H10. Rust en ruimte voor het bestuur binnen ons stakeholdermodel: wettelijke bedenktijd ter borging van de strategie en de uitvoering daarvan.

Auteur Reinier Kleipool
Referentie publicatie Kleipool, R. (2021), Rust en ruimte voor het bestuur binnen ons stakeholdermodel: wettelijke bedenktijd ter borging van de strategie en de uitvoering daarvan.. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 10 beschrijft Reinier Kleipool de recent geïntroduceerde wettelijke bedenktijd en daarmee samenhangende regelingen. Hij beschijft onder andere de mogelijkheid voor het bestuur van een beursgenoteerde vennootschap om de ruimte te creëren om haar beleid en strategie uit te voeren en daarmee de belangen van de vennootschap en de daarmee verbonden stakeholders te dienen
Biografie auteurs: Mr. drs. Reinier Kleipool is partner en notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en houdt zich daar bezig met het adviseren van (beursgenoteerde) bedrijven op het gebied van corporate governance en fusies en overnames. Reinier is lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de NOvA en de KNB en Redacteur van het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk (TOP).