Tags: verslaggeving

H5. Scherpere EU-eisen aan verslaggeving vraagt om andere governance

Auteur Marleen Janssen Groesbeek en Nicolette Loonen
Referentie publicatie Janssen Groesbeek, M. en N. Loonen (2021), Scherpere EU-eisen aan verslaggeving vraagt om andere governance In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 5 beschrijven Marleen Janssen Groesbeek en Nicolette Loonen de aangescherpte Europese wetgeving voor duurzaamheidsverslaggeving. Verschillende aspecten en gevolgen daarvan worden besproken waaronder de wetgeving zelf, de toegevoegde waarde, de consequenties voor stakeholderinclusie en voor de bedrijfsvoering, maar ook voor het nieuwe type leiderschap dat nodig is.
Biografie auteurs: Drs. Marleen Janssen Groesbeek is lector Sustainable Finance and Accounting aan Avans Hogeschool. Na haar afstuderen was ze 20 jaar financieel-economisch journalist, waarvan bijna 17 jaar bij het Financieele Dagblad. Ze werkte als beleidsadviseur Duurzaamheid bij Eumedion, de belangenbehartiger van de institutionele beleggers en bij DSM als Sustainability Manager verantwoordelijk onder andere integrale jaarverslaggeving. Ze is lid van het toezichthoudend bestuur van CE Delft, de Raad van Advies van de ASN BANK en de Adviesraad Verantwoord Beleggen van PGGM. Daarnaast is ze lid van het Sustainable Finance Lab.

Drs. Nicolette Loonen RA is mede-oprichter en partner van TOSCA – Tribe of Sustainability Change Agents, een collectief van senior duurzaamheidsconsultants. Het is gespecialiseerd in advies aan organisaties over inbedding van duurzaamheid in de strategie en verantwoording daarover via geïntegreerde verslaggeving. Nicolette heeft ruime ervaring als consultant geïntegreerde verslaggeving, stakeholderinclusie, SDG-selectie en materialiteitsbepaling. Nicolette is toezichthouder bij pensioenfonds ABP, stichting Rutgers en IPPF, en daarnaast lid van het College van Toezicht op Auteursrechten (CvTA). Ze is ook docent bij de NCD bij in de opleiding “Governance Essentials” voor o.a. integrated reporting.

H9. CONCEPTEN EN STANDAARDEN: EEN ANALYSE VAN DE AANSLUITING VAN DE EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS OP DE PRAKTIJK VAN DUURZAAMHEIDSVERSLAGGEVING

Auteur Dick de Waard
Referentie publicatie De Waard, D. (2022). Concepten en standaarden: een analyse van de aansluiting van de european sustainability reporting standards op de praktijk van duurzaamheidsverslaggeving. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Dick de Waard analyseert in hoofdstuk 9 in welke mate de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) aansluiten op reeds bestaande concepten voor gedrag en verslaggeving. Hij stelt daarbij dat hoe beter de ESRS op deze concepten aansluiten, hoe eenvoudiger het zal zijn voor de groep ondernemingen die al duurzaamheidsverslagen publiceren om de nieuwe standaarden toe te passen. Hij formuleert daarbij een aantal aandachtspunten voor verdere optimalisering van geïntegreerde verslaggeving.
Biografie auteurs: Prof. dr. Dick de Waard is als hoogleraar Auditing verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en als bijzonder hoogleraar MVO aan de University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez. Hij is gedurende 35 jaren actief geweest als accountant bij EY Accountants en EY Climate Change and Sustainability Services in Nederland. Hij is in 2008 gepromoveerd op basis van onderzoek naar de taak opvatting van (raden van) commissarissen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

H10. NAAR EEN IMPACT ECONOMIE

Auteur Werner Schouten en Dirk Schoenmaker
Referentie publicatie Schouten, W. en Schoenmaker, D. (2022). Naar een impact economie. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Werner Schouten en Dirk Schoenmaker beschrijven de nut en noodzaak van een impact economie en schetsen de contouren van een impact economie in hoofdstuk 10. De transitie naar de impact economie behelst een verbreding van de doelfunctie, van financiële groei naar menselijke bloei. Zij beschrijven ook een nieuw framework voor bedrijven om over hun economische, sociale en ecologische prestaties te rapporteren: het Impact-Weighted Accountants Framework (IWAF).
Biografie auteurs: Prof. dr. Dirk Schoenmaker is hoogleraar Banking and Finance aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en vice-voorzitter van de Impact Economy Foundation. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op het gebied van duurzame financiën, centraal bankieren en financiële stabiliteit, financiële systeemarchitectuur en Europese financiële integratie. Hij is tevens Research Fellow bij het Centre for European Policy Research (CEPR). Hij is co-auteur van de leerboeken 'Principles of Sustainable Finance' (Oxford University Press) en 'Financial Markets and Institutions: A European perspective' (Cambridge University Press) en auteur van 'Governance of International Banking: The Financial Trilemma' (Oxford Universitaire Pers). Hij promoveerde in economie aan de London School of Economics.

Werner Schouten is directeur van de Impact Economy Foundation en presentator van het radioprogramma BNR Koplopers. Hij is voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Hij specialiseert zich in klimaat en generatiegerechtigheid. Als directeur van de Impact Economy Foundation bouwt Werner aan een Impact Economie waarin werk, ondernemerschap en innovatie werkelijk bijdraagt aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. In 2020 is hij als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging nummer 1 geworden in de Trouw Duurzame 100.Ook is hij lid van de Raad van Advies van de ASN Bank.