Tags: diversiteit

H4: Internationale boards en de gevolgen voor ondernemingsprestaties

Auteur Prof. Dr. C.L.M. Hermes
Referentie publicatie Hermes, C.L.M. (2015) Internationale boards en de gevolgen voor ondernemingsprestaties In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 beschrijft Niels Hermes dat in corporate governance onderzoek tot nu toe minder aandacht is voor diversiteit in termen van de nationaliteit van bestuurders en commissarissen. Tegelijkertijd hebben vele, met name internationaal opererende ondernemingen, raden van bestuur en raden van commissarissen met een internationaal karakter. In dit hoofdstuk bespreekt hij in hoeverre deze vorm van diversiteit een rol speelt bij de uitvoering van de bestuurs- en toezichtstaken en op welke wijze het proces van de besluitvorming erdoor wordt beïnvloed.
Biografie auteurs: Prof. dr. Niels Hermes is hoogleraar International Finance aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is directeur van de MSc Finance en de MSc International Financial Management. Zijn onderzoek richt zich op corporate governance vraagstukken, waarbij de aandacht vooral is gericht op de effecten van boards op de besluitvorming en prestaties van de onderneming. Daarnaast doet hij onderzoek naar de omvang en gevolgen van internationale kapitaalstromen voor met name opkomende economieën en de naar de rol die microfinanciering speelt bij het verschaffen van toegang tot financiële diensten aan gezinnen en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden. Hij publiceert hierover in internationale tijdschriften zoals Economic Journal, Journal of Banking & Finance, Corporate Governance: An International Review en Journal of International Money & Finance.

H11. Dansen met de wet Diversiteit

Auteur Claartje Bulten
Referentie publicatie Bulten, C. (2021), Dansen met de wet Diversiteit. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 gaat Claartje Bulten in op het wetsvoorstel met twee verplichtingen om genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven te verbeteren. De voorgestelde wettelijke regeling valt uiteen in twee delen, waarvan het meest bekende het verplichte quotum is maar er is eveneens een inspanningsverplichting met streefcijfers.
Biografie auteurs: Prof. mr. Claartje Bulten is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de RU Nijmegen en voorzitter van het Van der Heijden Instituut aldaar. Zij is tevens commissaris bij KPMG NV.

H4. EENZAAM AAN DE TOP: NEGATIEVE BIJWERKINGEN VAN DE ONDERVERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN IN HOGE FUNCTIES

Auteur Belle Derks en Naomi Ellemers
Referentie publicatie Derks, B. en Ellemers, N. (2017). Eenzaam aan de top: negatieve bijwerkingen van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hoge functies. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 gaan Naomi Ellemers en Belle Derks in op de aanhoudende ondervertegenwoordiging van vrouwen op hogere posities en het onverwacht effect dat vrouwen elkaar vervolgens niet helpen om verder te komen, maar elkaar juist tegen kunnen gaan werken: het Queen Bee effect. Het onderzoek van de auteurs laat zien dat dit niet zozeer bepaald wordt door de persoonlijkheid van vrouwen aan de top maar aan de dominantie van mannen in de organisatie en het masculiene beeld van topfuncties.
Biografie auteurs: Prof. Dr. Belle Derks is hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en lid van De Jonge Akademie. Derks is expert op het gebied van psychologische processen die genderongelijkheid op het werk verklaren. Voor het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren legde Derks recentelijk de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de academische wereld bloot. Derks ontving diverse onderscheidingen voor haar werk, waaronder een dissertatieprijs van de American Psychological Association, en VENI en VIDI beurzen van NWO.

Prof. Dr. Naomi Ellemers is sociaal-psychologisch onderzoeker. Zij is Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, en Commissaris bij PWC Nederland. Ellemers is expert op het gebied van menselijk gedrag op het werk. Ze publiceerde in tal van boeken en tijdschriften, waaronder Science. Ellemers is lid van de KNAW en de British Academy. Ellemers ontving diverse prijzen voor haar werk, waaronder de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland, de NWO Spinoza prijs. Met Dick de Gilder schreef zij het boek ‘Je werkt anders dan je denkt’.