Tags: CEO

H2: De ins en outs van een goede CEO

Auteur Prof. dr. Janka Stoker en Prof. dr. Harry Garretsen
Referentie publicatie Stoker, J. en H. Garretsen (2018), De ins en outs van een goede CEO. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding Een van de belangrijkste taken van commissarissen is het vinden en houden van een goede CEO. Dat is tegelijkertijd ook een van hun moeilijkste taken, want ze moeten niet alleen de juiste CEO selecteren, maar vervolgens ook haar of zijn presteren beoordelen, en niet te vergeten – vroeger of later - een goeie exit van de CEO organiseren. Elk van deze onderwerpen is natuurlijk op zichzelf al een hoofdstuk in dit jaarboek waard, dus dit hoofdstuk kan geen totaaloverzicht bieden, maar het is wel representatief voor recent onderzoek naar de selectie en het presteren van CEOs. Wat we in onze bijdrage doen, is een aantal relevante en vooral actuele inzichten delen, waarbij we ook resultaten uit ons eigen onderzoek presenteren.
Biografie auteurs: Prof. dr. Janka Stoker studeerde Sociale en Arbeids- & Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en promoveerde op het onderwerp 'leidinggeven aan zelfsturende teams’ aan de Universiteit van Twente. Zij is directeur van het leiderschapsinstituut In the LEAD aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit instituut houdt zich bezig houdt met onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van leiderschap. Stoker is sinds 2003 hoogleraar ‘Leiderschap en Organisatieverandering’ aan dezelfde faculteit. Haar onderzoek richt zich op thema’s als leiderschap, macht, diversiteit, top management teams, organisatieverandering en het middenkader. Dit leidt tot zowel (inter)nationale wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties, waaronder recent het boek ‘Goede leiders zweven niet’ (2018). Ze werkte als senior managing consultant bij Berenschot van 1998 tot 2009, waar ze betrokken was bij grote veranderingen projecten voor zowel de profit en not-for-profit bedrijven. Stoker is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Economic Board Groningen.

Prof. dr. Harry Garretsen is sinds 2008 hoogleraar International Economics and Busines aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en was van 2011-2106 aldaar ook decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Daarvoor was Garretsen als hoogleraar economie verbonden aan RU Nijmegen (1996-2002) en de Universiteit Utrecht (2002-2008). Garretsen doceert en doet onderzoek op het gebied van de internationale economie, leiderschap & management, de economische geografie en de institutionele economie en is ook co-auteur van diverse boeken, waaronder ‘Goede leiders zweven niet’ (2018). Hij is als fellow verbonden aan de Universiteit van Cambridge en het CESifo van de Universiteit München. Garretsen was van 2004-2014 plv kroonlid bij de SER en is thans lid van de Bankraad van De Nederlandsche Bank. Vanaf 2015 geeft hij leiding aan het RUG expertisecenter In the LEAD.

H7. Cultuur van integriteit: een chefsache

Auteur Prof. dr. mr. Jonathan Soeharno
Referentie publicatie Soeharno , J. (2018), Cultuur van integriteit: een chefsache. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 verkent Jonathan Soeharno de begrippen integriteit en cultuur in de ethiek om daarmee beter zicht te krijgen wat het betekent dat in de Corporate Governance Code 2016 het bestuur van de onderneming verantwoordelijk is voor het tamelijk ongrijpbare fenomeen "cultuur”.
Biografie auteurs: Prof. dr. mr. J.E. Soeharno (jurist, theoloog en filosoof) is advocaat te Amsterdam en hoogleraar Rechtspleging en Rechtsfilosofie aan de Universiteit te Amsterdam. Als specialist op het gebied van ethiek en integriteit is hij nauw betrokken geweest bij de invoering van de bankierseed en het tuchtrecht in de financiële sector, lid van de commissie Gedragsregels advocatuur, voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit van Amsterdam en docent ethiek en integriteit voor rechters en officieren van justitie. Ook adviseert hij raden van bestuur en beursgenoteerde bedrijven inzake ethische en integriteitskwesties.

H7. DE INGRIJPENDE IMPACT VAN BESTUURDERS OP HET LOT VAN HUN ORGANISATIE: HOE CEO’S DE VEERKRACHT VAN HUN BEDRIJF (MEDE) BEPALEN

Auteur Tine Buyl
Referentie publicatie Buyl, T. (2022). De ingrijpende impact van bestuurders op het lot van hun organisatie: hoe ceo’s de veerkracht van hun bedrijf (mede) bepalen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 beschrijft Tine Buyl haar onderzoek naar de relatie tussen de veerkracht (‘resilience’) en crisisbestendigheid van organisaties, en twee specifieke kenmerken van CEO’s: narcisme en hebzucht. Persoonlijkheidskenmerken, motieven en waarden, zoals bijvoorbeeld narcisme, hebzucht en eigenbelang hebben op korte termijn implicaties voor de strategische beslissingen van bestuurders en op langere termijn zien we hiervan de gevolgen in de resilience van het bedrijf.
Biografie auteurs: Dr. Tine Buyl is universitair hoofddocent Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg (Nederland). Zij behaalde haar doctoraat in de Bedrijfseconomie aan de Universiteit Antwerpen (België). Haar onderzoek richt zich op Chief Executive Officers, de samenstelling en dynamiek van top management teams, en de effecten daarvan op strategie en organisatieprestaties. Haar werk is gepubliceerd in academische tijdschriften zoals de Journal of Management, Journal of Management Studies en Leadership Quarterly. Zij is medeorganisator van de jaarlijkse EIASM-workshops over Top Management Teams en Business Strategy Research. Daarnaast is ze ook opleidingsdirecteur van de Bachelor en Master Organisatiewetenschappen.