Tags: psychologie

H7. Rijnlands of Angelsaksisch? De Psychologie van Stakeholder Relaties

Auteur Jan Willem Stoelhorst en Flore Bidroux
Referentie publicatie Stoelhorst, J.W. en F.Bidroux (2021), Rijnlands of Angelsaksisch? De Psychologie van Stakeholder Relaties In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 betogen Jan Willem Stoelhorst en Flore Bidroux dat de gedragsaannames van de Angelsaksische benadering van Corporate Governance aantoonbaar onjuist zijn en die van de Rijnlandse benadering te vaag. Zij bieden een alternatief een ‘behavioral stakeholder theory’ dat een concreet alternatief biedt voor het model van de Homo economicus en dat als gedragsmatige basis voor een stakeholderbenadering van Corporate Governance kan dienen.
Biografie auteurs: Prof.dr.ir. J.W. (Jan-Willem) Stoelhorst is hoogleraar ‘Strategie & Organisatie’ aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich met name op de grondslagen van economische en managementtheorieën. De insteek van zijn werk is om via een beter begrip van de evolutionaire basis van menselijk gedrag en instituties tot theorieën te komen voor het managen van Homo sapiens in plaats van Homo economicus. Het uiteindelijke doel is om zo bij te dragen aan het ontwerp van organisaties en instituties die zowel in sociale als ecologische zin duurzaam zijn.

Prof. dr. Flore Bridoux is hoogleraar ‘Stakeholder Management’ aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam. Ze doet onderzoek op het gebied van bedrijfsstrategie. In haar huidige onderzoek richt ze zich op de vraag hoe belanghebbenden reageren op verschillende stakeholderstrategieën en manieren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast verricht ze zowel theoretisch als empirisch onderzoek rond de vraag hoe bedrijven zich het best kunnen organiseren om samenwerking met hun stakeholders te bevorderen.

H4. DENKFOUTEN VOORKOMEN: DE SLEUTELROL VAN LEIDERS IN TOEZICHT EN BESTUUR

Auteur Tessa Coffeng en Elianne F. van Steenbergen
Referentie publicatie Coffeng, T. en Van Steenbergen, E.F. (2022). Denkfouten voorkomen: de sleutelrol van leiders in toezicht en bestuur. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 beschrijven Tessa Coffeng en Elianne F. van Steenbergen denkfouten (of biases) in besluitvorming waardoor mensen vaak niet volledig objectief zijn in hun oordeelsvorming en handelen. Dit geldt ook ervaren toezichthouder of bestuurders. De auteurs geven handvaten om denkfouten in de besluitvorming tegengaan om te streven naar een zo objectief mogelijk besluitvormingsproces.
Biografie auteurs: Dr. Tessa Coffeng is sociaal- en organisatiepsycholoog. Voor het grootste deel van haar tijd werkt zij bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als toezichthouder in het Gedrag & Cultuur team van het Expertisecentrum. Vanuit een samenwerkingsverband tussen de AFM en de Universiteit Utrecht werkt zij ook als postdoc in de onderzoeksgroep Organisatiegedrag aan deze universiteit. Tessa’s missie is om de brug te versterken tussen sociaal- en organisatiepsychologisch onderzoek en de toezichtspraktijk. Haar onderzoek richt zich op het verbeteren van de besluitvorming van toezichthouders en de effectiviteit van toezichtinterventies.

Prof. dr. Elianne F. van Steenbergen is sociaal- en organisatiepsycholoog. Voor de helft van haar tijd werkt zij bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als senior toezichthouder in het team Gedrag & Cultuur van het Expertisecentrum. Daarnaast is zij verbonden aan de onderzoeksgroep Organisatiegedrag van de Universiteit Utrecht, waar zij de bijzondere leerstoel Psychologie van Toezicht bekleedt. Haar doel is om de link te verstevigen tussen de psychologische wetenschap en de toezichtspraktijk. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe nalevings- en ethisch gedrag van managers en medewerkers in organisaties bevorderd kan worden.

H5.  RVC-ROLLEN IN DE RVC ALS TEAM: VERSCHILLENDE RVC-TAKEN VEREISEN ANDERE TEAMROLLEN

Auteur Mijntje Lückerath-Rovers en Reinout de Vries
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. en De Vries, R. (2022), . RvC-rollen in de RvC als team: verschillende RvC-taken vereisen andere teamrollen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 5 koppelen Mijntje Lückerath en Reinout de Vries teamrollen uit de psychologie (taak-, sociale of team-overstijgende teamrollen) aan de RvC-taken in Corproate Governance (toezichthouden, adviseren en netwerken). Intuïtief vragen deze drie verschillende RvC-taken om verschillende RvC-rollen. Hun onderzoek onder ruim 250 commissarissen probeert dit te ook te onderbouwen.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is zelf commissaris en/of toezichthouder bij Pels Rijcken, Erasmus MC, NRC Media, en Diergaarde Blijdorp, en eerder bij Achmea, de ASN Beleggingsinstellingen, KNGF Geleidehonden en de Betaalvereniging Nederland.

Prof. dr. Reinout de Vries is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, sectie organisatiepsychologie. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses liggen op het gebied van persoonlijkheid, communicatiestijlen en leiderschap. Recent werk richt zich op het Situation-Trait-Outcome Activation (STOA) model, de Three Nightmare Traits (TNT) en de beoordeling van persoonlijkheid met behulp van kunstmatige intelligentie. Instrumenten die hij heeft geconstrueerd of mede heeft ontwikkeld, zoals de Nederlandse vertaling van de HEXACO-PI-R, de zesdimensionale Communication Styles Inventory (CSI), de Brief HEXACO Inventory (BHI) en de Circumplex Leadership Scan (CLS) worden veel gebruikt in de academische wereld en de praktijk.

H6. NACHTZICHT ONTWIKKELEN: HET TOEPASSEN VAN EEN PSYCHODYNAMISCHE LENS OM DYNAMIEKEN IN RVC’S BETER TE BEGRIJPEN 

Auteur Margot Schumacher-Dekkers en Alicia Cheak
Referentie publicatie Schumacher-Dekkers, M. en Cheak, A. (2022). Nachtzicht ontwikkelen: het toepassen van een psychodynamische lens om dynamieken in rvc’s beter te begrijpen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding Margot Schumacher en Alicia Cheak presenteren in hoofdstuk 6 een raamwerk van psychodynamische concepten om onbewuste, maar potentieel ontsporende dynamieken tussen commissarissen en leden van de Raad van Bestuur te helpen identificeren. Ze illustreren dit raamwerk aan de hand van een case van een RvC.
Biografie auteurs: Ir. Margot Schumacher is adjunct Professor in Leiderschap voor TIAS Business School, Senior Associate bij het Kets de Vries Instituut en Executive Coach. Voorafgaand aan deze functies bekleedde Margot leidinggevende functies bij Unilever en Heinz en werkte ze in Pittsburg, Londen en Sjanghai. Margot heeft een Master in Technische Bedrijfskunde (Technische Universiteit Eindhoven), een Executive MBA (University of Southern California) en een Executive Masters in Consulting and Coaching for Change (INSEAD). Margot is Commissaris bij Thales, Nederland.

Alicia Cheak MSc is Research Associate bij het Kets de Vries Instituut. Ze onderzoekt en ontwikkelt theorieën en interventies op het gebied van psychodynamische systemische benaderingen van leiderschapsontwikkeling en organisatietransformatie. Ze is co-auteur van verschillende artikelen over de systemische, psychodynamische benadering en leiderschap met Manfred Kets de Vries. Voorafgaand aan haar werk bij KDVI was Alicia Researcher bij INSEAD en UCLA. Ze heeft een Bachelor in Engels en Psychologie en een Master in Learning & Instruction van UCLA.