Tags: ondernemingskamer

H12: Enkele ‘lessen’ uit Meavita: een paar dingen die bestuurders en toezichthouders van een (zorg)concern wel en niet moeten doen

Auteur Mr. C. de Groot
Referentie publicatie De Groot, C. (2016), Enkele ‘lessen’ uit Meavita: een paar dingen die bestuurders en toezichthouders van een (zorg)concern wel en niet moeten doen In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 12 geeft Cees de Groot enkele lessen die te trekken zijn ui de Meavita casus: waarvan de Ondernemingskamer oordeel dat er sprake is geweest van wanbeleid/ Volgens de auteur geeft de uitvoerige uitspraak weer hoe het Meavita-concern is ontstaan, functioneerde en ten onder ging en maakt het mogelijk een aantal ‘lessen’ te formuleren die voorvloeien uit de gang van zaken binnen het Meavita-concern. De auteur loopt daarbij de zeven punten uit de uitspraak van de Ondernemingskamer langs en eindigt elk punt met concrete veralgeminiseerde lessen.
Biografie auteurs: Mr. Cees de Groot is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden. Hij heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 1990 in Leiden gepromoveerd op het proefschrift Netherlands Labor and Co-Determination Law in an EEC Perspective. Cees de Groot doceert in Leiden ondernemingsrecht in de bachelor- en masterfase van de juridische opleiding en in het PAO-onderwijs. Hij is lid van de redactie van het tijdschrift Onderneming en Financiering. Een recente publicatie van zijn hand is Governance in de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld.

H11. De centrale rol van bestuur en RvC bij besluitvorming over strategie, openbare biedingen en bescherming tegen vijandige biedingen en aandeelhoudersactivisme

Auteur Mr. Christiaan de Brauw
Referentie publicatie De Brauw, C. (2018), De centrale rol van bestuur en RvC bij besluitvorming over strategie, openbare biedingen en bescherming tegen vijandige biedingen en aandeelhoudersactivisme. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding Ook Christiaan de Brauw beschrijft in hoofdstuk 11 enkele relevante uitspraken en spitst dit toe op de centrale rol van bestuur en RvC bij besluitvorming over strategie, openbare biedingen en bescherming tegen vijandige biedingen en aandeelhoudersactivisme.
Biografie auteurs: Mr. Christiaan de Brauw is partner corporate / M&A bij Allen & Overy in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames met een sterke focus op advisering in brede zin rond overnames van beursvennootschappen. Christiaan heeft ruime ervaring met zowel vriendelijk als vijandelijke transacties en heeft opgetreden voor bieders, targets, aandeelhouders en investeringsbanken. Hij adviseert daarnaast regelmatig op het gebied van corporate governance en aandeelhoudersactivisme. Hij doceert en publiceert regelmatig over openbare biedingen en aanverwante onderwerpen, waaronder het handboek “Overnames van beursvennootschappen”, is lid van de Public M&A subcommitee van de Business Section van de American Bar Association en is Fellow van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht verbonden aan het Van der Heijden Instituut in Nijmegen.