Tags: niet-beursgenoteerd

Hoofdstuk 3: De toekomst van corporate governance: niet-beursgenoteerde vennootschappen?

Auteur Prof. mr. E.P.M. Vermeulen
Referentie publicatie Vermeulen, E.P.M., (2012), De toekomst van corporate governance: niet-beursgenoteerde vennootschappen?. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. Van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 gaat Erik Vermeulen in op de toekomst van corporate governance voor niet-beursgenoteerde vennootschappen. Hij stelt de vraag in hoeverre er behoefte bestaat aan corporate governance initiatieven die speciaal gericht zijn op niet-beursgenoteerde vennootschappen. Hij beschrijft daartoe typische corporate governance problemen in niet-beursgenoteerde ondernemingen evenals een aantal oplossingen daarvoor. Alhoewel flexibiliteit en contractuele vrijheid de toverwoorden zijn in de toenemende corporate governance discussie voor niet-beursgenoteerde ondernemingen is het tegelijkertijd te overwegen om richtlijnen en aanbevelingen te introduceren. Advocatenkantoren zitten volgens hem in de beste positie om hieraan gehoor te geven.
Biografie auteurs: Prof. mr. Erik P.M. Vermeulen is Hoogleraar Business and Financial Law aan de Universiteit van Tilburg en Senior Counsel Corporate/Vice President bij de Corporate Legal Department van Philips International BV. Bij Philips houdt hij zich ondermeer bezig met de corporate governance structuur binnen de Philips groep, fusies, overnames, desinvesteringen en corporate venturing activiteiten. Zijn onderzoek sluit hierbij aan. Erik Vermeulen wordt regelmatig gevraagd als expert door nationale en internationale organisaties. Hij is als ‘visiting professor’ verbonden aan de Kyushu University in Japan en was ‘visiting professor’ aan de Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya in Israel, de Universiteit van Gent en de Pontificia Universidad Javeriana in Colombia.

Hoofdstuk 4: Governance van maatschappelijke organisaties

Auteur Prof. dr. ir. Rienk Goodijk
Referentie publicatie Goodijk, R., (2013), Governance van maatschappelijke organisaties. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2013-2014, Deventer: Kluwer.
Inleiding De governance van maatschappelijke organisaties heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen niet zelden doordat problemen en misstanden uitgebreid de pers haalden. Rienk Goodijk betoogt in hoofdstuk 4 dat voor een effectieve governance van maatschappelijke organisaties méér nodig is dan zich formeel conformeren aan de governance code. Oplossingen voor de mankementen in de governance dienen niet gezocht te worden in nog meer regelgeving, maar in het daadwerkelijk verbeteren van het functioneren van het bestuur en het intern toezicht.
Biografie auteurs: Prof. dr. ir. R. Rienk Goodijk studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde daar in 1987 op een onderzoek naar ondernemerschap en medezeggenschap. Sindsdien is hij als onderzoeker en consultant werkzaam bij HR-bureau GITP op het gebied van corporate governance, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Van 2000 tot 2011 was hij bijzonder hoogleraar Interne Arbeidsverhoudingen en Corporate Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2010 is hij tevens bijzonder hoogleraar Governance in de Semipublieke Sector bij TiasNimbas Business School van de Universiteit Tilburg. Goodijk is lid van diverse adviesraden en toezichthoudende organen en heeft talrijke boeken en publicaties over medezeggenschap, governance en stakeholder management op zijn naam staan.

Hoofdstuk 7: Corporate governance en het familiebedrijf

Auteur Prof. dr. R. Flören, Dr. M. Berent-Braun, Prof. dr. L. Uhlaner en C. de Nooijer
Referentie publicatie Flören, R., M. Berent-Braun, L. Uhlaner en C. de Nooijer, (2013), Corporate governance en het familiebedrijf. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2013-2014, Deventer: Kluwer.
Inleiding Familiebedrijven zijn – ook in Nederland – ontzettend belangrijk voor de economie en ze zijn verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de werkgelegenheid. Roberto Flören, Marta Berent-Braun, Lorraine Uhlaner en Casper de Nooijer gaan in hoofdstuk 7 in op de grote verschillen die tussen de verschillende familiebedrijven bestaan en op enkele belangrijke verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven die zij in hun onderzoek zijn tegengekomen. Zij spitsen dat toe op de vraag of en zo ja, waarom een raad van toezicht of raad van advies bij het bedrijf is ingesteld en de rol van deze raden binnen het bedrijf. Zij roepen Nederlandse familiebedrijven op om tot een eigen governance code voor familiebedrijven te komen.
Biografie auteurs: Prof. dr. Roberto H. Flören is als Baker Tilly Berk hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit. Tevens is hij hoofd faculteit van deze universiteit. Hij is geboren en getogen in een familiebedrijf en heeft de opvolging in het eigen familiebedrijf meegemaakt. Sinds 1992 is hij verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma onder familiebedrijven op Nyenrode. Hij is gepromoveerd op zijn onderzoek naar opvolging in agrarische familiebedrijven. Hij heeft vele (internationale) publicaties en lezingen over het familiebedrijf op zijn naam. Voorts is hij columnist, doceert hij ondernemerschap op Nyenrode en is hij lid van de RvC van Breman Topholding in Genemuiden.

Dr. Marta Berent-Braun is Assistant Professor aan het Center for Entrepreneurship van Nyenrode Business Universiteit. Zij is in 2010 gepromoveerd op een onderzoek naar dynamiek van eigenaren in niet-beursgenoteerde (familie-)bedrijven. Haar huidige onderzoek omvat onderwerpen zoals duurzaam ondernemen, succesvolle bedrijfsoverdracht en goed bestuur in (familie) bedrijven. Ze is coördinator en docent Ondernemerschap voor het full-time Master programma en de zomercursus Business Planning & Execution op Nyenrode Business Universiteit.

Prof. dr. Lorraine M. Uhlaner is hoogleraar Ondernemerschap aan de EDHEC Business School. Haar onderzoeksinteresses omvatten verschillende onderwerpen op het gebied van ondernemerschap en het familiebedrijf, waaronder cross-nationaal onderzoek naar de relatie tussen cultuur en ondernemerschap, de rol van de eigenaar (versus management) en de determinanten van innovatie en groei en prestaties binnen het MKB. Ze is momenteel associate editor van Small Business Economics. Recent publiceerde zij o.a. in de Journal of International Business Studies, Small Business Economics Journal, Journal of Business Venturing, Journal of Business Ethics en Family Business Review.

Mr. drs. Casper C.C. de Nooijer is voorzitter van de raad van commissarissen van het familiebedrijf Vecom Group en actief lid van de Nederlandse en internationale vereniging van familiebedrijven. Hij is bijna 10 jaar werkzaam bij Heineken in een verscheidenheid aan financiële functies binnen Heineken Nederland en Heineken International. Daarnaast geeft hij – sinds 2009 – college in verschillende programma’s aan Nyenrode Business Universiteit, waaronder een programma op het gebied van familiebedrijven. Casper heeft fiscaal recht in Leiden en bedrijfskunde in Amsterdam gestudeerd.

Hoofdstuk 8: Entrepreneurial Governance in het MKB

Auteur Dr. H.B. Duits en drs. Karin Kleingeld
Referentie publicatie Duits, H.B. En K. Kleingeld, (2013), Entrepreneurial Governance in het MKB. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2013-2014, Deventer: Kluwer.
Inleiding Hans Duits en Karin Kleingeld besteden in hoofdstuk 8 aandacht aan entrepreneurial governance in het MKB omdat dit het verschilt daar maakt tussen overleven, excelleren en falen. In hun hoofdstuk beschrijven zij de essentie van entrepreneurial governance, de verschillen en overeenkomsten met corporate governance en de impact op de dagelijkse praktijk van het MKB.
Biografie auteurs: Dr. Hans Duits RA is onderzoeker en accountant. Hij is momenteel verbonden als lector Financieel-economische Advisering bij Innovatie aan de Hogeschool Utrecht en als accountant bij KPMG MKB. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de veranderende businessmodellen in de (MKB) financiële zakelijke dienstverlening en governance binnen het MKB.

Drs. Karin Kleingeld MM (1964) is ondernemer, netwerkconnnector en oprichter van de Ondernemende Commissaris, Standard en Scores en de MKB kredietcoach. Rode draad hierbij is het krachtiger maken van MKB ondernemers en bedrijven door goed bestuur, door te leren van elkaars ervaring en talent. Zij ondersteunt MKB bedrijven, netwerken en ondernemers bij hun ontwikkeling en duurzame waarde creatie. Tevens is zij spreker op seminars en verzorgt zij opleidingen op het gebied van goed bestuur, marketing en (netwerk)strategie.

Hoofdstuk 10: Bestuur en toezicht in de coöperatieve onderneming

Auteur Prof. dr. mr. R.C.J. Galle
Referentie publicatie Galle, R.C.J., (2013), Bestuur en toezicht in de coöperatieve onderneming. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2013-2014, Deventer: Kluwer.
Inleiding De coöperatie is een belangrijke ondernemingsvorm binnen ons bestel. Deze rechtspersoon komt in Nederland in allerlei soorten en maten voor. Ruud Galle beschrijft in hoofdstuk 10 de bijzondere karakteristieken van de coöperatie en de bestuurlijke inrichting van een coöperatieve onderneming. Hij gaat daarbij in op de rol van de leden en ledenraad, onder andere bij benoeming van bestuurders en commissarissen en behandelt de verschillende bestuurs- en toezichtmodellen die bij een coöperatie gebruikelijk zijn.
Biografie auteurs: Prof. dr. mr. Ruud C. J. Galle is hoogleraar Organisatie van de onderneming en Senior Research Fellow bij TIAS Business School van Tilburg University. Tevens is hij directeur van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR). Daarnaast bekleedt hij enige toezichthoudende en bestuurlijke nevenfuncties in het bedrijfsleven.

H9: Het veranderend speelveld van nutsbedrijven: effecten op governance

Auteur Prof. dr. ir. M.A.M. Boersma
Referentie publicatie Boersma, M.A.M. (2015), Het veranderend speelveld van nutsbedrijven: effecten op governance In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding Michiel Boersma beschrijft in hoofdstuk 9 governance bij Nutsbedrijven. Hij beschrijft dat in de komende jaren nutsbedrijven zich in een aantal sectoren zich opnieuw moeten uitvinden als gevolg van een aantal disruptieve ontwikkelingen. Hij bespreekt deze ontwikkelingen en de als gevolg daarvan veranderende governance voor een aantal nutssectoren, waaronder de afval-, spoor-, water-, telekom-, post- en energiesector.
Biografie auteurs:

H11: Perspectiefwisseling voor toezichthouders van maatschappelijke organisaties

Auteur Prof. mr. L.G.H.J. Houwen
Referentie publicatie Houwen, L.G.H.J. (2015), Perspectiefwisseling voor toezichthouders van maatschappelijke organisaties In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 beschrijft Louis Houwen actuele beleidsvisies en herziene governancecodes voor maatschappelijke organisaties en dat deze een cultuuromslag in de governance markeren. Steeds vaker wordt gerefereerd aan best practices van goed functionerende onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorgorganisaties waarvan bestuurders en toezichthouders juist voorbeeldgedrag vertonen, in plaats van de verwijzingen naar incidenten met de gebruikelijke regelreflexen. Brancheorganisaties en beroepsverenigingen voor bestuurders en toezichthouders in de verschillende sectoren nemen in toenemende mate het initiatief voor kwaliteitsbevordering van bestuur, professionalisering van toezicht en verbetering van de dialoog met stakeholders.
Biografie auteurs: Prof. mr. Louis Houwen is als bijzonder hoogleraar privaat-publiek ondernemingsrecht verbonden aan Tias, School for Business and Society van Tilburg University en tevens advocaat-partner bij Dirkzwager advocaten & Notarissen te Nijmegen. Hij adviseert maatschappelijke organisaties en de Nederlandse brancheverenigingen in de zorg over governance- en aansprakelijkheidsvraagstukken en wordt veelvuldig betrokken bij de inrichting van concern- en ondernemingsstructuren in de zorgsector, het onderwijs en de corporatiesector. Louis Houwen is als auteur en adviseur betrokken bij de (herziening van de) Zorgbrede Governancecode en de oprichting van de Governancecommissie Gezondheidszorg. Zijn onderzoek en publicaties richten zich vooral op nieuwe organisatie- en financieringsstructuren, samenwerkingsverbanden en de daarmee samenhangende besturingsvraagstukken van woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Daarnaast maakt Louis Houwen deel uit van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie en is hij lid van de redactie van het Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur.

H11: Toezicht en belanghebbenden governance: borging van publiek belang

Auteur Mr. K. van den Ham, K. Verschoor, dr. T. Postma en Prof. dr. H. van Ees
Referentie publicatie Ham, K. van den, K. Verschoor, T. Postma en H. van Ees (2016) Toezicht en belanghebbenden governance: borging van publiek belang In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 introduceren Kaspar van den Ham, Kees Verschoor, Theo Postma en Hans van Ees de term ‘belanghebbendengovernance’ vanuit de gedachte dat maatschappelijke organisaties complexe organisaties zijn met een veelheid aan doelstellingen en strategisch belangrijke interne en externe belanghebbenden Bij organisaties met een maatschappelijk, een publiek belang, houdt dit publieke aspect onder meer in dat belanghebbenden als cliënten, opdrachtgever(s), externe toezichthouders, toeleveranciers, belangenverenigingen en soms het publiek een rol kunnen spelen bij de wijze waarop de diensten en of producten worden geleverd en hoe de organisatie wordt bestuurd.
Biografie auteurs: Mr. Kaspar van den Ham MPM is directeur-secretaris van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV), een samenwerkingsverband van 11 publieke organisaties met een eigen Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners en peer governance-middelen. E

Kees Verschoor is directeur van Bureau Turacien en specialist in governance, management en peer-to-peer monitoring van stakeholder relaties. Hij heeft zijn uitgebreide ervaring als ondernemer en manager in verschillende landen, culturen en organisaties vertaald in de methodiek sturen op relaties.

Dr. Theo Postma is als zelfstandig onderzoeker verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek is gericht op diverse aspecten van corporate governance.

Prof. dr. Hans van Ees is lid van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance en hoogleraar corporate governance en instituties aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en bouw-decaan van het University College Groningen. Zijn onderzoek betreft comparative corporate governance, business groups, boards of directors en sustainable corporate performance. Hij is fellow bij het Instituut of Governance and Organizational Responsibility (IGOR) van de Rijksuniversiteit Groningen, associate editor van het tijdschrift Corporate governance: An international review en lid van de board van European Management Review. Het Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR) verenigt Groningse academici met interesse in vraagstukken rondom het functioneren van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht met als ambitie is het op gang brengen van een gezonde kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk.

H13. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR): het antwoord op “incidenten” bij stichtingen?

Auteur Marleen van Uchelen
Referentie publicatie Uchelen, M. van (2021), De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR): het antwoord op “incidenten” bij stichtingen?. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 13 gaat Marleen van Uchelen in op de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (“WBTR”) die, zoals veel wetgeving, incident gedreven is. De WBTR is op 1 juli 2021 in werking getreden geldt voor alle soorten stichtingen, verenigingen en coöperaties. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag of de WBTR een adequaat antwoord is op incidenten die zich bij stichtingen kunnen voordoen.
Biografie auteurs: Mr. dr. Marleen van Uchelen-Schipper is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en is daarnaast werkzaam als adviseur en kandidaat-notaris bij de Corporate M&A praktijkgroep van Houthoff. Marleen is in 2018 gepromoveerd op het onderwerp "De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting". Zij publiceert en doceert regelmatig op het gebied van corporate governance, in het bijzonder bij stichtingen, verenigingen en maatschappelijke ondernemingen. In de praktijk houdt zij zich vooral bezig met juridische aspecten van governance en governance structuren bij stichtingen, in het bijzonder in de semipublieke sector (onder meer zorginstellingen) en in de culturele sector.