Hoofdstuk 4: Governance van maatschappelijke organisaties

Auteur Prof. dr. ir. Rienk Goodijk
Referentie publicatie Goodijk, R., (2013), Governance van maatschappelijke organisaties. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2013-2014, Deventer: Kluwer.
Inleiding De governance van maatschappelijke organisaties heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen niet zelden doordat problemen en misstanden uitgebreid de pers haalden. Rienk Goodijk betoogt in hoofdstuk 4 dat voor een effectieve governance van maatschappelijke organisaties méér nodig is dan zich formeel conformeren aan de governance code. Oplossingen voor de mankementen in de governance dienen niet gezocht te worden in nog meer regelgeving, maar in het daadwerkelijk verbeteren van het functioneren van het bestuur en het intern toezicht.
Biografie auteurs: Prof. dr. ir. R. Rienk Goodijk studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde daar in 1987 op een onderzoek naar ondernemerschap en medezeggenschap. Sindsdien is hij als onderzoeker en consultant werkzaam bij HR-bureau GITP op het gebied van corporate governance, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Van 2000 tot 2011 was hij bijzonder hoogleraar Interne Arbeidsverhoudingen en Corporate Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2010 is hij tevens bijzonder hoogleraar Governance in de Semipublieke Sector bij TiasNimbas Business School van de Universiteit Tilburg. Goodijk is lid van diverse adviesraden en toezichthoudende organen en heeft talrijke boeken en publicaties over medezeggenschap, governance en stakeholder management op zijn naam staan.