H9. CONCEPTEN EN STANDAARDEN: EEN ANALYSE VAN DE AANSLUITING VAN DE EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS OP DE PRAKTIJK VAN DUURZAAMHEIDSVERSLAGGEVING

Auteur Dick de Waard
Referentie publicatie De Waard, D. (2022). Concepten en standaarden: een analyse van de aansluiting van de european sustainability reporting standards op de praktijk van duurzaamheidsverslaggeving. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Dick de Waard analyseert in hoofdstuk 9 in welke mate de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) aansluiten op reeds bestaande concepten voor gedrag en verslaggeving. Hij stelt daarbij dat hoe beter de ESRS op deze concepten aansluiten, hoe eenvoudiger het zal zijn voor de groep ondernemingen die al duurzaamheidsverslagen publiceren om de nieuwe standaarden toe te passen. Hij formuleert daarbij een aantal aandachtspunten voor verdere optimalisering van geïntegreerde verslaggeving.
Biografie auteurs: Prof. dr. Dick de Waard is als hoogleraar Auditing verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en als bijzonder hoogleraar MVO aan de University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez. Hij is gedurende 35 jaren actief geweest als accountant bij EY Accountants en EY Climate Change and Sustainability Services in Nederland. Hij is in 2008 gepromoveerd op basis van onderzoek naar de taak opvatting van (raden van) commissarissen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen.