Tags: duurzaamheid

H3. Duurzaamheid in de Boardroom; wie willen zijn?

Auteur Wouter Scheepens
Referentie publicatie Scheepens, W. (2020), Duurzaamheid in de Boardroom; wie willen we eigenlijk zijn?– Een handvat voor een beter gesprek daarover In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 stelt Wouter Scheepens dat duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie in het centrum van de belangstelling staan en dat deze roep om een ‘reset’ van het kapitalisme door de corona-crisis verder is versterkt. Het hoofdstuk behandelt de vraag of de inspanningen van RvBs en RvCs voldoende gericht zijn op een transitie naar een meer duurzame economie en maatschappij. Hij introduceert een handvat om dit gesprek in de boardroom te verdiepen, gericht op twee elementen: het aanpassingsspectrum van de onderneming (innovatie) en inlevingsvermogen van het leiderschap (moraliteit).
Biografie auteurs: Mr. Wouter Scheepens is een van de founding partners van Steward Redqueen. Dit adviesbureau, gespecialiseerd in duurzaamheid en impact, werkt voor multinationals en financiële instellingen over de hele wereld. In 2017 publiceerde hij ‘Duurzaamheid in de Boardroom’, dat werd geselecteerd voor de longlist met 50 beste managementboeken in Nederland.Wouter is adjunct-professor bij TIAS, school for business and society en onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van Social Enterprise NL. Hij studeerde rechtsgeleerdheid (Tilburg). Daarnaast Management en Organisatie (TIAS), Corporate Communications (Erasmus) en het Erasmus Programma voor Commissarissen en Toezichthouders.

H6. Van Control en Compliance, naar Vertrouwen en Impact

Auteur Karen Maas
Referentie publicatie Maas. K. (2020), Van Control en Compliance, naar Vertrouwen en Impact, In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 6 beschrijft ook Karen Maas de aandacht voor langetermijnwaardecreatie en de verschuiving van het voldoen aan regel- en wetgeving naar de creatie van positieve impact: van compliance en control naar impact en vertrouwen. Management-, accounting- en control systemen moeten worden aangepast, de governance zal er anders uit gaan zien en zelfs het HR-beleid zal moeten veranderen. Volgens de auteur kan dit leiden tot betere reputatie, toegang tot financiering, loyalere werknemers en wellicht ook klanten.
Biografie auteurs: Prof. dr. Karen Maas is professor of Accounting & Sustainability op de Open Universiteit bij de vakgroep Finance en accounting. Zij is ook academisch directeur van het Impact Centre Erasmus, een onderzoeksinstituut dat zicht richt op impact strategie en management. Karen werkt veel samen met bedrijven, overheids- en non-profit organisaties om op impact te sturen en impact te realiseren. Haar onderzoek is in veel academische bladen, boeken en media gepubliceerd.

H2. Duurzaam Leiderschap: The purpose of governance is the governance of purpose

Auteur Hans Reus
Referentie publicatie Reus, H. (2020), Duurzaam Leiderschap: The purpose of governance is the governance of purpose In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 2 beschrijft Hans Reus aan de hand van zijn onderzoek en ervaringen in de Executive Search waarom, en hoe, duurzaam leiderschap een onderdeel moet zijn bij het selecteren van bestuurders en commissarissen. Ook geeft hij daarvoor concrete en praktische handvaten.
Biografie auteurs: Ir. Hans Reus MBA is partner bij executive search bureau Russell Reynolds Associates. Hij adviseert cliënten bij het benoemen en ontwikkelen van commissarissen en bestuurders bij internationale beursgenoteerde en private-equity ondernemingen. Hij richt zich onder meer op duurzaam leiderschap, en geeft hierover gastcolleges aan ervaren toezichthouders bij TIAS. Voorheen heeft hij onder andere bij adviesbureau McKinsey gewerkt. Hans heeft Elektrotechniek gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, en zijn MBA behaald op INSEAD.

H3. De vermaatschappelijking van grote ondernemingen en beleggers.

Auteur Rients Abma
Referentie publicatie Abma, R. (2021), De vermaatschappelijking van grote ondernemingen en beleggers In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 beschrijft Rients Abma de ontwikkeling van de vermaatschappelijking van de grote, institutionele beleggers. Institutionele beleggers worden via verschillende wegen gestimuleerd om ondernemingen te bewegen verdere stappen te zetten op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij gaat dieper in op deze ontwikkeling en plaatst deze in een historische context en bespreekt de consequenties ervan.
Biografie auteurs: Drs. Rients Abma is directeur van Eumedion, het corporate governance- en duurzaamheidsplatform van institutionele beleggers. Daarvoor was hij werkzaam bij VNO-NCW en het Ministerie van Financiën. Rients Abma was secretaris van de commissie-Tabaksblat en van de commissie-Frijns (Monitoring Commissie). Momenteel is hij onder meer voorzitter van het Stakeholdersforum van de NBA en lid van de Commissie Kapitaalmarkt van de AFM. Hij studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

H5. Scherpere EU-eisen aan verslaggeving vraagt om andere governance

Auteur Marleen Janssen Groesbeek en Nicolette Loonen
Referentie publicatie Janssen Groesbeek, M. en N. Loonen (2021), Scherpere EU-eisen aan verslaggeving vraagt om andere governance In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 5 beschrijven Marleen Janssen Groesbeek en Nicolette Loonen de aangescherpte Europese wetgeving voor duurzaamheidsverslaggeving. Verschillende aspecten en gevolgen daarvan worden besproken waaronder de wetgeving zelf, de toegevoegde waarde, de consequenties voor stakeholderinclusie en voor de bedrijfsvoering, maar ook voor het nieuwe type leiderschap dat nodig is.
Biografie auteurs: Drs. Marleen Janssen Groesbeek is lector Sustainable Finance and Accounting aan Avans Hogeschool. Na haar afstuderen was ze 20 jaar financieel-economisch journalist, waarvan bijna 17 jaar bij het Financieele Dagblad. Ze werkte als beleidsadviseur Duurzaamheid bij Eumedion, de belangenbehartiger van de institutionele beleggers en bij DSM als Sustainability Manager verantwoordelijk onder andere integrale jaarverslaggeving. Ze is lid van het toezichthoudend bestuur van CE Delft, de Raad van Advies van de ASN BANK en de Adviesraad Verantwoord Beleggen van PGGM. Daarnaast is ze lid van het Sustainable Finance Lab.

Drs. Nicolette Loonen RA is mede-oprichter en partner van TOSCA – Tribe of Sustainability Change Agents, een collectief van senior duurzaamheidsconsultants. Het is gespecialiseerd in advies aan organisaties over inbedding van duurzaamheid in de strategie en verantwoording daarover via geïntegreerde verslaggeving. Nicolette heeft ruime ervaring als consultant geïntegreerde verslaggeving, stakeholderinclusie, SDG-selectie en materialiteitsbepaling. Nicolette is toezichthouder bij pensioenfonds ABP, stichting Rutgers en IPPF, en daarnaast lid van het College van Toezicht op Auteursrechten (CvTA). Ze is ook docent bij de NCD bij in de opleiding “Governance Essentials” voor o.a. integrated reporting.

H9. CONCEPTEN EN STANDAARDEN: EEN ANALYSE VAN DE AANSLUITING VAN DE EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS OP DE PRAKTIJK VAN DUURZAAMHEIDSVERSLAGGEVING

Auteur Dick de Waard
Referentie publicatie De Waard, D. (2022). Concepten en standaarden: een analyse van de aansluiting van de european sustainability reporting standards op de praktijk van duurzaamheidsverslaggeving. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Dick de Waard analyseert in hoofdstuk 9 in welke mate de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) aansluiten op reeds bestaande concepten voor gedrag en verslaggeving. Hij stelt daarbij dat hoe beter de ESRS op deze concepten aansluiten, hoe eenvoudiger het zal zijn voor de groep ondernemingen die al duurzaamheidsverslagen publiceren om de nieuwe standaarden toe te passen. Hij formuleert daarbij een aantal aandachtspunten voor verdere optimalisering van geïntegreerde verslaggeving.
Biografie auteurs: Prof. dr. Dick de Waard is als hoogleraar Auditing verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en als bijzonder hoogleraar MVO aan de University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez. Hij is gedurende 35 jaren actief geweest als accountant bij EY Accountants en EY Climate Change and Sustainability Services in Nederland. Hij is in 2008 gepromoveerd op basis van onderzoek naar de taak opvatting van (raden van) commissarissen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

H10. NAAR EEN IMPACT ECONOMIE

Auteur Werner Schouten en Dirk Schoenmaker
Referentie publicatie Schouten, W. en Schoenmaker, D. (2022). Naar een impact economie. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Werner Schouten en Dirk Schoenmaker beschrijven de nut en noodzaak van een impact economie en schetsen de contouren van een impact economie in hoofdstuk 10. De transitie naar de impact economie behelst een verbreding van de doelfunctie, van financiële groei naar menselijke bloei. Zij beschrijven ook een nieuw framework voor bedrijven om over hun economische, sociale en ecologische prestaties te rapporteren: het Impact-Weighted Accountants Framework (IWAF).
Biografie auteurs: Prof. dr. Dirk Schoenmaker is hoogleraar Banking and Finance aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en vice-voorzitter van de Impact Economy Foundation. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op het gebied van duurzame financiën, centraal bankieren en financiële stabiliteit, financiële systeemarchitectuur en Europese financiële integratie. Hij is tevens Research Fellow bij het Centre for European Policy Research (CEPR). Hij is co-auteur van de leerboeken 'Principles of Sustainable Finance' (Oxford University Press) en 'Financial Markets and Institutions: A European perspective' (Cambridge University Press) en auteur van 'Governance of International Banking: The Financial Trilemma' (Oxford Universitaire Pers). Hij promoveerde in economie aan de London School of Economics.

Werner Schouten is directeur van de Impact Economy Foundation en presentator van het radioprogramma BNR Koplopers. Hij is voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Hij specialiseert zich in klimaat en generatiegerechtigheid. Als directeur van de Impact Economy Foundation bouwt Werner aan een Impact Economie waarin werk, ondernemerschap en innovatie werkelijk bijdraagt aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. In 2020 is hij als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging nummer 1 geworden in de Trouw Duurzame 100.Ook is hij lid van de Raad van Advies van de ASN Bank.