Hoofdstuk 11: Identificatie aandeelhouders

Auteur Mr. dr. P.J. van der Korst
Referentie publicatie Korst, P.J. Van der, (2013), Identificatie aandeelhouders . In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2013-2014, Deventer: Kluwer.
Inleiding De laatste jaren is veel aandacht besteed aan de dialoog tussen aandeelhouders en de vennootschap en in dat licht aan de identificatie van aandeelhouders die een bepaald belang vertegenwoordigen. In hoofdstuk 11 beschrijft Pieter van der Korst de wettelijke regels en (internationale) ontwikkelingen die gaan over identificatie van aandeelhouders. Hij plaatst enkele kritische kanttekeningen bij de privacy aspecten die spelen bij de identificatie aandeelhouders.
Biografie auteurs: Mr. dr. Pieter van der Korst is advocaat te Amsterdam bij het kantoor Lemstra Van der Korst. Hij is als universitair onderzoeker verbonden aan het Van der Heijden Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 2007 op het onderwerp “Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten”.