Tags: aandeelhouders

Hoofdstuk 10: De ideale aandeelhouder

Auteur Drs. D. Melis MBA en Prof. dr. R. Pruijm RA
Referentie publicatie Melis. D. en Pruijm, R., (2011), De ideale aandeelhouder. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding Danielle Melis en Ruud Pruijm behandelen in hoofdstuk 10 de veranderende rol van de aandeelhouder, waarbij zij stilstaan bij de vraag of de aandeelhouder in Nederlandse beursvennootschappen zijn verantwoordelijkheden wel in voldoende mate neemt.
Biografie auteurs: Drs. Daniëlle Melis MBA studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg (cum laude, 1995) en haalde haar MBA aan Nyenrode Business University (2002). Tussen 1996-2009 werkte ze voor MeesPierson, NIB Capital Bank en de Rabobank zowel in Nederland als in Londen met name op het gebied van corporate banking en capital markets. Sinds mei 2009 is Danielle verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als PhD onderzoeker en doceert in diverse degree en executive programma’s van Nyenrode,. Haar onderzoek richt zich met name op de rol van de aandeelhouder en corporate governance, aandeelhoudersbetrokkenheid en aandeelhoudersdialoog. Danielle maakt deel uit van het Nyenrode Corporate Governance Instituut. Zij is uit dien hoofde tevens betrokken bij contractonderzoek op het gebied van Corporate Governance.

Prof. dr. Ruud Pruijm RA is emeritus hoogleraar Administratieve Techniek aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 2008 is hij benoemd als deeltijdlector Corporate Governance aan de Fontys Hogeschool Financieel Management. Sinds september 2010 is hij gasthoogleraar Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit. De afgelopen 25 jaar heeft hij diverse leidinggevende posities bekleed in met name de financiële dienstverlening. Sinds 1996 is hij actief als adviseur en interim-manager op het gebied van systemen voor interne controle en beheersing en corporate governance. De laatste 10 jaar heeft hij zich intensief beziggehouden met het onderwerp "corporate governance“.In 2003 verscheen zijn boek "Behoorlijk ondernemingsbestuur: lessen uit de boekhoudschandalen“ (publieksprijs beste managementboek van 2003 van de Orde van Organisatie Adviseurs). In mei 2010 verscheen zijn nieuwste boek “Grondslagen van Corporate Governance: leidraad voor behoorlijk ondernemingsbestuur.”

Hoofdstuk 1: ‘Vrucht van onderling overleg’: naar een AVA voor de 21e eeuw

Auteur Mr. drs. N. Lemmers en Mr. J.M. Slagter
Referentie publicatie Lemmers, N. en J.M. Slagter, (2012), Vrucht van onderling overleg': naar een AVA voor de 21e eeuw. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. Van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 1 beschrijven Niels Lemmers en Jan Maarten Slagter eerst de veranderende positie van de aandeelhouders in de afgelopen jaren. Zij gaan in op de rechten en verplichtingen van aandeelhouders rondom de AVA. Graag zouden zij zien dat de AVA daadwerkelijk een podium is waar wordt gediscussieerd over de gang van zaken bij de vennootschap. Zij houden daarbij specifiek ook de positie van de particuliere aandeelhouders in gedachten. Lemmers en Slagter houden ook rekening met de veranderende technologische mogelijkheden en maken daarom een onderscheid tussen een fysieke en virtuele aanwezigheid van aandeelhouders.
Biografie auteurs: Mr. drs. Niels Lemmers is jurist en public affairs manager bij de Vereniging VEB NCVB. Hij vertegenwoordigt de beleggersvereniging VEB in juridische zaken en in het brede maatschappelijke debat over corporate governance, beleggen en beleggersbescherming en de werking en regulering van de financiële markten. Hij studeerde zowel Vennootschaps -en Effectenrecht als Financiële Economie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na gewerkt te hebben bij de AFM was hij wetenschappelijk medewerker bij het Van der Heijden Instituut aan dezelfde universiteit. Zijn publicaties richten zich op het vennootschapsrecht en effectenrecht met zowel een juridisch als economisch perspectief, de werking van de financiële markten en de positie van beleggers.

Mr. Jan Maarten Slagter is directeur van de Vereniging VEB NCVB. Hij vertegenwoordigt de VEB in juridische procedures, in de media en het maatschappelijke debat over beleggen, corporate governance en de financiële markten. Hij is onder meer voorzitter van de Vereniging voor Effectenrecht, lid van de Commissie kapitaalmarkt van de AFM en bestuurslid van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. In Europees verband is hij vice-president van Euroshareholders en betrokken bij diverse regelgevingsinitiatieven van de Europese Commissie. Hij schrijft columns over economische onderwerpen in de Financiële Telegraaf, Management Team en op FD.nl. Hiervoor was hij financieel journalist bij Het Financieele Dagblad in Londen en Amsterdam en advocaat te Amsterdam.

Hoofdstuk 2: Aandeelhouderswaarde versus stakeholderwaarde: Een analyse van de ontwikkelingen in Nederland

Auteur Dr. P. Bezemer, Prof. dr. F.A.J. van den Bosch en Prof. dr. H.W. Volberda
Referentie publicatie Bezemer,P., F.A.J. van den Bosch en H.W. Volberda, (2012), Aandeelhouderswaarde versus stakeholderwaarde: Een analyse van de ontwikkelingen in Nederland. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. Van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Deventer: Kluwer.
Inleiding Hoofdstuk 2 is geschreven door Jan-Pieter Bezemer, Frans van den Bosch en Henk Volberda. Door middel van een inhoudsanalyse van jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen wordt nader geanalyseerd in welke mate heeft het Angelsaksische model voet aan de grond heeft gekregen in Nederland? Tevens wordt onderzocht welke partijen hebben bijgedragen aan de verspreiding van de Angelsaksische logica in de Nederlandse context en in hoeverre er sprake is geweest van een negatieve invloed op de prestaties van Nederlandse ondernemingen zoals soms wordt beweerd. Uit het onderzoek blijkt dat de top-100 beursgenoteerde ondernemingen in Nederland in de periode 1992-2009 meer belang zijn gaan hechten aan aandeelhouderswaarde, dat deze verandering tot stand is gekomen onder invloed van Angelsaksisch-georiënteerde investeerders en door financiële instellingen en dat dit heeft geresulteerd in slechtere financiële prestaties van deze bedrijven. De auteurs verbinden verscheidene kritische implicaties omtrent het belang van het aandeelhouderswaarde perspectief aan hun bevindingen
Biografie auteurs: Dr. Pieter-Jan Bezemer is als Postdoctoral Research Fellow werkzaam in de School of Accountancy van de QUT Business School, Brisbane, Australië. Zijn onderzoek spitst zich voornamelijk toe op (i) de rol van de RvC in de governance van beursgenoteerde organisaties, (ii) besluitvorming tijdens vergaderingen van de RvC en (iii) de verspreiding van een aandeelhouderswaardeoriëntatie in Nederland. In 2010 verdedigde hij zijn proefschrift aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en zijn werk is geaccepteerd/gepubliceerd in Corporate Governance: An International Review, Journal of Management and Governance, International Journal of Business Governance and Ethics, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie en Goed Bestuur.

Prof. dr. Frans A.J. van den Bosch is hoogleraar Management Interfaces tussen Organisaties en Omgeving van de vakgroep Strategie & Ondernemerschap van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit van Rotterdam. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn strategische vernieuwingsprocessen, management en sociale innovaties, organisatorische ambidexterity en corporate governance. Van den Bosch publiceerde verschillende boeken en meer dan 165 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften waaronder hoofdstukken in boeken op het gebied van strategie, het internationale bedrijfsleven, algemeen management, economie en studies van de industrieën. Zijn wetenschappelijke artikelen zijn onder andere verschenen in de Academy of Management Journal, Corporate Governance, Journal of Management Studies, Long Range Planning, Management Science, Organization Science, Organization Studies en Strategic Management Journal. Hij is lid van de Editorial Board van verschillende wetenschappelijke tijdschriften zoals Long Range Planning, Journal of Management Studies en Organization Studies. Hij begeleidde tot nu toe 34 proefschriften.

Prof. dr. Henk W. Volberda is hoogleraar Strategisch Management & Ondernemingsbeleid en Director Knowledge Transfer aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Hij is tevens Coördinator van het Strategy Research Program van het Erasmus Research Institute of Management (ERIM) en Scientific Director van het top instituut INSCOPE: Research for Innovation. Hij promoveerde cum laude aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was visiting scholar aan de Wharton School van de University of Pennsylvania en aan de Cass Business School, London. Voor zijn onderzoek op het gebied van organisatorische flexibiliteit en strategische verandering ontving hij vele awards waaronder de prestigieuze Igor Ansoff Strategic Management Award. Volberda is redacteur van o.a. Journal of Management Studies, Long Range Planning, Management Executive, Organization Studies, en Organization Science.

Hoofdstuk 5: De belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het aandeelhoudersvergaderingenseizoen 2013

Auteur drs. R. Abma
Referentie publicatie Abma, R., (2013), De belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het aandeelhoudersvergaderingenseizoen 2013 . In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2013-2014, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 5 beschrijft Rients Abma de belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het 2013-aandeelhoudersvergaderingen seizoen. Ondanks zijn conclusie dat het aandeelhouderseizoen een relatief rustig seizoen was, beschrijft hij in het hoofdstuk een aantal tendensen die zichtbaar een positieve invloed kan hebben op de checks and balances binnen de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen op de lange termijn.
Biografie auteurs: Drs. Rients Abma is sinds 1 januari 2006 directeur van Eumedion. Eumedion is het corporate governance en duurzaamheidsplatform van institutionele beleggers. Abma werkte tussen 2000 en 2005 bij het Ministerie van Financiën als beleidsadviseur op het terrein van corporate governance. In 2003 was hij secretaris van de Commissie Tabaksblat en tussen eind 2004 en 1 augustus 2005 secretaris van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (of: Commissie Frijns). Tussen 1996 en 2000 werkte hij als secretaris Economische Zaken bij werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Hoofdstuk 11: Identificatie aandeelhouders

Auteur Mr. dr. P.J. van der Korst
Referentie publicatie Korst, P.J. Van der, (2013), Identificatie aandeelhouders . In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2013-2014, Deventer: Kluwer.
Inleiding De laatste jaren is veel aandacht besteed aan de dialoog tussen aandeelhouders en de vennootschap en in dat licht aan de identificatie van aandeelhouders die een bepaald belang vertegenwoordigen. In hoofdstuk 11 beschrijft Pieter van der Korst de wettelijke regels en (internationale) ontwikkelingen die gaan over identificatie van aandeelhouders. Hij plaatst enkele kritische kanttekeningen bij de privacy aspecten die spelen bij de identificatie aandeelhouders.
Biografie auteurs: Mr. dr. Pieter van der Korst is advocaat te Amsterdam bij het kantoor Lemstra Van der Korst. Hij is als universitair onderzoeker verbonden aan het Van der Heijden Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 2007 op het onderwerp “Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten”.

Hoofdstuk 15: De belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het aandeelhoudersvergaderingenseizoen 2014

Auteur Drs. R. Abma
Referentie publicatie Abma, R. (2014), De belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het aandeelhoudersvergaderingenseizoen 2014 In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Rients Abma beschrijft in hoofdstuk 15 de belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het aandeelhoudersvergaderingenseizoen van 2014. Hij concludeert dat het AVA-seizoen 2014 relatief rustig is verlopen: slechts één bestuursvoorstel werd verworpen. Abma beschrijft vervolgens een aantal opvallende zaken in dit jaar, zoals een ‘hercalibratie’ van prestatiecriteria, het gebruik van een beschermingsconstructie, de toekenning van transactiebonussen en de verplichting tot periodieke roulatie van het accountantskantoor.
Biografie auteurs: Drs. Rients Abma is sinds 1 januari 2006 directeur van Eumedion. Eumedion is het corporate governance en duurzaamheidsplatform van institutionele beleggers. Abma werkte tussen 2000 en 2005 bij het Ministerie van Financiën als beleidsadviseur op het terrein van corporate governance. In 2003 was hij secretaris van de Commissie Tabaksblat en tussen eind 2004 en 1 augustus 2005 secretaris van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (of: Commissie Frijns). Tussen 1996 en 2000 werkte hij als secretaris Economische Zaken bij werkgeversorganisatie VNO-NCW.

H10. Perikelen rondom de algemene vergadering

Auteur Mr. Jeroen Fleming
Referentie publicatie Fleming, J. (2018), Perikelen rondom de algemene vergadering. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 10 bespreekt Jeroen Fleming aantal gerechtelijke uitspraken die voor de verhoudingen en de verdeling van bevoegdheden tussen bestuur, raad van commissarissen en de algemene vergadering van belang zijn. In dit hoofdstuk worden de meest recente ontwikkelingen samengevat. Fleming gaat in het bijzonder in op het arrest van de Hoge Raad inzake Fugro/Boskalis en de beschikkingen van de Ondernemingskamer en de Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam inzake AkzoNobel.
Biografie auteurs: Mr. Jeroen Fleming is sinds 1991 als advocaat verbonden aan Stibbe. Na een aantal jaren als partner in Londen werkzaam te zijn geweest, heeft Jeroen zich volledig toegelegd op de (internationale) brede ondernemingsrechtelijke procespraktijk. Hij treedt onder meer op voor bestuurders en commissarissen in aansprakelijkheidsprocedures, procedeert bij de Ondernemingskamer en vertegenwoordigt cliënten in internationale arbitrages met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit fusies en overnames. Jeroen publiceert met een zekere regelmaat, doceert en geeft cursussen op het gebied van het ondernemingsrecht.

H11. De centrale rol van bestuur en RvC bij besluitvorming over strategie, openbare biedingen en bescherming tegen vijandige biedingen en aandeelhoudersactivisme

Auteur Mr. Christiaan de Brauw
Referentie publicatie De Brauw, C. (2018), De centrale rol van bestuur en RvC bij besluitvorming over strategie, openbare biedingen en bescherming tegen vijandige biedingen en aandeelhoudersactivisme. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding Ook Christiaan de Brauw beschrijft in hoofdstuk 11 enkele relevante uitspraken en spitst dit toe op de centrale rol van bestuur en RvC bij besluitvorming over strategie, openbare biedingen en bescherming tegen vijandige biedingen en aandeelhoudersactivisme.
Biografie auteurs: Mr. Christiaan de Brauw is partner corporate / M&A bij Allen & Overy in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames met een sterke focus op advisering in brede zin rond overnames van beursvennootschappen. Christiaan heeft ruime ervaring met zowel vriendelijk als vijandelijke transacties en heeft opgetreden voor bieders, targets, aandeelhouders en investeringsbanken. Hij adviseert daarnaast regelmatig op het gebied van corporate governance en aandeelhoudersactivisme. Hij doceert en publiceert regelmatig over openbare biedingen en aanverwante onderwerpen, waaronder het handboek “Overnames van beursvennootschappen”, is lid van de Public M&A subcommitee van de Business Section van de American Bar Association en is Fellow van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht verbonden aan het Van der Heijden Instituut in Nijmegen.

H2. Trends en ontwikkelingen in de aandeelhoudersvergaderingen 2011-2020

Auteur Rients Abma
Referentie publicatie Abma, R. (2020), Trends en ontwikkelingen in de aandeelhoudersvergaderingen 2011-2020 , In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 2 beschrijft Rients Abma drie functies van de aandeelhoudersvergadering: als verantwoordingsorgaan, als overlegorgaan en als besluitvormend orgaan, waarbij de tweede en derde functie van de AVA met elkaar verknoopt zijn. In deze bijdrage wordt in de eerste plaats geanalyseerd of hier in de afgelopen tien jaar nog wel echt sprake van was, welke voorstellen tot de meeste controverse hebben geleid en waarom het aantal door aandeelhouders ingediende voorstellen de afgelopen tien jaar drastisch is gedaald.
Biografie auteurs: Drs. Rients Abma is directeur van Eumedion, het corporate governance- en duurzaamheidsplatform voor institutionele beleggers. Daarvoor was hij werkzaam bij VNO-NCW en het Ministerie van Financiën. Rients Abma was secretaris van de commissie-Tabaksblat en van de commissie-Frijns (Monitoring Commissie). Momenteel is hij onder meer lid van de Europese Expert Group on Technical Aspects of Corporate Governance Processes, die de Europese Commissie adviseert op het gebied van corporate governance beleid. Verder is hij onder meer lid van de Commissie Kapitaalmarkt van de AFM. Hij studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

H3. De vermaatschappelijking van grote ondernemingen en beleggers.

Auteur Rients Abma
Referentie publicatie Abma, R. (2021), De vermaatschappelijking van grote ondernemingen en beleggers In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 beschrijft Rients Abma de ontwikkeling van de vermaatschappelijking van de grote, institutionele beleggers. Institutionele beleggers worden via verschillende wegen gestimuleerd om ondernemingen te bewegen verdere stappen te zetten op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij gaat dieper in op deze ontwikkeling en plaatst deze in een historische context en bespreekt de consequenties ervan.
Biografie auteurs: Drs. Rients Abma is directeur van Eumedion, het corporate governance- en duurzaamheidsplatform van institutionele beleggers. Daarvoor was hij werkzaam bij VNO-NCW en het Ministerie van Financiën. Rients Abma was secretaris van de commissie-Tabaksblat en van de commissie-Frijns (Monitoring Commissie). Momenteel is hij onder meer voorzitter van het Stakeholdersforum van de NBA en lid van de Commissie Kapitaalmarkt van de AFM. Hij studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

H3. ACTUALISATIE VAN DE CORPORATE GOVERNANCE CODE: WOKE OR NOT WOKE?

Auteur Gerard van Solinge
Referentie publicatie Van Solinge, G. (2022). Actualisatie van de corporate governance code: woke or not woke? In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 gaat Gerard van Solinge in op de concept Corporate Governance Code. Hij betoogt onder andere dat waardecreatie op de lange termijn in de praktijk weer teruggebracht is tot het belang van de aandeelhouders. Hij vraagt zich af of in de nieuwe versie van de Code het begrip langetermijnwaardecreatie een nadere invulling zou moeten krijgen. Alhoewel de Code voorheen voorliep op ontwikkelingen in de wetgeving, en daarmee blijk gaf van een vernieuwende kijk op de toekomst, vindt de auteur dat dit momenteel niet op alle relevante onderwerpen van toepassing is.
Biografie auteurs: Prof. mr. Gerard van Solinge is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat bij Allen & Overy in Amsterdam en plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

H11. ‘LANGETERMIJNBETROKKENHEID’ EN STEMGEDRAG VAN INSTITUTIONELE BELEGGERS 

Auteur Christoph van der Elst
Referentie publicatie Van der Elst, C. (2022). ‘Langetermijnbetrokkenheid’ en stemgedrag van institutionele beleggers. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 beschrijft Christoph Van der Elst aan de hand van de deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders en hun stemgedrag, de langetermijnbetrokkenheid van institutionele beleggers, Het onderzoek laat onder andere zien hoe de deelname aan de algemene vergadering de laatste jaren is geëvolueerd, en hoe institutionele beleggers met hun aandelenbelang en de hieraan verbonden stemrechten omspringen.
Biografie auteurs: Prof. dr. Christoph van der Elst is hoogleraar business law and economics aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Gent. Hij doceert, publiceert en adviseert over vennootschapsrecht, corporate governance, ondernemingscontracten en business law. Hij is tevens advocaat (Cottyn) en ‘research associate’ bij ECGI (European Corporate Governance Institute) en was/is visiting professor bij Vanderbilt (US), IDC (Israel), UAMS (België), TIAS, het Europa College (België), Babeș-Bolyai Universiteit (Roemenië) and CLEI (Italië).

H12. DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN EN BEVINDINGEN UIT HET AANDEELHOUDERS VERGADERINGENSEIZOEN 2022

Auteur Rients Abma
Referentie publicatie Abma, R. (2022). De belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het aandeelhouders vergaderingenseizoen 2022. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Rients Abma geeft in hoofdstuk 12 een overzicht van het aandeelhoudersseizoen 2022. Na twee seizoenen van vrijwel volledig digitale jaarvergaderingen, werden de meeste jaarvergaderingen dit jaar weer ‘ouderwets’ fysiek of hybride gehouden. Abma laat zien dat de beloningsgerelateerde voorstellen in 2022 het meest controversieel waren, gevolgd door het uitgifte nieuwe aandelen en de benoeming of herbenoeming van bestuurders en commissarissen.
Biografie auteurs: Drs. Rients Abma is directeur van Eumedion, het corporate governance- en duurzaamheidsplatform van institutionele beleggers. Daarvoor was hij werkzaam bij VNO-NCW en het Ministerie van Financiën. Rients Abma was secretaris van de commissie-Tabaksblat en van de commissie-Frijns (Monitoring Commissie). Momenteel is hij onder meer voorzitter van het Stakeholdersforum van de NBA en lid van de Commissie Kapitaalmarkt van de AFM. Hij studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.