H13. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR): het antwoord op “incidenten” bij stichtingen?

Auteur Marleen van Uchelen
Referentie publicatie Uchelen, M. van (2021), De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR): het antwoord op “incidenten” bij stichtingen?. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 13 gaat Marleen van Uchelen in op de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (“WBTR”) die, zoals veel wetgeving, incident gedreven is. De WBTR is op 1 juli 2021 in werking getreden geldt voor alle soorten stichtingen, verenigingen en coöperaties. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag of de WBTR een adequaat antwoord is op incidenten die zich bij stichtingen kunnen voordoen.
Biografie auteurs: Mr. dr. Marleen van Uchelen-Schipper is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en is daarnaast werkzaam als adviseur en kandidaat-notaris bij de Corporate M&A praktijkgroep van Houthoff. Marleen is in 2018 gepromoveerd op het onderwerp "De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting". Zij publiceert en doceert regelmatig op het gebied van corporate governance, in het bijzonder bij stichtingen, verenigingen en maatschappelijke ondernemingen. In de praktijk houdt zij zich vooral bezig met juridische aspecten van governance en governance structuren bij stichtingen, in het bijzonder in de semipublieke sector (onder meer zorginstellingen) en in de culturele sector.