Tags: biases

H8: De toezichthouder is ook maar een mens: wees alert op uw biases en die van anderen!

Auteur Drs. R. Jansen RO CIA en Mr.dr. M.Aelen
Referentie publicatie Jansen, R. en M. Aelen (2015) De toezichthouder is ook maar een mens: wees alert op uw biases en die van anderen! In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In Hoofdstuk 8 gaan Remy Jansen en Margot Aelen in op de biases van verschillende typen toezichthouders. Biases kunnen van invloed zijn op de oordeelsvorming en besluitvorming van toezichthouders, zowel interne als externe toezichthouders en/of privaat en publieke toezichthouders. Zij beschrijven daarbij ook hoe biases geneutraliseerd kunnen worden en geven voorbeelden op welke manier De Nederlandsche Bank (DNB) het effect van biases zoveel mogelijk probeert te neutraliseren
Biografie auteurs: drs. Remy Jansen RO CIA is sinds 1 maart 2015 afdelingshoofd thematisch toezicht integriteit bij De Nederlandsche Bank. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van thematisch toezicht op het gebied van integriteit (o.m. antiwitwastoezicht, toezicht naleving sanctieregelgeving, onderzoeken naar belangenverstrengeling en corruptie). Hiervoor was hij onder andere werkzaam als toezichthouder specialist en senior auditor bij DNB en de Bank of England (Londen). Hij publiceerde eerder over het onderwerp biases en over effectmeting bij toezichthouders. Remy Jansen heeft een master in Business Economics (VU) en Internal Auditing (Erasmus Universiteit). Mr. dr. Margot Aelen is sinds 15 maart 2014 toezichthouder specialist bij De Nederlandsche Bank. In deze functie houdt zij zich bezig met het versterken van de kwaliteit en de effectiviteit van het toezicht van DNB. Hiervoor was zij werkzaam als promovenda aan de Universiteit Utrecht. In september 2014 promoveerde Margot Aelen aan de Universiteit Utrecht op een juridisch proefschrift getiteld 'Beginselen van goed markttoezicht. Gedefinieerd, verklaard en uitgewerkt voor het toezicht op de financiële markten.' Margot Aelen heeft een master in Law and Economics (UU) en European Law (Université Panthéon-Assas, Parijs).

H4. DENKFOUTEN VOORKOMEN: DE SLEUTELROL VAN LEIDERS IN TOEZICHT EN BESTUUR

Auteur Tessa Coffeng en Elianne F. van Steenbergen
Referentie publicatie Coffeng, T. en Van Steenbergen, E.F. (2022). Denkfouten voorkomen: de sleutelrol van leiders in toezicht en bestuur. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 beschrijven Tessa Coffeng en Elianne F. van Steenbergen denkfouten (of biases) in besluitvorming waardoor mensen vaak niet volledig objectief zijn in hun oordeelsvorming en handelen. Dit geldt ook ervaren toezichthouder of bestuurders. De auteurs geven handvaten om denkfouten in de besluitvorming tegengaan om te streven naar een zo objectief mogelijk besluitvormingsproces.
Biografie auteurs: Dr. Tessa Coffeng is sociaal- en organisatiepsycholoog. Voor het grootste deel van haar tijd werkt zij bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als toezichthouder in het Gedrag & Cultuur team van het Expertisecentrum. Vanuit een samenwerkingsverband tussen de AFM en de Universiteit Utrecht werkt zij ook als postdoc in de onderzoeksgroep Organisatiegedrag aan deze universiteit. Tessa’s missie is om de brug te versterken tussen sociaal- en organisatiepsychologisch onderzoek en de toezichtspraktijk. Haar onderzoek richt zich op het verbeteren van de besluitvorming van toezichthouders en de effectiviteit van toezichtinterventies.

Prof. dr. Elianne F. van Steenbergen is sociaal- en organisatiepsycholoog. Voor de helft van haar tijd werkt zij bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als senior toezichthouder in het team Gedrag & Cultuur van het Expertisecentrum. Daarnaast is zij verbonden aan de onderzoeksgroep Organisatiegedrag van de Universiteit Utrecht, waar zij de bijzondere leerstoel Psychologie van Toezicht bekleedt. Haar doel is om de link te verstevigen tussen de psychologische wetenschap en de toezichtspraktijk. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe nalevings- en ethisch gedrag van managers en medewerkers in organisaties bevorderd kan worden.