H7. DE INGRIJPENDE IMPACT VAN BESTUURDERS OP HET LOT VAN HUN ORGANISATIE: HOE CEO’S DE VEERKRACHT VAN HUN BEDRIJF (MEDE) BEPALEN

Auteur Tine Buyl
Referentie publicatie Buyl, T. (2022). De ingrijpende impact van bestuurders op het lot van hun organisatie: hoe ceo’s de veerkracht van hun bedrijf (mede) bepalen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 beschrijft Tine Buyl haar onderzoek naar de relatie tussen de veerkracht (‘resilience’) en crisisbestendigheid van organisaties, en twee specifieke kenmerken van CEO’s: narcisme en hebzucht. Persoonlijkheidskenmerken, motieven en waarden, zoals bijvoorbeeld narcisme, hebzucht en eigenbelang hebben op korte termijn implicaties voor de strategische beslissingen van bestuurders en op langere termijn zien we hiervan de gevolgen in de resilience van het bedrijf.
Biografie auteurs: Dr. Tine Buyl is universitair hoofddocent Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg (Nederland). Zij behaalde haar doctoraat in de Bedrijfseconomie aan de Universiteit Antwerpen (België). Haar onderzoek richt zich op Chief Executive Officers, de samenstelling en dynamiek van top management teams, en de effecten daarvan op strategie en organisatieprestaties. Haar werk is gepubliceerd in academische tijdschriften zoals de Journal of Management, Journal of Management Studies en Leadership Quarterly. Zij is medeorganisator van de jaarlijkse EIASM-workshops over Top Management Teams en Business Strategy Research. Daarnaast is ze ook opleidingsdirecteur van de Bachelor en Master Organisatiewetenschappen.