Tags: stakeholder

H3. Uit de bubbel van de bestuurskamer: De opkomst van stakeholder governance voor toezichthouders en commissarissen

Auteur drs. Paul Stamsnijder
Referentie publicatie Stamsnijder, P. (2018), Uit de bubbel van de bestuurskamer: De opkomst van stakeholder governance voor toezichthouders en commissarissen. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 betoogt Paul Stamsnijder dat toezichthouders in ruimere zin de verwachtingen van stakeholders mee moeten wegen bij de toetsing van beleid. De dialoog met stakeholders is daarvoor onontbeerlijk. De vraag is hoe de betrokkenheid van alle stakeholders geborgd kan worden.
Biografie auteurs: drs Paul Stamsnijder is founding partner van de Reputatiegroep en ervaren toezichthouder. Hij publiceerde meerdere boeken, waaronder "Stakeholdermanagement: start met wie" (2016). Zijn toezichtservaring deed hij op bij onder andere de Kwadrant Groep, het Liliane Fonds, de Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG) en diagnostisch centrum Saltro. Daarnaast werkt(e) hij vanuit zijn adviespraktijk met tal van raden van toezicht in de financiële wereld, de semi-publieke sector en de zorg.

H4. Hallo, voor wie doen wij het eigenlijk? Over de brede achterban van maatschappelijke organisaties en hun invloed op organisatiebeleid, vanuit het perspectief van de toezichthouder

Auteur Mr. Hanske Pleng en Drs. Marike Kuperus
Referentie publicatie Plenge, H. en Kuperus, M. (2018), Hallo, voor wie doen wij het eigenlijk? Over de brede achterban van maatschappelijke organisaties en hun invloed op organisatiebeleid, vanuit het perspectief van de toezichthouder. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding Ook Hanske Plenge en Marike Kuperus verdiepen zich in hoofdstuk 4 in de vraag “voor wie doen we het nu eigenlijk” en wie feitelijk de achterban van maatschappelijke organisaties is en wie daarmee invloed moet hebben op de strategie van die organisaties. Zij doen dit vanuit de rol en het perspectief van de toezichthouder.
Biografie auteurs: Mr. Hanske Plenge, LL.M. is (bedrijfs-)jurist, legal mediator en toezichthouder in het onderwijs, kinderopvang en cultuursector. Zij is mede-oprichter en partner bij PIT, Platform voor Innovatie in Toezicht, een landelijke beweging voor eigentijdse toezichthouders die samenwerken aan een nieuwe bestuurscultuur. Mede-auteur van “De zwarte doos van de boardroom, dilemma’s uit de praktijk van commissarissen”(2015).

Drs. Marike Kuperus is maat en verenigingsadviseur bij Kuperus&Co en werkt voor verenigingen, stichtingen, brancheorganisaties. Ze richt zich in het bijzonder op vraagstukken van de verenigingsgovernance, de relatie bestuur - directie- leden en het betrekken van de achterban en stakeholders bij de vereniging. Ze is partner bij PIT, Platform voor Innovatie in Toezicht. Marike Kuperus publiceert regelmatig in het vaktijdschrift VM (VerenigingsManagement) en heeft ook gepubliceerd in onder andere Sociale Vraagstukken en VIOO. Recent verscheen “Routeplanner voor verenigen, organiseren van passie en eigenaarschap” (2018).