H11. INSTITUTIONELE BELEGGERS, COLLECTIVE ACTION EN CORPORATE GOVERNANCE

Auteur Niels Hermes, Reggy Hooghiemstra en Kees van Veen
Referentie publicatie Hermes,N., Hooghiemstra, R. en Van Veen, K. (2017). Institutionele beleggers, collective action en corporate governance. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding Niels Hermes, Reggy Hooghiemstra en Kees van Veen beschrijven in hoofdstuk 11 dat de relatie tussen het bestuur van de onderneming en de aandeelhouders complex is omdat beide partijen vaak verschillende, soms zelfs conflicterende belangen hebben. Deze complexiteit wordt vergroot doordat er vaak verschillende aandeelhouders zijn, elk met een relatief klein belang in de onderneming. In hun hoofdstuk analyseren zij onder andere het collective action problem van institutionele beleggers. Zij richten zich daarbij op de vraag hoe organisaties als Eumedion hiervoor een oplossing kunnen bieden.
Biografie auteurs: Prof. dr. Niels Hermes is hoogleraar International Finance aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is voorzitter van de vakgroep Economics, Econometrics and Finance. Zijn onderzoek richt zich op corporate governance vraagstukken, waarbij de aandacht vooral is gericht op de effecten van boards en de samenstelling van de aandeelhouders op de besluitvorming en prestaties van de onderneming. Daarnaast doet hij onderzoek naar de omvang en gevolgen van internationale kapitaalstromen voor opkomende economieën en de naar de rol die microfinanciering speelt bij het verschaffen van toegang tot financiële diensten aan gezinnen en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden. Hij publiceert over deze onderwerpen in internationale vaktijdschriften zoals Economic Journal, Journal of Banking & Finance, Corporate Governance: An International Review en Journal of International Money & Finance.

Dr. Reggy Hooghiemstra is als universitair hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Accountancy en de Vakgroep Accounting van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij maakt deel uit van het Institute for Governance and Organizational Responsibility (IGOR) en van het signature area Board Effectiveness. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van corporate governance (i.h.b. compliance, board effectiveness, upper echelons), corporate reporting, en gedragsmatige aspecten binnen audit teams.

Dr. Kees van Veen is universitair hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Groningen. Tevens is hij directeur van het Institute for Governance and Organizational Responsibility, een expertisecentrum dat zich richt op corporate governance en sustainability vraagstukken in brede zin. Zijn onderzoeksinteresses op dit terrein zijn breed, en omvatten bijvoorbeeld de samenstelling en dynamiek binnen boards, interlocking directorates en corporate governance in vergelijkend perspectief.