H2. Trends en ontwikkelingen in de aandeelhoudersvergaderingen 2011-2020

Auteur Rients Abma
Referentie publicatie Abma, R. (2020), Trends en ontwikkelingen in de aandeelhoudersvergaderingen 2011-2020 , In: L├╝ckerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 2 beschrijft Rients Abma drie functies van de aandeelhoudersvergadering: als verantwoordingsorgaan, als overlegorgaan en als besluitvormend orgaan, waarbij de tweede en derde functie van de AVA met elkaar verknoopt zijn. In deze bijdrage wordt in de eerste plaats geanalyseerd of hier in de afgelopen tien jaar nog wel echt sprake van was, welke voorstellen tot de meeste controverse hebben geleid en waarom het aantal door aandeelhouders ingediende voorstellen de afgelopen tien jaar drastisch is gedaald.
Biografie auteurs: Drs. Rients Abma is directeur van Eumedion, het corporate governance- en duurzaamheidsplatform voor institutionele beleggers. Daarvoor was hij werkzaam bij VNO-NCW en het Ministerie van Financi├źn. Rients Abma was secretaris van de commissie-Tabaksblat en van de commissie-Frijns (Monitoring Commissie). Momenteel is hij onder meer lid van de Europese Expert Group on Technical Aspects of Corporate Governance Processes, die de Europese Commissie adviseert op het gebied van corporate governance beleid. Verder is hij onder meer lid van de Commissie Kapitaalmarkt van de AFM. Hij studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.