Tags: one-tier

Hoofdstuk 1: One-tier en two-tier board: de vorm en de inhoud

Auteur Prof. mr. S.R. Schuit
Referentie publicatie Schuit, S., (2011), 'One-tier en two-tier board: de vorm en de inhoud', in: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding In het eerste hoofdstuk wordt door Steven Schuit het belang van de vorm en de inhoud van een one-tier en two-tier board beschreven, mede in het licht van het feit dat in Nederland de one-tier board structuur een wettelijke uitwerking heeft gekregen. Aan de hand van verschillende aspecten van de Engelse board room traditie bekijkt hij of deze traditie zich ook leent voor receptie door een Nederlandse one-tier board.
Biografie auteurs: Prof. mr Steven Schuit is zowel hoogleraar Corporate Law and Business Transactions aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar Corporate Governance and Responsibility aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is momenteel lid van de Raad van Commissarissen bij onder meer New World Resources Plc en Breevast, en voorzitter van Stichting Giving Back. Hij is advocaat (Counsel) bij Allen & Overy, en was partner van 2000 tot 2005. Voordien was hij partner bij Loeff Claeys Verbeke (vanaf 1975) en werkte voor dit kantoor in New York van 1980 tot 1990. Als advocaat begeleidde hij besturen van diverse ondernemingen bij internationale fusies en overnames. In die hoedanigheid heeft hij besturen en commissarissen van grote (beursgenoteerde) ondernemingen geadviseerd over governance vraagstukken. Hij heeft als non-executive ook praktijkervaring opgedaan in zowel een one-tier als in two-tier boards. Hij heeft uitvoerig gepubliceerd op het gebied van corporate governance ondernemingsrecht, fusies en overnames en privatisering. Zijn meest recente publicatie is ‘The Chairman Makes or Breaks the Board’.

Hoofdstuk 8: Taakverdeling en aansprakelijkheid binnen bestuur en raad van commissarissen

Auteur Mr. Y. Borrius
Referentie publicatie Borrius, Y., (2012), Taakverdeling en aansprakelijkheid binnen bestuur en raad van commissarissen. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. Van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Deventer: Kluwer.
Inleiding Andere aspecten van de Wet Bestuur en Toezicht betreffen de wijziging van het artikel over taakvervulling en taakverdeling dat van toepassing is op het bestuur en de raad van commissarissen en de introductie in de wet van de one –tier board. In hoofdstuk 8 behandelt Yvette Borrius deze aspecten, nadat zij eerst het collegialiteitsbeginsel dat voor zowel het bestuur als de raad van commissarissen geldt nader omschrijft. Daarbij wordt ook de informatievoorziening binnen de organen behandeld en de vraag in hoeverre men bij de uitoefening van zijn taak mag vertrouwen op informatie van anderen. Vervolgens gaat zij in op de mogelijke aansprakelijkheid die bestuurders en commissarissen kan treffen bij een onbehoorlijke taakvervulling. Zij bespreekt daarbij de elementen die van belang zijn bij de beoordeling of daarvan sprake is, waaronder een eventuele taakverdeling. Een en ander wordt geïllustreerd met enkele voorbeelden uit de jurisprudentie van taakverdeling bij een two tier board en bij een one tier board. Tot slot geeft zij enkele praktische aanbevelingen met het oog op een eventuele taakverdeling en de invulling van de taken door een bestuurder (al dan niet van een one-tier board) of commissaris.
Biografie auteurs: Mr. Yvette Borrius is partner bij Höcker Advocaten te Amsterdam, afdeling ondernemingsrecht, waar zij de corporate litigation procespraktijk leidt. Zij is als advocaat, boardroom counselor en ‘litigator’ met name werkzaam op het terrein van aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en executives; dit vanuit het perspectief van de betrokken functionarissen, curator/schuldeiser, forensisch onderzoeker of in het licht van mogelijk wanbeleid (enquête procedure). Zij is in diverse branches betrokken bij toezichtstructuren binnen (grote) stichtingen tot beursgenoteerde ondernemingen met aanverwante corporate governance vraagstukken. Daarnaast is Yvette Borrius werkzaam als onderzoeker (Ondernemingskamer) of bindend adviseur. Zij publiceert (zoals annotator tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht) en doceert regelmatig op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Naast haar praktijk heeft Yvette Borrius bestuursfuncties bij een NGO vervuld.