Tags: transparantie

Hoofdstuk 8: Beloning van bestuurders en media-aandacht: Signalen en implicaties voor Raden van Commissarissen, beleidsmakers en journalisten

Auteur Dr. J. Otten
Referentie publicatie Otten, J., (2011), Beloning van bestuurders en media-aandacht: Signalen en implicaties voor Raden van Commissarissen, beleidsmakers en journalisten. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 8 laat Jordan Otten op basis van eigen empirisch onderzoek zien hoe de media reageert op de bekendmaking van de beloning van bestuurders en wat dit betekent voor commissarissen, beleidsmakers en journalisten.
Biografie auteurs: Dr. Jordan Otten is assistant professor aan de Rotterdam School of Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in de economie aan de Universiteit Utrecht bij de Utrecht School of Economics. Zijn onderzoek richt zich op internationale vergelijkingen van corporate governance, waaronder internationale vergelijkingen van corporate governance best practices en corporate governance structuren. In het bijzonder richt zijn onderzoek zich op vraagstukken rond de beloningen van Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen.

Hoofdstuk 4: Bestendig sturen op duurzaamheid: bestuur, toezicht en transparantie

Auteur Dr. O. Bik RA en Prof. dr. D. de Waard RA
Referentie publicatie Bik, O. en D. de Waard, (2012), Bestendig sturen op duurzaamheid: bestuur, toezicht en transparantie. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. Van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Deventer: Kluwer.
Inleiding Hoofdstuk 4 van Olof Bik en Dick de Waard formuleert aanbevelingen voor bestuur en toezicht ten aanzien van de transparantie, formulering en executie van een duurzaamheidsstrategie binnen organisaties. Vanuit het perspectief dat duurzaamheid stevig op de bestuursagenda staat wordt gezocht naar kenmerkende elementen van een duurzaamheidsstrategie, waarin bestendige waardecreatie voor alle belanghebbenden en rentmeesterschap voor toekomstige generaties centraal staat. Daarbij geldt dat de raad van commissarissen een actieve rol heeft in de duurzaamheidsverslaggeving en dat de raad ook verantwoording aflegt en transparant is over zijn betrokkenheid bij de formulering en executie van de duurzaamheidsstrategie. De auteurs constateren dat op basis van de actuele verslaggeving door ondernemingen nog niet blijkt dat commissarissen al flinke stappen hebben gezet. Bestuurders lijken een voorsprong te hebben, waar commissarissen het been nog moeten bijtrekken.
Biografie auteurs: Dr. Olof Bik RA is als director binnen de Assurance praktijk van PwC verantwoordelijk voor de Behavioral & Cultural Governance dienstverlening. Vanuit die praktijk ondersteunt hij organisaties met het analyseren en sturen van cultuur en gedrag vanuit de perspectieven van strategie, duurzaamheid en governance. Olof is daarnaast als docent en onderzoeker verbonden aan de Vakgroep Accountancy van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksgebied ligt op het raakvlak van sturen, governance en rapportage van cultuur en gedrag binnen organisaties.

Prof. dr. Dick de Waard RA is als partner verbonden aan Ernst & Young Accountants en geeft leiding aan de Climate Change and Sustainability Services praktijk in Nederland en België. Hij is in die rol verantwoordelijk voor de advies- en assurance praktijk op het gebied van strategievorming, monitoring, verslaggeving en verificatie op het vlak van CO2 reductie en duurzaamheid in brede zin. Hij is als hoogleraar Auditing verbonden aan de Vakgroep Accountancy van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

H13 Integrated Governance

Auteur Prof. dr. D.A. de Waard
Referentie publicatie De Waard, D.A. (2015) Integrated Governance In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 13 gaat Dick de Waard in op de informatievoorziening en het afleggen van verantwoording door de onderneming via het jaarverslag. Hij beschrijft meerdere trends die hebben bijgedragen aan de toeneming van de hoeveelheid informatie die in de jaarverslagen van grote ondernemingen wordt opgenomen. Een van de oorzaken is bijvoorbeeld het bewustzijn dat de onderneming meer stakeholders kent dan alleen de aandeelhouders, waarbij elke relevante stakeholder zijn eigen informatievraag meebrengt. Daarnaast kan het jaarverslag gebruikt worden als instrument om de license to operate van de onderneming veilig te stellen.
Biografie auteurs: Prof. dr. Dick de Waard RA MA is als hoogleraar Auditing verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en als buitengewoon hoogleraar MVO aan University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez. Hij is tot 2013 gedurende 35 jaar werkzaam geweest bij EY Accountants, waar hij in Nederland verantwoordelijk was voor EY Cleantech and Sustainability Services.

H3. Uit de bubbel van de bestuurskamer: De opkomst van stakeholder governance voor toezichthouders en commissarissen

Auteur drs. Paul Stamsnijder
Referentie publicatie Stamsnijder, P. (2018), Uit de bubbel van de bestuurskamer: De opkomst van stakeholder governance voor toezichthouders en commissarissen. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 betoogt Paul Stamsnijder dat toezichthouders in ruimere zin de verwachtingen van stakeholders mee moeten wegen bij de toetsing van beleid. De dialoog met stakeholders is daarvoor onontbeerlijk. De vraag is hoe de betrokkenheid van alle stakeholders geborgd kan worden.
Biografie auteurs: drs Paul Stamsnijder is founding partner van de Reputatiegroep en ervaren toezichthouder. Hij publiceerde meerdere boeken, waaronder "Stakeholdermanagement: start met wie" (2016). Zijn toezichtservaring deed hij op bij onder andere de Kwadrant Groep, het Liliane Fonds, de Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG) en diagnostisch centrum Saltro. Daarnaast werkt(e) hij vanuit zijn adviespraktijk met tal van raden van toezicht in de financiële wereld, de semi-publieke sector en de zorg.

H5. Het RvC-verslag na de nieuwe Corporate Governance Code 2016

Auteur Prof.dr. Mijntje Lückerath-Rovers en drs. Margot Scheltema
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. en M.A. Scheltema (2018, Het RvC-verslag na de nieuwe Corporate Governance Code 2016. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 5 beschrijven Mijntje Lückerath en Margot Scheltema de veranderende eisen aan het RvC-verslag als gevolg van de aangepaste Corporate Governance Code in 2016. En wat dit betekent voor hun eerdere suggestie voor een compleet Governance Verslag waarin informatie over het gevoerde toezicht beter gestructureerd kan worden weergegeven.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is daarnaast betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven op het terrein van Corporate Governance waaronder het herschrijven van de Governance Code Cultuur en is lid van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Zij is/was zelf commissaris en/of toezichthouder bij Achmea, NRC Media, de ASN Beleggingsinstellingen, KNGF Geleidehonden, Diergaarde Blijdorp en de Betaalvereniging Nederland.

Drs. Margot Scheltema bekleedde vele financiële functies bij Shell International in het buitenland; keerde in 2004 terug als Financieel Directeur van Shell Nederland. In 2009 gaf ze haar carrière een switch naar non-executive functies. Zij is thans commissaris bij onder andere De Nederlandsche Bank, de Zwitserse Lonza Group AG in Basel, NEDAP, het Warmtebedrijf Rotterdam en TNT Nederland. Voorts is zij voorzitter van de Monitoringcommissie Code Pensioensector, Raad bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, lid van de Raad van Toezicht bij het Nederlands Fotomuseum. penningmeester bij het Genootschap Onze Taal, lid Raad van Toezicht VeerStichting en bestuurslid van de Nederlandse Bachvereniging.