Hoofdstuk 15: De belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het aandeelhoudersvergaderingenseizoen 2014

Auteur Drs. R. Abma
Referentie publicatie Abma, R. (2014), De belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het aandeelhoudersvergaderingenseizoen 2014 In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Rients Abma beschrijft in hoofdstuk 15 de belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen uit het aandeelhoudersvergaderingenseizoen van 2014. Hij concludeert dat het AVA-seizoen 2014 relatief rustig is verlopen: slechts één bestuursvoorstel werd verworpen. Abma beschrijft vervolgens een aantal opvallende zaken in dit jaar, zoals een ‘hercalibratie’ van prestatiecriteria, het gebruik van een beschermingsconstructie, de toekenning van transactiebonussen en de verplichting tot periodieke roulatie van het accountantskantoor.
Biografie auteurs: Drs. Rients Abma is sinds 1 januari 2006 directeur van Eumedion. Eumedion is het corporate governance en duurzaamheidsplatform van institutionele beleggers. Abma werkte tussen 2000 en 2005 bij het Ministerie van Financiën als beleidsadviseur op het terrein van corporate governance. In 2003 was hij secretaris van de Commissie Tabaksblat en tussen eind 2004 en 1 augustus 2005 secretaris van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (of: Commissie Frijns). Tussen 1996 en 2000 werkte hij als secretaris Economische Zaken bij werkgeversorganisatie VNO-NCW.