H7. Rijnlands of Angelsaksisch? De Psychologie van Stakeholder Relaties

Auteur Jan Willem Stoelhorst en Flore Bidroux
Referentie publicatie Stoelhorst, J.W. en F.Bidroux (2021), Rijnlands of Angelsaksisch? De Psychologie van Stakeholder Relaties In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 betogen Jan Willem Stoelhorst en Flore Bidroux dat de gedragsaannames van de Angelsaksische benadering van Corporate Governance aantoonbaar onjuist zijn en die van de Rijnlandse benadering te vaag. Zij bieden een alternatief een ‘behavioral stakeholder theory’ dat een concreet alternatief biedt voor het model van de Homo economicus en dat als gedragsmatige basis voor een stakeholderbenadering van Corporate Governance kan dienen.
Biografie auteurs: Prof.dr.ir. J.W. (Jan-Willem) Stoelhorst is hoogleraar ‘Strategie & Organisatie’ aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich met name op de grondslagen van economische en managementtheorieën. De insteek van zijn werk is om via een beter begrip van de evolutionaire basis van menselijk gedrag en instituties tot theorieën te komen voor het managen van Homo sapiens in plaats van Homo economicus. Het uiteindelijke doel is om zo bij te dragen aan het ontwerp van organisaties en instituties die zowel in sociale als ecologische zin duurzaam zijn.

Prof. dr. Flore Bridoux is hoogleraar ‘Stakeholder Management’ aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam. Ze doet onderzoek op het gebied van bedrijfsstrategie. In haar huidige onderzoek richt ze zich op de vraag hoe belanghebbenden reageren op verschillende stakeholderstrategieën en manieren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast verricht ze zowel theoretisch als empirisch onderzoek rond de vraag hoe bedrijven zich het best kunnen organiseren om samenwerking met hun stakeholders te bevorderen.