H8. DE LANGE BOCHTIGE WEG NAAR HET STAKEHOLDERKAPITALISME 

Auteur Rutger Claassen
Referentie publicatie Claassen, R. (2022). De lange bochtige weg naar het stakeholderkapitalisme. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 8 beschrijft Rutger Claassen Stakeholderkapitalisme. Stakeholderkapitalisme is een vorm van kapitalisme als reactie op maatschappelijke onvrede over de positie en rol van bedrijven en heeft een meer realistisch oog voor de kwetsbaarheid van álle stakeholders dan het aandeelhouderskapitalisme. Hij beschrijft hoe bedrijven momenteel hun stakeholders in kaart brengen en doet een voorstel voor een bredere stakeholderanalyse, een analyse die werkelijk open staat voor de intrinsieke waarde van stakeholders voor het bedrijf.
Biografie auteurs: prof. dr. R.J.G. Claassen is hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek, aan het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek heeft betrekking op de filosofische fundamenten van de liberaal-democratische rechtsstaat en de ethische en politieke dimensies van de markteconomie. Hij is momenteel projectleider van het door de European Research Council (ERC) gefinancierde onderzoeksproject The Business Corporation as a Political Actor (2020-2025). Daarin onderzoekt hij met zijn team de vraag welke maatschappelijke verantwoordelijkheden bedrijven hebben, en hoe zij maatschappelijke verantwoording kunnen afleggen.