H11: Perspectiefwisseling voor toezichthouders van maatschappelijke organisaties

Auteur Prof. mr. L.G.H.J. Houwen
Referentie publicatie Houwen, L.G.H.J. (2015), Perspectiefwisseling voor toezichthouders van maatschappelijke organisaties In: L├╝ckerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 beschrijft Louis Houwen actuele beleidsvisies en herziene governancecodes voor maatschappelijke organisaties en dat deze een cultuuromslag in de governance markeren. Steeds vaker wordt gerefereerd aan best practices van goed functionerende onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorgorganisaties waarvan bestuurders en toezichthouders juist voorbeeldgedrag vertonen, in plaats van de verwijzingen naar incidenten met de gebruikelijke regelreflexen. Brancheorganisaties en beroepsverenigingen voor bestuurders en toezichthouders in de verschillende sectoren nemen in toenemende mate het initiatief voor kwaliteitsbevordering van bestuur, professionalisering van toezicht en verbetering van de dialoog met stakeholders.
Biografie auteurs: Prof. mr. Louis Houwen is als bijzonder hoogleraar privaat-publiek ondernemingsrecht verbonden aan Tias, School for Business and Society van Tilburg University en tevens advocaat-partner bij Dirkzwager advocaten & Notarissen te Nijmegen. Hij adviseert maatschappelijke organisaties en de Nederlandse brancheverenigingen in de zorg over governance- en aansprakelijkheidsvraagstukken en wordt veelvuldig betrokken bij de inrichting van concern- en ondernemingsstructuren in de zorgsector, het onderwijs en de corporatiesector. Louis Houwen is als auteur en adviseur betrokken bij de (herziening van de) Zorgbrede Governancecode en de oprichting van de Governancecommissie Gezondheidszorg. Zijn onderzoek en publicaties richten zich vooral op nieuwe organisatie- en financieringsstructuren, samenwerkingsverbanden en de daarmee samenhangende besturingsvraagstukken van woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. Daarnaast maakt Louis Houwen deel uit van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie en is hij lid van de redactie van het Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur.