Tags: compliance

Hoofdstuk 4: Compliance risicomanagement: een holistische benadering

Auteur Drs. R. van Altena RA
Referentie publicatie Altena, R. van, (2011), Compliance risicomanagement: een holistische benadering. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 bespreekt Robert van Altena de relevantie van compliance risicomanagement voor het bestuur van organisaties. Hij pleit daarbij voor een holistische benadering.
Biografie auteurs: Drs. Robert van Altena RA is partner binnen KPMG Advisory  werkzaam in het onderdeel Risk & Compliance. Hij adviseert op het gebied van governance met accent op herinrichting van besturingsmodellen en inrichting van risicomanagement, en op het gebied van compliance met accent op de inrichting en evaluatie van compliance frameworks. Het zwaartepunt van zijn advisering ligt momenteel bij financiële instellingen in het licht van ‘herstel van vertrouwen’ en de inbedding van nieuwe regelgeving. Robert is kerndocent aan de postdoctorale opleiding Compliance en Integriteit Management aan de Vrije Universiteit, Amsterdam en is institute director van KPMG’s Audit Committee Institute. In de laatste rol traint en ondersteunt hij (leden van) audit committees in hun permanente educatie en periodieke evaluaties.

Hoofdstuk 5: Bedrijfsethiek en compliance

Auteur Dr. ir. R. Stein
Referentie publicatie Stein, R., (2011), Bedrijfsethiek en compliance. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding Ronald Stein gaat in hoofdstuk 5 nader in op welke eisen er op het gebied van compliance aan een organisatie zijn te stellen. Naast de naleving van wet- en regelgeving beschrijft hij het belang van bedrijfsethiek voor de governance van organisaties.
Biografie auteurs: Dr.ir. Ronald Stein studeerde sociologie aan de Landbouwhogeschool Wageningen en is doctor in de landbouwwetenschappen. Hij is werkzaam bij Philips als Secretaris van de Review Committee General Business Principles en is Hoofd van het Philips Business Ethics Office. De Review Committee is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, en wereldwijde implementatie, van de Philips General Business Principles. Het Business Ethics Office ondersteunt de Review Committee daarbij en vervult ondermeer de volgende taken: -aansturen van wereldwijd netwerk van 200 compliance officers, -periodieke review en update van de business principles van de onderneming; -identificeren van, en anticiperen op, interne en externe ontwikkelingen; -verzorgen van de rapportages voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen; -verzorgen van de business ethiek en integriteit rapportage in het Jaarverslag

H8 Compliance en integriteit kloppen aan de hoogste deur van de governance structuur

Auteur Prof.dr. S. Bleker van Eyk
Referentie publicatie Bleker van Eyk, S. (2016) Compliance en integriteit kloppen aan de hoogste deur van de governance structuur In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding In dit hoofdstuk 8 geeft Sylvie Bleker antwoord op de vraag hoe belangrijk compliance is in de bestuurskamer en hoe bestuurders en commissarissen met compliance dienen om te gaan. Zij biedt daarbij een handleiding voor bestuurders en commissarissen voor een optimale werkrelatie met de compliance officer.
Biografie auteurs: Prof. dr. Sylvie Bleker van Eyk is als hoogleraar Compliance & Integriteit Management verbonden aan de VU. Daarnaast is zij werkzaam bij Deloitte Risk Advosory. Sylvie is internationaal jurist en is reeds lange tijd werkzaam als Forensisch onderzoeker. Zij heeft bestuurservaring oogedaan bij Stork waar zij zich bezig heeft gehouden met de Fokker rechtzaak in de VS en bij Ballast Nedam na de schikking met het OM.