H13. DE VRUCHTEN VAN VERSTERKTE CORPORAT(I)E GOVERNANCE

Auteur Ronstadt Yip en Dirk Brounen
Referentie publicatie Yip, R. en Brounen, D. (2022). De vruchten van versterkte corporat(i)e governance. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Ronstadt Yip en Dirk Brounen beschrijven in hoofdstuk 13 hun onderzoek naar governance bij woningcorporaties, zeven jaar na de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Zij onderzochten de effecten van de aangepaste governance richtlijnen aan de hand van periodieke visitatierapporten. De analyse laat zien dat de governance scores binnen de corporatiesector een milde opmars hebben doorgemaakt sinds 2015.
Biografie auteurs: Prof.dr. Dirk Brounen is hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Tilburg en onderzoekt internationale vastgoedmarkten. In het bijzonder het risico en rendement van vastgoedinvesteringen, de meerwaarde van vastgoedverduurzaming, en het belang van financiële planning. Zijn onderzoeksresultaten zijn onder meer gepubliceerd in internationale vakbladen als: The European Economic Review, RAND Journal of Economics, en Real Estate Economics. Verder doceert hij verschillende financiële vastgoedvakken aan diverse leergangen en is hij auteur van het populaire boek Nooit Meer Slapend Arm.

Ronstadt Yip MSc. AAG is actief als riskmanager bij WSW. Hij is opgeleid als econoom en als actuaris. Zijn achtergrond ligt in het pensioen- en verzekeringswezen. Bij WSW is hij nauw betrokken bij de verslaglegging van de toereikendheidstoets (Basel III regelgeving) en gebruikt hij zijn (kwantitatieve) kennis voor het onderzoeken en ontwikkelen van financiële modellen. Tevens beoogt hij dit jaar aan een promotietraject te beginnen aan Tilburg University.