Tags: gedrag en cultuur

H5.  RVC-ROLLEN IN DE RVC ALS TEAM: VERSCHILLENDE RVC-TAKEN VEREISEN ANDERE TEAMROLLEN

Auteur Mijntje Lückerath-Rovers en Reinout de Vries
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. en De Vries, R. (2022), . RvC-rollen in de RvC als team: verschillende RvC-taken vereisen andere teamrollen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 5 koppelen Mijntje Lückerath en Reinout de Vries teamrollen uit de psychologie (taak-, sociale of team-overstijgende teamrollen) aan de RvC-taken in Corproate Governance (toezichthouden, adviseren en netwerken). Intuïtief vragen deze drie verschillende RvC-taken om verschillende RvC-rollen. Hun onderzoek onder ruim 250 commissarissen probeert dit te ook te onderbouwen.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is zelf commissaris en/of toezichthouder bij Pels Rijcken, Erasmus MC, NRC Media, en Diergaarde Blijdorp, en eerder bij Achmea, de ASN Beleggingsinstellingen, KNGF Geleidehonden en de Betaalvereniging Nederland.

Prof. dr. Reinout de Vries is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, sectie organisatiepsychologie. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses liggen op het gebied van persoonlijkheid, communicatiestijlen en leiderschap. Recent werk richt zich op het Situation-Trait-Outcome Activation (STOA) model, de Three Nightmare Traits (TNT) en de beoordeling van persoonlijkheid met behulp van kunstmatige intelligentie. Instrumenten die hij heeft geconstrueerd of mede heeft ontwikkeld, zoals de Nederlandse vertaling van de HEXACO-PI-R, de zesdimensionale Communication Styles Inventory (CSI), de Brief HEXACO Inventory (BHI) en de Circumplex Leadership Scan (CLS) worden veel gebruikt in de academische wereld en de praktijk.

H7. DE INGRIJPENDE IMPACT VAN BESTUURDERS OP HET LOT VAN HUN ORGANISATIE: HOE CEO’S DE VEERKRACHT VAN HUN BEDRIJF (MEDE) BEPALEN

Auteur Tine Buyl
Referentie publicatie Buyl, T. (2022). De ingrijpende impact van bestuurders op het lot van hun organisatie: hoe ceo’s de veerkracht van hun bedrijf (mede) bepalen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2022-2023, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 beschrijft Tine Buyl haar onderzoek naar de relatie tussen de veerkracht (‘resilience’) en crisisbestendigheid van organisaties, en twee specifieke kenmerken van CEO’s: narcisme en hebzucht. Persoonlijkheidskenmerken, motieven en waarden, zoals bijvoorbeeld narcisme, hebzucht en eigenbelang hebben op korte termijn implicaties voor de strategische beslissingen van bestuurders en op langere termijn zien we hiervan de gevolgen in de resilience van het bedrijf.
Biografie auteurs: Dr. Tine Buyl is universitair hoofddocent Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg (Nederland). Zij behaalde haar doctoraat in de Bedrijfseconomie aan de Universiteit Antwerpen (België). Haar onderzoek richt zich op Chief Executive Officers, de samenstelling en dynamiek van top management teams, en de effecten daarvan op strategie en organisatieprestaties. Haar werk is gepubliceerd in academische tijdschriften zoals de Journal of Management, Journal of Management Studies en Leadership Quarterly. Zij is medeorganisator van de jaarlijkse EIASM-workshops over Top Management Teams en Business Strategy Research. Daarnaast is ze ook opleidingsdirecteur van de Bachelor en Master Organisatiewetenschappen.