H12: Enkele ‘lessen’ uit Meavita: een paar dingen die bestuurders en toezichthouders van een (zorg)concern wel en niet moeten doen

Auteur Mr. C. de Groot
Referentie publicatie De Groot, C. (2016), Enkele ‘lessen’ uit Meavita: een paar dingen die bestuurders en toezichthouders van een (zorg)concern wel en niet moeten doen In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 12 geeft Cees de Groot enkele lessen die te trekken zijn ui de Meavita casus: waarvan de Ondernemingskamer oordeel dat er sprake is geweest van wanbeleid/ Volgens de auteur geeft de uitvoerige uitspraak weer hoe het Meavita-concern is ontstaan, functioneerde en ten onder ging en maakt het mogelijk een aantal ‘lessen’ te formuleren die voorvloeien uit de gang van zaken binnen het Meavita-concern. De auteur loopt daarbij de zeven punten uit de uitspraak van de Ondernemingskamer langs en eindigt elk punt met concrete veralgeminiseerde lessen.
Biografie auteurs: Mr. Cees de Groot is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden. Hij heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 1990 in Leiden gepromoveerd op het proefschrift Netherlands Labor and Co-Determination Law in an EEC Perspective. Cees de Groot doceert in Leiden ondernemingsrecht in de bachelor- en masterfase van de juridische opleiding en in het PAO-onderwijs. Hij is lid van de redactie van het tijdschrift Onderneming en Financiering. Een recente publicatie van zijn hand is Governance in de semipublieke sector en het maatschappelijk middenveld.