmarkt van de AFM. Hij studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

H13. DE VRUCHTEN VAN VERSTERKTE CORPORAT(I)E GOVERNANCE

Auteur Ronstadt Yip en Dirk Brounen
Referentie publicatie Yip, R. en Brounen, D. (2022). De vruchten van versterkte corporat(i)e governance. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Ronstadt Yip en Dirk Brounen beschrijven in hoofdstuk 13 hun onderzoek naar governance bij woningcorporaties, zeven jaar na de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Zij onderzochten de effecten van de aangepaste governance richtlijnen aan de hand van periodieke visitatierapporten. De analyse laat zien dat de governance scores binnen de corporatiesector een milde opmars hebben doorgemaakt sinds 2015.
Biografie auteurs: Prof.dr. Dirk Brounen is hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Tilburg en onderzoekt internationale vastgoedmarkten. In het bijzonder het risico en rendement van vastgoedinvesteringen, de meerwaarde van vastgoedverduurzaming, en het belang van financiële planning. Zijn onderzoeksresultaten zijn onder meer gepubliceerd in internationale vakbladen als: The European Economic Review, RAND Journal of Economics, en Real Estate Economics. Verder doceert hij verschillende financiële vastgoedvakken aan diverse leergangen en is hij auteur van het populaire boek Nooit Meer Slapend Arm.

Ronstadt Yip MSc. AAG is actief als riskmanager bij WSW. Hij is opgeleid als econoom en als actuaris. Zijn achtergrond ligt in het pensioen- en verzekeringswezen. Bij WSW is hij nauw betrokken bij de verslaglegging van de toereikendheidstoets (Basel III regelgeving) en gebruikt hij zijn (kwantitatieve) kennis voor het onderzoeken en ontwikkelen van financiële modellen. Tevens beoogt hij dit jaar aan een promotietraject te beginnen aan Tilburg University.

H14. GOED BESTUUR, RECHT DOEN

Auteur Steven ten Have en Maarten Hendriks
Referentie publicatie Ten Have, S. en Hendriks, M. (2022). Goed bestuur, recht doen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Het Jaarboek sluit af met de bijdrage van Steven ten Have en Maarten Hendriks die mede gebaseerd is op de speech van Stevenbij de uitreiking van het eerste exemplaar van het Jaarboek Corporate Governance in 2021. De titel van zijn bijdrage vorig jaar was: ‘En consideration’. Kern van het betoog was dat Corporate Governance draait om een weloverwogen, evenwichtig proces waarin relevante perspectieven en partijen recht wordt gedaan door bekwame spelers en een adequaat instrumentarium.
Biografie auteurs: Prof. dr. mr. Steven ten Have is hoogleraar Strategie en Verandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam, organisatieadviseur en partner bij TEN HAVE Change Management. Daarnaast is hij toezichthouder en onder andere voorzitter van RvC van de VEB. Steven is raad in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Maarten Hendriks LLM is organisatieadviseur bij TEN HAVE Change Management en werkt aan een promotieonderzoek met Corporate Governance als onderwerp. Maarten is onder andere medeauteur van het boek: Organizational behaviour and change management: The impact of cognitive and social bias.