Tags: institutionele beleggers

H11. INSTITUTIONELE BELEGGERS, COLLECTIVE ACTION EN CORPORATE GOVERNANCE

Auteur Niels Hermes, Reggy Hooghiemstra en Kees van Veen
Referentie publicatie Hermes,N., Hooghiemstra, R. en Van Veen, K. (2017). Institutionele beleggers, collective action en corporate governance. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding Niels Hermes, Reggy Hooghiemstra en Kees van Veen beschrijven in hoofdstuk 11 dat de relatie tussen het bestuur van de onderneming en de aandeelhouders complex is omdat beide partijen vaak verschillende, soms zelfs conflicterende belangen hebben. Deze complexiteit wordt vergroot doordat er vaak verschillende aandeelhouders zijn, elk met een relatief klein belang in de onderneming. In hun hoofdstuk analyseren zij onder andere het collective action problem van institutionele beleggers. Zij richten zich daarbij op de vraag hoe organisaties als Eumedion hiervoor een oplossing kunnen bieden.
Biografie auteurs: Prof. dr. Niels Hermes is hoogleraar International Finance aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is voorzitter van de vakgroep Economics, Econometrics and Finance. Zijn onderzoek richt zich op corporate governance vraagstukken, waarbij de aandacht vooral is gericht op de effecten van boards en de samenstelling van de aandeelhouders op de besluitvorming en prestaties van de onderneming. Daarnaast doet hij onderzoek naar de omvang en gevolgen van internationale kapitaalstromen voor opkomende economieën en de naar de rol die microfinanciering speelt bij het verschaffen van toegang tot financiële diensten aan gezinnen en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden. Hij publiceert over deze onderwerpen in internationale vaktijdschriften zoals Economic Journal, Journal of Banking & Finance, Corporate Governance: An International Review en Journal of International Money & Finance.

Dr. Reggy Hooghiemstra is als universitair hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Accountancy en de Vakgroep Accounting van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij maakt deel uit van het Institute for Governance and Organizational Responsibility (IGOR) en van het signature area Board Effectiveness. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van corporate governance (i.h.b. compliance, board effectiveness, upper echelons), corporate reporting, en gedragsmatige aspecten binnen audit teams.

Dr. Kees van Veen is universitair hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Groningen. Tevens is hij directeur van het Institute for Governance and Organizational Responsibility, een expertisecentrum dat zich richt op corporate governance en sustainability vraagstukken in brede zin. Zijn onderzoeksinteresses op dit terrein zijn breed, en omvatten bijvoorbeeld de samenstelling en dynamiek binnen boards, interlocking directorates en corporate governance in vergelijkend perspectief.

H11. ‘LANGETERMIJNBETROKKENHEID’ EN STEMGEDRAG VAN INSTITUTIONELE BELEGGERS 

Auteur Christoph van der Elst
Referentie publicatie Van der Elst, C. (2022). ‘Langetermijnbetrokkenheid’ en stemgedrag van institutionele beleggers. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 beschrijft Christoph Van der Elst aan de hand van de deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders en hun stemgedrag, de langetermijnbetrokkenheid van institutionele beleggers, Het onderzoek laat onder andere zien hoe de deelname aan de algemene vergadering de laatste jaren is geëvolueerd, en hoe institutionele beleggers met hun aandelenbelang en de hieraan verbonden stemrechten omspringen.
Biografie auteurs: Prof. dr. Christoph van der Elst is hoogleraar business law and economics aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Gent. Hij doceert, publiceert en adviseert over vennootschapsrecht, corporate governance, ondernemingscontracten en business law. Hij is tevens advocaat (Cottyn) en ‘research associate’ bij ECGI (European Corporate Governance Institute) en was/is visiting professor bij Vanderbilt (US), IDC (Israel), UAMS (België), TIAS, het Europa College (België), Babeș-Bolyai Universiteit (Roemenië) and CLEI (Italië).

H12. DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN EN BEVINDINGEN UIT HET AANDEELHOUDERS VERGADERINGENSEIZOEN 2022

Auteur Rients Abma
Referentie publicatie Abma, R. (2022). De belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het aandeelhouders vergaderingenseizoen 2022. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Rients Abma geeft in hoofdstuk 12 een overzicht van het aandeelhoudersseizoen 2022. Na twee seizoenen van vrijwel volledig digitale jaarvergaderingen, werden de meeste jaarvergaderingen dit jaar weer ‘ouderwets’ fysiek of hybride gehouden. Abma laat zien dat de beloningsgerelateerde voorstellen in 2022 het meest controversieel waren, gevolgd door het uitgifte nieuwe aandelen en de benoeming of herbenoeming van bestuurders en commissarissen.
Biografie auteurs: Drs. Rients Abma is directeur van Eumedion, het corporate governance- en duurzaamheidsplatform van institutionele beleggers. Daarvoor was hij werkzaam bij VNO-NCW en het Ministerie van Financiën. Rients Abma was secretaris van de commissie-Tabaksblat en van de commissie-Frijns (Monitoring Commissie). Momenteel is hij onder meer voorzitter van het Stakeholdersforum van de NBA en lid van de Commissie Kapitaalmarkt van de AFM. Hij studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.