H10. Perikelen rondom de algemene vergadering

Auteur Mr. Jeroen Fleming
Referentie publicatie Fleming, J. (2018), Perikelen rondom de algemene vergadering. In: L├╝ckerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 10 bespreekt Jeroen Fleming aantal gerechtelijke uitspraken die voor de verhoudingen en de verdeling van bevoegdheden tussen bestuur, raad van commissarissen en de algemene vergadering van belang zijn. In dit hoofdstuk worden de meest recente ontwikkelingen samengevat. Fleming gaat in het bijzonder in op het arrest van de Hoge Raad inzake Fugro/Boskalis en de beschikkingen van de Ondernemingskamer en de Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam inzake AkzoNobel.
Biografie auteurs: Mr. Jeroen Fleming is sinds 1991 als advocaat verbonden aan Stibbe. Na een aantal jaren als partner in Londen werkzaam te zijn geweest, heeft Jeroen zich volledig toegelegd op de (internationale) brede ondernemingsrechtelijke procespraktijk. Hij treedt onder meer op voor bestuurders en commissarissen in aansprakelijkheidsprocedures, procedeert bij de Ondernemingskamer en vertegenwoordigt cli├źnten in internationale arbitrages met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit fusies en overnames. Jeroen publiceert met een zekere regelmaat, doceert en geeft cursussen op het gebied van het ondernemingsrecht.