Tags: RvC

H4. Langetermijnwaardecreatie en de koppeling met het beloningsbeleid. Onderzoek bij 25 AEX-fondsen

Auteur Hein Haenen, Anne Hoornweg, Mijntje Lückerath-Rovers en Camiel Selker
Referentie publicatie Haenen,H., A. Hoornweg, M.Lückerath-Rovers en C. Selker (2021), Langetermijnwaardecreatie en de koppeling met het beloningsbeleid. Onderzoek bij 25 AEX-fondsen In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 beschrijven Hein Haenen, Anne Hoornweg, Mijntje Lückerath en Camiel Selker hun onderzoek naar de verankering van langetermijnwaardecreatie in het beloningsbeleid van 25-AEX ondernemingen. Alhoewel langetermijnwaardecreatie een belangrijke plek heeft ingenomen in de jaarverslagen is dat nog maar beperkt zichtbaar in de doelstellingen die opgenomen zijn in de beloningsparagraaf.
Biografie auteurs: Hein Haenen adviseert commissarissen op het gebied van corporate governance en beloning. Hij heeft een achtergrond in financiële onderzoeksjournalistiek, volgde de opkomst en ontwikkeling van de Governance Code en is co-auteur van boeken over ondernemingsbestuur en beloning.

Anne Hoornweg MSc werkt als Associate bij PwC. Haar studie econometrie combineerde zij met een werkstudentschap bij Focus Orange. Gedurende deze periode heeft zij zich onder meer verdiept in de koppeling tussen de bestuurdervisie op langetermijnwaardecreatie en de uitwerking hiervan in het beloningsbeleid.

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is zelf commissaris en/of toezichthouder bij Erasmus MC, NRC Media, KNGF Geleidehonden en Diergaarde Blijdorp, en eerder bij Achmea, de ASN Beleggingsinstellingen en de Betaalvereniging Nederland.

Drs. Camiel Selker is partner bij PwC en adviseur van bestuur en commissarissen van grote Nederlandse (beurs-)fondsen. In 2011 was hij medeoprichter van Focus Orange, een adviesbureau gespecialiseerd in strategisch personeelsbeleid, dat in 2021 door PwC is gekocht. Ook is hij medeoprichter van Crunchr, een technologie scale-up gespecialiseerd in people analytics. Sinds 2016 is hij docent voor verschillende executive en commissarissen programma's van TIAS. In dat jaar publiceerde hij samen met collega Hein Haenen het boek 'Bovenbazen en de scheefgroei van hun beloning'.

H11. Dansen met de wet Diversiteit

Auteur Claartje Bulten
Referentie publicatie Bulten, C. (2021), Dansen met de wet Diversiteit. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 gaat Claartje Bulten in op het wetsvoorstel met twee verplichtingen om genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven te verbeteren. De voorgestelde wettelijke regeling valt uiteen in twee delen, waarvan het meest bekende het verplichte quotum is maar er is eveneens een inspanningsverplichting met streefcijfers.
Biografie auteurs: Prof. mr. Claartje Bulten is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de RU Nijmegen en voorzitter van het Van der Heijden Instituut aldaar. Zij is tevens commissaris bij KPMG NV.

H12. De ondernemingsraad en de raad van commissarissen.

Auteur Joost van Mierlo
Referentie publicatie Mierlo, J. van (2021), De ondernemingsraad en de raad van commissarissen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 12 beschrijft Joost van Mierlo de verhouding tussen de ondernemingsraad en de RvC: hoe zij zich ten opzichte van elkaar verstaan, op welke wijze zij elkaar ontmoeten en waarom de samenstelling van de RvC voor de ondernemingsraad relevant is.
Biografie auteurs: Dr.mr. Joost van Mierlo is partner medezeggenschapsrecht/collectief arbeidsrecht bij De Voort Advocaten Mediators in Tilburg. In die hoedanigheid adviseert en begeleidt hij ondernemingsraden, bestuurders en toezichthouders bij ingewikkelde medezeggenschapsrechtelijke aangelegenheden en bij lastige vraagstukken aangaande governance. Hij combineert de praktijk onder meer met het schijven van (wetenschappelijke) artikelen. In 2013 rondde Joost een proefschrift af over de spanning tussen het medezeggenschaps- en het ondernemingsrecht. Joost vervulde diverse toezichthoudende functies. Sinds 2020 is hij voordrachtcommissaris bij Sitech Services B.V. op Chemelot (Geleen).

H2. GOVERNANCE. OF: WAAROM WORDT HET CORPORATE SCHIP SOMS PAS DOOR DE WAL GEKEERD

Auteur Tjalling Tiemstra
Referentie publicatie Tiemstra,T. (2017) ZVan observatie naar effectieve interventie in corporate governance. Of: waarom wordt het corporate schip soms pas door de wal gekeerd?. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding Tjalling Tiemstra is ervaren als bestuurder en als commissaris. In hoofdstuk 2 schrijft hij het over het interveniërende vermogen van Raden van Commissarissen in het geval normale omstandigheden in snel tempo veranderen en interventie nodig lijkt.
Biografie auteurs: Drs. Tjalling Tiemstra RA is na een studie bedrijfseconomie in Groningen en militaire dienst in Den Haag in 1979 bij Unilever in dienst getreden, van waaruit hij accountancy in Rotterdam heeft gestudeerd. Na 22 jaar in vijf landen voor Unilever gewerkt te hebben in financiële en algemeen management posities is hij als CFO lid geweest van de respectievelijke raden van bestuur van de Hollandse Beton Groep NV en Hagemeyer NV. Op dit ogenblik is Tjalling oa. actief als commissaris/toezichthouder, bestuurder en Raad in de Ondernemingskamer.

H9. CRISIS IN DE BOARDROOM: EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK NAAR DE OMGANG MET KRITISCHE SITUATIES DOOR RADEN VAN COMMISSARISSEN 

Auteur Dennis Veltrop, Jaap van Manen en Olaf Smits van Waesberghe
Referentie publicatie Veltrop, D. Van Manen, J. en Smits van Waesberghe, O. (2017).Crisis in de boardroom: een exploratief onderzoek naar de omgang met kritische situaties door raden van commissarissen . In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding Dennis Veltrop, Jaap van Manen en Olaf Smits van Waesberghe beschrijven in hoofdstuk 9 hun onderzoek naar de omgang door RvCs van kritische situaties. Het onderzoek is gebaseerd op door bestuurders en commissarissen aangedragen gedetailleerde omschrijvingen van kritische situaties, waarbij specifiek is ingegaan op de oorzaken van de kritische situatie, hoe RvCs zijn omgegaan met kritische situatie, en de gevolgen.
Biografie auteurs: Dr. Dennis Veltrop is gepromoveerd op het onderwerp van boardroom dynamics en is medeoprichter van BoardResearch.org. Hij is als universitair docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en als onderzoeker verbonden aan De Nederlandsche Bank. Het onderzoek van Dennis ligt op het snijvlak van fundamentele gedragsmatige processen binnen boards en governance van organisaties.

Prof. Dr. Jaap van Manen is als boardroomconsultant verbonden aan Strategic Management Centre in Laren. Hij is voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, vicevoorzitter van de raad van commissarissen van DNB, lid van de raad van commissarissen van Bornet Groep Rotterdam B.V., bestuurslid van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en bestuurslid van de Stichting Endowment bij het Museum Boijmans van Beuningen. Voordat Jaap zich aansloot bij het Strategic Management Centre was hij als partner verbonden aan PwC. Hij is emeritus-hoogleraar Corporate Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen.

mr. Olaf Smits van Waesberghe is directeur van Nationaal Register in Den Haag. Hij is eveneens directeur van NR Search & Advisory BV en NR Academy BV. Olaf is verantwoordelijk voor business development, non-executive search en het governance kenniscentrum. Daarnaast is Olaf Lid Raad van Toezicht bij het Residentie Orkest en Secretaris Bestuur Stichting Dinamo Fonds. Olaf is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in het Nederlands Recht, bedrijfsjuridische richting.

H5.  RVC-ROLLEN IN DE RVC ALS TEAM: VERSCHILLENDE RVC-TAKEN VEREISEN ANDERE TEAMROLLEN

Auteur Mijntje Lückerath-Rovers en Reinout de Vries
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. en De Vries, R. (2022), . RvC-rollen in de RvC als team: verschillende RvC-taken vereisen andere teamrollen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 5 koppelen Mijntje Lückerath en Reinout de Vries teamrollen uit de psychologie (taak-, sociale of team-overstijgende teamrollen) aan de RvC-taken in Corproate Governance (toezichthouden, adviseren en netwerken). Intuïtief vragen deze drie verschillende RvC-taken om verschillende RvC-rollen. Hun onderzoek onder ruim 250 commissarissen probeert dit te ook te onderbouwen.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is zelf commissaris en/of toezichthouder bij Pels Rijcken, Erasmus MC, NRC Media, en Diergaarde Blijdorp, en eerder bij Achmea, de ASN Beleggingsinstellingen, KNGF Geleidehonden en de Betaalvereniging Nederland.

Prof. dr. Reinout de Vries is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, sectie organisatiepsychologie. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses liggen op het gebied van persoonlijkheid, communicatiestijlen en leiderschap. Recent werk richt zich op het Situation-Trait-Outcome Activation (STOA) model, de Three Nightmare Traits (TNT) en de beoordeling van persoonlijkheid met behulp van kunstmatige intelligentie. Instrumenten die hij heeft geconstrueerd of mede heeft ontwikkeld, zoals de Nederlandse vertaling van de HEXACO-PI-R, de zesdimensionale Communication Styles Inventory (CSI), de Brief HEXACO Inventory (BHI) en de Circumplex Leadership Scan (CLS) worden veel gebruikt in de academische wereld en de praktijk.