H3. ACTUALISATIE VAN DE CORPORATE GOVERNANCE CODE: WOKE OR NOT WOKE?

Auteur Gerard van Solinge
Referentie publicatie Van Solinge, G. (2022). Actualisatie van de corporate governance code: woke or not woke? In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 gaat Gerard van Solinge in op de concept Corporate Governance Code. Hij betoogt onder andere dat waardecreatie op de lange termijn in de praktijk weer teruggebracht is tot het belang van de aandeelhouders. Hij vraagt zich af of in de nieuwe versie van de Code het begrip langetermijnwaardecreatie een nadere invulling zou moeten krijgen. Alhoewel de Code voorheen voorliep op ontwikkelingen in de wetgeving, en daarmee blijk gaf van een vernieuwende kijk op de toekomst, vindt de auteur dat dit momenteel niet op alle relevante onderwerpen van toepassing is.
Biografie auteurs: Prof. mr. Gerard van Solinge is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat bij Allen & Overy in Amsterdam en plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.