Tags: Ondernemingsraad

H12 Naar een coalitiemodel tussen vennootschap en werknemers

Auteur Mr. dr. M. Holtzer
Referentie publicatie Holtzer, M. (2015), Naar een coalitiemodel tussen vennootschap en werknemers In: L├╝ckerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 12 gaat Marnix Holtzer in op de vraag welke invloed werknemers kunnen uitoefenen op het strategisch beleid van de Nederlandse vennootschap en hoe tekortkomingen in de uitoefening van medezeggenschapsrechten kunnen worden weggenomen. Hij legt het initiatief daarvoor in eerste instantie bij de werknemers zelf.
Biografie auteurs: Mr. dr. Marnix Holtzer opereert op het snijvlak van ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij heeft uitgebreide ervaring in het adviseren van (multinationale) ondernemingen over strategische vraagstukken. Marnix is gespecialiseerd in corporate litigation, medezeggenschap en bestuurdersaansprakelijkheid. In 2014 promoveerde hij op het proefschrift 'De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap'.

H12. De ondernemingsraad en de raad van commissarissen.

Auteur Joost van Mierlo
Referentie publicatie Mierlo, J. van (2021), De ondernemingsraad en de raad van commissarissen. In: L├╝ckerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 12 beschrijft Joost van Mierlo de verhouding tussen de ondernemingsraad en de RvC: hoe zij zich ten opzichte van elkaar verstaan, op welke wijze zij elkaar ontmoeten en waarom de samenstelling van de RvC voor de ondernemingsraad relevant is.
Biografie auteurs: Dr.mr. Joost van Mierlo is partner medezeggenschapsrecht/collectief arbeidsrecht bij De Voort Advocaten Mediators in Tilburg. In die hoedanigheid adviseert en begeleidt hij ondernemingsraden, bestuurders en toezichthouders bij ingewikkelde medezeggenschapsrechtelijke aangelegenheden en bij lastige vraagstukken aangaande governance. Hij combineert de praktijk onder meer met het schijven van (wetenschappelijke) artikelen. In 2013 rondde Joost een proefschrift af over de spanning tussen het medezeggenschaps- en het ondernemingsrecht. Joost vervulde diverse toezichthoudende functies. Sinds 2020 is hij voordrachtcommissaris bij Sitech Services B.V. op Chemelot (Geleen).