Tags: aansprakelijkheid

Hoofdstuk 2: Aansprakelijkheid van bestuurders voor falend risicomanagement

Auteur Mr. dr. D. Strik
Referentie publicatie Strik, D., (2011), Aansprakelijkheid van bestuurders voor falend risicomanagement. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding Daniella Strik gaat in hoofdstuk 2 in op de aansprakelijkheidsgronden voor falend risicomanagement. Zij behandelt wat ter zake de gedragsnorm is voor behoorlijk bestuur en op welke wijze de hoogte van de drempel voor aansprakelijkheid van bestuurders voor falend risicomanagement kan worden bepaald.
Biografie auteurs: "Mr. drs. Daniella Strik is partner bij het internationale advocatenkantoor Linklaters LLP en leidt de procespraktijk van dat kantoor in Nederland. Zij staat cliënten bij in procedures en arbitrages op het gebied van ondernemings- en bank recht. Haar praktijk varieert van joint venture en M&A-geschillen tot uitkoop- en enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Zij maakt ook deel uit van de internationale arbitragegroep van Linklaters. Zij neemt deel aan het academische debat op haar vakgebied door het schrijven van artikelen en het doceren aan diverse instituten en universiteiten. Zo schreef zij als preadviseur van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ in 2009 een bijdrage over aansprakelijkheid voor falend risicomanagement. In 2010 verscheen haar proefschrift ‘Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid ‘Een maatpak voor de board room’.
Ook is zij lid van de raad van advies en toezicht van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Hoofdstuk 8: Taakverdeling en aansprakelijkheid binnen bestuur en raad van commissarissen

Auteur Mr. Y. Borrius
Referentie publicatie Borrius, Y., (2012), Taakverdeling en aansprakelijkheid binnen bestuur en raad van commissarissen. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. Van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Deventer: Kluwer.
Inleiding Andere aspecten van de Wet Bestuur en Toezicht betreffen de wijziging van het artikel over taakvervulling en taakverdeling dat van toepassing is op het bestuur en de raad van commissarissen en de introductie in de wet van de one –tier board. In hoofdstuk 8 behandelt Yvette Borrius deze aspecten, nadat zij eerst het collegialiteitsbeginsel dat voor zowel het bestuur als de raad van commissarissen geldt nader omschrijft. Daarbij wordt ook de informatievoorziening binnen de organen behandeld en de vraag in hoeverre men bij de uitoefening van zijn taak mag vertrouwen op informatie van anderen. Vervolgens gaat zij in op de mogelijke aansprakelijkheid die bestuurders en commissarissen kan treffen bij een onbehoorlijke taakvervulling. Zij bespreekt daarbij de elementen die van belang zijn bij de beoordeling of daarvan sprake is, waaronder een eventuele taakverdeling. Een en ander wordt geïllustreerd met enkele voorbeelden uit de jurisprudentie van taakverdeling bij een two tier board en bij een one tier board. Tot slot geeft zij enkele praktische aanbevelingen met het oog op een eventuele taakverdeling en de invulling van de taken door een bestuurder (al dan niet van een one-tier board) of commissaris.
Biografie auteurs: Mr. Yvette Borrius is partner bij Höcker Advocaten te Amsterdam, afdeling ondernemingsrecht, waar zij de corporate litigation procespraktijk leidt. Zij is als advocaat, boardroom counselor en ‘litigator’ met name werkzaam op het terrein van aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en executives; dit vanuit het perspectief van de betrokken functionarissen, curator/schuldeiser, forensisch onderzoeker of in het licht van mogelijk wanbeleid (enquête procedure). Zij is in diverse branches betrokken bij toezichtstructuren binnen (grote) stichtingen tot beursgenoteerde ondernemingen met aanverwante corporate governance vraagstukken. Daarnaast is Yvette Borrius werkzaam als onderzoeker (Ondernemingskamer) of bindend adviseur. Zij publiceert (zoals annotator tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht) en doceert regelmatig op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Naast haar praktijk heeft Yvette Borrius bestuursfuncties bij een NGO vervuld.

H12: Enkele ‘lessen’ uit Meavita: een paar dingen die bestuurders en toezichthouders van een (zorg)concern wel en niet moeten doen

Auteur Mr. C. de Groot
Referentie publicatie De Groot, C. (2016), Enkele ‘lessen’ uit Meavita: een paar dingen die bestuurders en toezichthouders van een (zorg)concern wel en niet moeten doen In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 12 geeft Cees de Groot enkele lessen die te trekken zijn ui de Meavita casus: waarvan de Ondernemingskamer oordeel dat er sprake is geweest van wanbeleid/ Volgens de auteur geeft de uitvoerige uitspraak weer hoe het Meavita-concern is ontstaan, functioneerde en ten onder ging en maakt het mogelijk een aantal ‘lessen’ te formuleren die voorvloeien uit de gang van zaken binnen het Meavita-concern. De auteur loopt daarbij de zeven punten uit de uitspraak van de Ondernemingskamer langs en eindigt elk punt met concrete veralgeminiseerde lessen.
Biografie auteurs: Mr. Cees de Groot is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden. Hij heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 1990 in Leiden gepromoveerd op het proefschrift Netherlands Labor and Co-Determination Law in an EEC Perspective. Cees de Groot doceert in Leiden ondernemingsrecht in de bachelor- en masterfase van de juridische opleiding en in het PAO-onderwijs. Hij is lid van de redactie van het tijdschrift Onderneming en Financiering. Een recente publicatie van zijn hand is Governance in de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld.

H13. PRAKTIJKLESSEN VAN EEN AANSPRAKELIJK GESTELDE COMMISSARIS

Auteur Arjen Paardekooper
Referentie publicatie Paardekooper, A. (2017). Praktijklessen van een aansprakelijk gestelde commissaris. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 13 bespreekt Arjen Paardekooper het onderwerp aansprakelijkheid van commissarissen, waar hij zelf zowel als advocaat maar ook zelf in de praktijk mee te maken heeft gehad. In dit hoofdstuk bespreekt hij de relevante wetsbepalingen, zijn praktijkervaringen en de in de rechtspraak geformuleerde toetsingsnormen. Deze worden vertaald naar praktische aandachtspunten ter ondersteuning van de RvC bij diens taakuitoefening, waarbij de focus ligt op het voorkomen van aansprakelijkheid.
Biografie auteurs: Mr. Arjen Paardekooper is ruim 20 jaar advocaat en partner van Blenheim advocaten en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Als (voormalig) commissaris bij het ter ziele gegane beursgenoteerde handelshuis Van der Moolen Holding N.V. heeft Arjen Paardekooper ook ervaring met een commissariaat bij zwaar weer en de daarop volgende juridische procedures. Vanuit zijn expertise staat hij ondernemingen, bestuurders en commissarissen op uiteenlopende gebieden bij. Arjen Paardekooper is auteur van het boek “Handleiding voor de commissaris (en toezichthouder).