H5. Het RvC-verslag na de nieuwe Corporate Governance Code 2016

Auteur Prof.dr. Mijntje Lückerath-Rovers en drs. Margot Scheltema
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. en M.A. Scheltema (2018, Het RvC-verslag na de nieuwe Corporate Governance Code 2016. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 5 beschrijven Mijntje Lückerath en Margot Scheltema de veranderende eisen aan het RvC-verslag als gevolg van de aangepaste Corporate Governance Code in 2016. En wat dit betekent voor hun eerdere suggestie voor een compleet Governance Verslag waarin informatie over het gevoerde toezicht beter gestructureerd kan worden weergegeven.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is daarnaast betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven op het terrein van Corporate Governance waaronder het herschrijven van de Governance Code Cultuur en is lid van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Zij is/was zelf commissaris en/of toezichthouder bij Achmea, NRC Media, de ASN Beleggingsinstellingen, KNGF Geleidehonden, Diergaarde Blijdorp en de Betaalvereniging Nederland.

Drs. Margot Scheltema bekleedde vele financiële functies bij Shell International in het buitenland; keerde in 2004 terug als Financieel Directeur van Shell Nederland. In 2009 gaf ze haar carrière een switch naar non-executive functies. Zij is thans commissaris bij onder andere De Nederlandsche Bank, de Zwitserse Lonza Group AG in Basel, NEDAP, het Warmtebedrijf Rotterdam en TNT Nederland. Voorts is zij voorzitter van de Monitoringcommissie Code Pensioensector, Raad bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, lid van de Raad van Toezicht bij het Nederlands Fotomuseum. penningmeester bij het Genootschap Onze Taal, lid Raad van Toezicht VeerStichting en bestuurslid van de Nederlandse Bachvereniging.