Tags: stakeholder

H3. Uit de bubbel van de bestuurskamer: De opkomst van stakeholder governance voor toezichthouders en commissarissen

Auteur drs. Paul Stamsnijder
Referentie publicatie Stamsnijder, P. (2018), Uit de bubbel van de bestuurskamer: De opkomst van stakeholder governance voor toezichthouders en commissarissen. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 betoogt Paul Stamsnijder dat toezichthouders in ruimere zin de verwachtingen van stakeholders mee moeten wegen bij de toetsing van beleid. De dialoog met stakeholders is daarvoor onontbeerlijk. De vraag is hoe de betrokkenheid van alle stakeholders geborgd kan worden.
Biografie auteurs: drs Paul Stamsnijder is founding partner van de Reputatiegroep en ervaren toezichthouder. Hij publiceerde meerdere boeken, waaronder "Stakeholdermanagement: start met wie" (2016). Zijn toezichtservaring deed hij op bij onder andere de Kwadrant Groep, het Liliane Fonds, de Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG) en diagnostisch centrum Saltro. Daarnaast werkt(e) hij vanuit zijn adviespraktijk met tal van raden van toezicht in de financiële wereld, de semi-publieke sector en de zorg.

H4. Hallo, voor wie doen wij het eigenlijk? Over de brede achterban van maatschappelijke organisaties en hun invloed op organisatiebeleid, vanuit het perspectief van de toezichthouder

Auteur Mr. Hanske Pleng en Drs. Marike Kuperus
Referentie publicatie Plenge, H. en Kuperus, M. (2018), Hallo, voor wie doen wij het eigenlijk? Over de brede achterban van maatschappelijke organisaties en hun invloed op organisatiebeleid, vanuit het perspectief van de toezichthouder. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding Ook Hanske Plenge en Marike Kuperus verdiepen zich in hoofdstuk 4 in de vraag “voor wie doen we het nu eigenlijk” en wie feitelijk de achterban van maatschappelijke organisaties is en wie daarmee invloed moet hebben op de strategie van die organisaties. Zij doen dit vanuit de rol en het perspectief van de toezichthouder.
Biografie auteurs: Mr. Hanske Plenge, LL.M. is (bedrijfs-)jurist, legal mediator en toezichthouder in het onderwijs, kinderopvang en cultuursector. Zij is mede-oprichter en partner bij PIT, Platform voor Innovatie in Toezicht, een landelijke beweging voor eigentijdse toezichthouders die samenwerken aan een nieuwe bestuurscultuur. Mede-auteur van “De zwarte doos van de boardroom, dilemma’s uit de praktijk van commissarissen”(2015).

Drs. Marike Kuperus is maat en verenigingsadviseur bij Kuperus&Co en werkt voor verenigingen, stichtingen, brancheorganisaties. Ze richt zich in het bijzonder op vraagstukken van de verenigingsgovernance, de relatie bestuur - directie- leden en het betrekken van de achterban en stakeholders bij de vereniging. Ze is partner bij PIT, Platform voor Innovatie in Toezicht. Marike Kuperus publiceert regelmatig in het vaktijdschrift VM (VerenigingsManagement) en heeft ook gepubliceerd in onder andere Sociale Vraagstukken en VIOO. Recent verscheen “Routeplanner voor verenigen, organiseren van passie en eigenaarschap” (2018).

H7. Rijnlands of Angelsaksisch? De Psychologie van Stakeholder Relaties

Auteur Jan Willem Stoelhorst en Flore Bidroux
Referentie publicatie Stoelhorst, J.W. en F.Bidroux (2021), Rijnlands of Angelsaksisch? De Psychologie van Stakeholder Relaties In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 betogen Jan Willem Stoelhorst en Flore Bidroux dat de gedragsaannames van de Angelsaksische benadering van Corporate Governance aantoonbaar onjuist zijn en die van de Rijnlandse benadering te vaag. Zij bieden een alternatief een ‘behavioral stakeholder theory’ dat een concreet alternatief biedt voor het model van de Homo economicus en dat als gedragsmatige basis voor een stakeholderbenadering van Corporate Governance kan dienen.
Biografie auteurs: Prof.dr.ir. J.W. (Jan-Willem) Stoelhorst is hoogleraar ‘Strategie & Organisatie’ aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich met name op de grondslagen van economische en managementtheorieën. De insteek van zijn werk is om via een beter begrip van de evolutionaire basis van menselijk gedrag en instituties tot theorieën te komen voor het managen van Homo sapiens in plaats van Homo economicus. Het uiteindelijke doel is om zo bij te dragen aan het ontwerp van organisaties en instituties die zowel in sociale als ecologische zin duurzaam zijn.

Prof. dr. Flore Bridoux is hoogleraar ‘Stakeholder Management’ aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam. Ze doet onderzoek op het gebied van bedrijfsstrategie. In haar huidige onderzoek richt ze zich op de vraag hoe belanghebbenden reageren op verschillende stakeholderstrategieën en manieren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast verricht ze zowel theoretisch als empirisch onderzoek rond de vraag hoe bedrijven zich het best kunnen organiseren om samenwerking met hun stakeholders te bevorderen.

H10. Rust en ruimte voor het bestuur binnen ons stakeholdermodel: wettelijke bedenktijd ter borging van de strategie en de uitvoering daarvan.

Auteur Reinier Kleipool
Referentie publicatie Kleipool, R. (2021), Rust en ruimte voor het bestuur binnen ons stakeholdermodel: wettelijke bedenktijd ter borging van de strategie en de uitvoering daarvan.. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 10 beschrijft Reinier Kleipool de recent geïntroduceerde wettelijke bedenktijd en daarmee samenhangende regelingen. Hij beschijft onder andere de mogelijkheid voor het bestuur van een beursgenoteerde vennootschap om de ruimte te creëren om haar beleid en strategie uit te voeren en daarmee de belangen van de vennootschap en de daarmee verbonden stakeholders te dienen
Biografie auteurs: Mr. drs. Reinier Kleipool is partner en notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en houdt zich daar bezig met het adviseren van (beursgenoteerde) bedrijven op het gebied van corporate governance en fusies en overnames. Reinier is lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de NOvA en de KNB en Redacteur van het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk (TOP).

H8. DE LANGE BOCHTIGE WEG NAAR HET STAKEHOLDERKAPITALISME 

Auteur Rutger Claassen
Referentie publicatie Claassen, R. (2022). De lange bochtige weg naar het stakeholderkapitalisme. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 8 beschrijft Rutger Claassen Stakeholderkapitalisme. Stakeholderkapitalisme is een vorm van kapitalisme als reactie op maatschappelijke onvrede over de positie en rol van bedrijven en heeft een meer realistisch oog voor de kwetsbaarheid van álle stakeholders dan het aandeelhouderskapitalisme. Hij beschrijft hoe bedrijven momenteel hun stakeholders in kaart brengen en doet een voorstel voor een bredere stakeholderanalyse, een analyse die werkelijk open staat voor de intrinsieke waarde van stakeholders voor het bedrijf.
Biografie auteurs: prof. dr. R.J.G. Claassen is hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek, aan het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek heeft betrekking op de filosofische fundamenten van de liberaal-democratische rechtsstaat en de ethische en politieke dimensies van de markteconomie. Hij is momenteel projectleider van het door de European Research Council (ERC) gefinancierde onderzoeksproject The Business Corporation as a Political Actor (2020-2025). Daarin onderzoekt hij met zijn team de vraag welke maatschappelijke verantwoordelijkheden bedrijven hebben, en hoe zij maatschappelijke verantwoording kunnen afleggen.