Hoofdstuk 10: Bestuur en toezicht in de coöperatieve onderneming

Auteur Prof. dr. mr. R.C.J. Galle
Referentie publicatie Galle, R.C.J., (2013), Bestuur en toezicht in de coöperatieve onderneming. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2013-2014, Deventer: Kluwer.
Inleiding De coöperatie is een belangrijke ondernemingsvorm binnen ons bestel. Deze rechtspersoon komt in Nederland in allerlei soorten en maten voor. Ruud Galle beschrijft in hoofdstuk 10 de bijzondere karakteristieken van de coöperatie en de bestuurlijke inrichting van een coöperatieve onderneming. Hij gaat daarbij in op de rol van de leden en ledenraad, onder andere bij benoeming van bestuurders en commissarissen en behandelt de verschillende bestuurs- en toezichtmodellen die bij een coöperatie gebruikelijk zijn.
Biografie auteurs: Prof. dr. mr. Ruud C. J. Galle is hoogleraar Organisatie van de onderneming en Senior Research Fellow bij TIAS Business School van Tilburg University. Tevens is hij directeur van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR). Daarnaast bekleedt hij enige toezichthoudende en bestuurlijke nevenfuncties in het bedrijfsleven.