Tags: risicomanagement

Hoofdstuk 2: Aansprakelijkheid van bestuurders voor falend risicomanagement

Auteur Mr. dr. D. Strik
Referentie publicatie Strik, D., (2011), Aansprakelijkheid van bestuurders voor falend risicomanagement. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding Daniella Strik gaat in hoofdstuk 2 in op de aansprakelijkheidsgronden voor falend risicomanagement. Zij behandelt wat ter zake de gedragsnorm is voor behoorlijk bestuur en op welke wijze de hoogte van de drempel voor aansprakelijkheid van bestuurders voor falend risicomanagement kan worden bepaald.
Biografie auteurs: "Mr. drs. Daniella Strik is partner bij het internationale advocatenkantoor Linklaters LLP en leidt de procespraktijk van dat kantoor in Nederland. Zij staat cliënten bij in procedures en arbitrages op het gebied van ondernemings- en bank recht. Haar praktijk varieert van joint venture en M&A-geschillen tot uitkoop- en enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Zij maakt ook deel uit van de internationale arbitragegroep van Linklaters. Zij neemt deel aan het academische debat op haar vakgebied door het schrijven van artikelen en het doceren aan diverse instituten en universiteiten. Zo schreef zij als preadviseur van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ in 2009 een bijdrage over aansprakelijkheid voor falend risicomanagement. In 2010 verscheen haar proefschrift ‘Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid ‘Een maatpak voor de board room’.
Ook is zij lid van de raad van advies en toezicht van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Hoofdstuk 4: Compliance risicomanagement: een holistische benadering

Auteur Drs. R. van Altena RA
Referentie publicatie Altena, R. van, (2011), Compliance risicomanagement: een holistische benadering. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 bespreekt Robert van Altena de relevantie van compliance risicomanagement voor het bestuur van organisaties. Hij pleit daarbij voor een holistische benadering.
Biografie auteurs: Drs. Robert van Altena RA is partner binnen KPMG Advisory  werkzaam in het onderdeel Risk & Compliance. Hij adviseert op het gebied van governance met accent op herinrichting van besturingsmodellen en inrichting van risicomanagement, en op het gebied van compliance met accent op de inrichting en evaluatie van compliance frameworks. Het zwaartepunt van zijn advisering ligt momenteel bij financiële instellingen in het licht van ‘herstel van vertrouwen’ en de inbedding van nieuwe regelgeving. Robert is kerndocent aan de postdoctorale opleiding Compliance en Integriteit Management aan de Vrije Universiteit, Amsterdam en is institute director van KPMG’s Audit Committee Institute. In de laatste rol traint en ondersteunt hij (leden van) audit committees in hun permanente educatie en periodieke evaluaties.

H9. Een effectieve purpose wortelt in cultuur en gedrag

Auteur Erik van Bekkum
Referentie publicatie Bekkum, E. van, (2020), Een effectieve purpose wortelt in cultuur en gedrag In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding Erik van Bekkum gaat in hoofdstuk 9 in op de relatie tussen risicomanagement en het opstellen van een purpose, reputatieschade ligt namelijk op de loer als achteraf blijkt dat de buitenwereld de mooie woorden niet vindt kloppen met daadwerkelijk akties, Volgens de auteur brengt goed risicomanagement ten eerste de risico’s rondom het opereren conform een purpose in kaart - waaronder de kans op reputatieschade bij incidenten. Daarna volgt het maken van bewuste keuzes ten aanzien risicoacceptatie en vervolgens wordt gekoerst op het nemen van passende mitigerende maatregelen. Volgens de auteur kan met een dergelijk kader elk bedrijf met een gerust hart een purpose introduceren en implementeren.
Biografie auteurs: Drs. Erik van Bekkum RA is werkzaam als director bij KPMG Advisory. Erik is sinds 2000 werkzaam binnen KPMG en is verantwoordelijk voor de soft-controlsdienstverlening.
Hij adviseert commissarissen en bestuurders op het gebied van cultuur en gedrag in organisaties en doet onderzoek naar de kwaliteit van soft controls binnen organisaties.
Erik stuurt een team aan van auditors, psychologen en sociologen om soft controls vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken.

H9. De Tragiek van Interne Beheersing: Acht effecten waarom juist goede organisaties vervallen in slechte praktijken.

Auteur Muel Kaptein
Referentie publicatie Kaptein, M. (2021), De Tragiek van Interne Beheersing: Acht effecten waarom juist goede organisaties vervallen in slechte praktijken. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 9 beschrijft Muel Kaptein een ander perspectief, namelijk dat naarmate organisaties meer in control zijn de risico’s toenemen op fouten, incidenten en affaires. Hij beschrijft deze tegenkrachten die optreden naarmate organisaties meer in control komen en pleit voor een andere visie op wat een integere beheersing is.
Biografie auteurs: Prof. dr. Muel Kaptein is lid van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance en werkzaam als partner bij KPMG. Samen met collega’s adviseert hij organisaties op het gebied van integriteit, compliance en soft-controls. Daarnaast is hij als Hoogleraar Bedrijfskunde verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij doceert in de vakken leiderschap, duurzaamheid en governance. Hij is auteur van boeken als De Integere Manager (2003), The Living Code (2008), Waarom Goede Mensen Soms de Verkeerde Dingen Doen (2011) en Dienaren van het Volk (2013).