Tags: narcisme

Hoofdstuk 2: Leven in de bestuurskamer met de narcistische paradox: de meting en invloed van Zonnekoninggedrag

Auteur Dr. J.A. Rijsenbilt en Prof. dr. H.R. Commandeur
Referentie publicatie Rijsenbilt, J.A. en H.R. Commandeur (2014), Leven in de bestuurskamer met de narcistische paradox: de meting en invloed van Zonnekoninggedrag, In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Antoinette Rijsenbilt en Harry Commandeur beschrijven in hoofdstuk 2 de invloed van de narcistische persoonlijkheidsdimensie van bestuursvoorzitters op de interne organisatie. Zij beschrijven daarin allereerst de oorzaken en de gevolgen van narcisme bij bestuursvoorzitters, vervolgens hoe met behulp van objectieve indicatoren narcisme kan worden vastgesteld en tot slot wat de relatie is tussen narcisme en de financiële prestaties, tegenmacht en fraudegevoeligheid.
Biografie auteurs: Dr. Antoinette Rijsenbilt studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (doctoraal 1991, doctoraat 2011), psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde de bevoegdheid tot 1e graad docent aan de Vrije Universiteit. Antoinette heeft als econoom vele jaren ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Zij heeft diverse financiële functies vervuld, zowel in internationale organisaties als in het Nederlandse MKB. Vanaf 2009 is zij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op narcisme bij bestuurders en de effecten daarvan op de bedrijfsvoering.

Prof. dr. Harry Commandeur is hoogleraar Industriële Economie en Bedrijfshuishoudkunde bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorts bekleedt hij de dr.F.J.D.Goldschmeding leerstoel aan Universiteit Nyenrode. Hij is tevens gelieerd aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van Erasmus Medisch Centrum, algemeen directeur van de Erasmus Universiteit Rotterdam Holding BV, bestuursadviseur van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bekleedt hij diverse toezichthoudende functies in profit- en non-profit organisaties. Van 2003-2006 was hij
van de Erasmus School of Economics.

H7. DE INGRIJPENDE IMPACT VAN BESTUURDERS OP HET LOT VAN HUN ORGANISATIE: HOE CEO’S DE VEERKRACHT VAN HUN BEDRIJF (MEDE) BEPALEN

Auteur Tine Buyl
Referentie publicatie Buyl, T. (2022). De ingrijpende impact van bestuurders op het lot van hun organisatie: hoe ceo’s de veerkracht van hun bedrijf (mede) bepalen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 beschrijft Tine Buyl haar onderzoek naar de relatie tussen de veerkracht (‘resilience’) en crisisbestendigheid van organisaties, en twee specifieke kenmerken van CEO’s: narcisme en hebzucht. Persoonlijkheidskenmerken, motieven en waarden, zoals bijvoorbeeld narcisme, hebzucht en eigenbelang hebben op korte termijn implicaties voor de strategische beslissingen van bestuurders en op langere termijn zien we hiervan de gevolgen in de resilience van het bedrijf.
Biografie auteurs: Dr. Tine Buyl is universitair hoofddocent Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg (Nederland). Zij behaalde haar doctoraat in de Bedrijfseconomie aan de Universiteit Antwerpen (België). Haar onderzoek richt zich op Chief Executive Officers, de samenstelling en dynamiek van top management teams, en de effecten daarvan op strategie en organisatieprestaties. Haar werk is gepubliceerd in academische tijdschriften zoals de Journal of Management, Journal of Management Studies en Leadership Quarterly. Zij is medeorganisator van de jaarlijkse EIASM-workshops over Top Management Teams en Business Strategy Research. Daarnaast is ze ook opleidingsdirecteur van de Bachelor en Master Organisatiewetenschappen.