H1.LEIDERSCHAP IN DE GEEST VAN AUGUSTINUS: EEN FLORERENDE GEMEENSCHAP MET DUURZAAM SUCCES

Auteur Henri Slob, Harry Commandeur en Paul van Geest
Referentie publicatie Slob, H., Commandeur, H. en Van Geest, P. (2022). Leiderschap in de geest van Augustinus: een florerende gemeenschap met duurzaam succes. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 1 beschrijven Henri Slob, Harry Commandeur en Paul van Geest Augustijns leiderschap: de leiderschapskwaliteiten zoals kerkvader Augustinus die heeft onderscheiden. Een leider die behept is met deze kwaliteiten kan het verschil maken in de organisatie waaraan hij of zij leidinggeeft en de continuïteit van een onderneming waarborgen.
Biografie auteurs: Henri Slob MSc is promovendus aan de Erasmus School of Philosophy op het onderwerp ‘Liefde in organisaties’. In dit kader onderzoekt hij hoe organisaties liefdevol bestuurd (kunnen) worden in relatie tot bedrijfseconomische en governance vraagstukken. Hij is werkzaam bij het Erasmus Institute of Business Economics als secretaris en is als programmamanager betrokken bij het executive program ‘Liefde in Bedrijf’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof. dr. Harry R. Commandeur is hoogleraar Industriële Economie en Bedrijfshuishoudkunde bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is hij bestuurder en bekleedt hij toezichthoudende functies bij profit- en non-profitorganisaties.

Prof. dr. Paul J.J. van Geest is hoogleraar Economie en Theologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de Theologie aan Tilburg University en bijzonder gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tevens is hij o.m. lid van de Pauselijke Academie voor Theologie en bekleedt hij een toezichthoudende functie in een vereniging voor middelbaar onderwijs (OMO).