H2. GOVERNANCE. OF: WAAROM WORDT HET CORPORATE SCHIP SOMS PAS DOOR DE WAL GEKEERD

Auteur Tjalling Tiemstra
Referentie publicatie Tiemstra,T. (2017) ZVan observatie naar effectieve interventie in corporate governance. Of: waarom wordt het corporate schip soms pas door de wal gekeerd?. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding Tjalling Tiemstra is ervaren als bestuurder en als commissaris. In hoofdstuk 2 schrijft hij het over het interveniërende vermogen van Raden van Commissarissen in het geval normale omstandigheden in snel tempo veranderen en interventie nodig lijkt.
Biografie auteurs: Drs. Tjalling Tiemstra RA is na een studie bedrijfseconomie in Groningen en militaire dienst in Den Haag in 1979 bij Unilever in dienst getreden, van waaruit hij accountancy in Rotterdam heeft gestudeerd. Na 22 jaar in vijf landen voor Unilever gewerkt te hebben in financiële en algemeen management posities is hij als CFO lid geweest van de respectievelijke raden van bestuur van de Hollandse Beton Groep NV en Hagemeyer NV. Op dit ogenblik is Tjalling oa. actief als commissaris/toezichthouder, bestuurder en Raad in de Ondernemingskamer.