H9. Een effectieve purpose wortelt in cultuur en gedrag

Auteur Erik van Bekkum
Referentie publicatie Bekkum, E. van, (2020), Een effectieve purpose wortelt in cultuur en gedrag In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding Erik van Bekkum gaat in hoofdstuk 9 in op de relatie tussen risicomanagement en het opstellen van een purpose, reputatieschade ligt namelijk op de loer als achteraf blijkt dat de buitenwereld de mooie woorden niet vindt kloppen met daadwerkelijk akties, Volgens de auteur brengt goed risicomanagement ten eerste de risico’s rondom het opereren conform een purpose in kaart - waaronder de kans op reputatieschade bij incidenten. Daarna volgt het maken van bewuste keuzes ten aanzien risicoacceptatie en vervolgens wordt gekoerst op het nemen van passende mitigerende maatregelen. Volgens de auteur kan met een dergelijk kader elk bedrijf met een gerust hart een purpose introduceren en implementeren.
Biografie auteurs: Drs. Erik van Bekkum RA is werkzaam als director bij KPMG Advisory. Erik is sinds 2000 werkzaam binnen KPMG en is verantwoordelijk voor de soft-controlsdienstverlening.
Hij adviseert commissarissen en bestuurders op het gebied van cultuur en gedrag in organisaties en doet onderzoek naar de kwaliteit van soft controls binnen organisaties.
Erik stuurt een team aan van auditors, psychologen en sociologen om soft controls vanuit verschillende invalshoeken te onderzoeken.