H4: Internationale boards en de gevolgen voor ondernemingsprestaties

Auteur Prof. Dr. C.L.M. Hermes
Referentie publicatie Hermes, C.L.M. (2015) Internationale boards en de gevolgen voor ondernemingsprestaties In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 beschrijft Niels Hermes dat in corporate governance onderzoek tot nu toe minder aandacht is voor diversiteit in termen van de nationaliteit van bestuurders en commissarissen. Tegelijkertijd hebben vele, met name internationaal opererende ondernemingen, raden van bestuur en raden van commissarissen met een internationaal karakter. In dit hoofdstuk bespreekt hij in hoeverre deze vorm van diversiteit een rol speelt bij de uitvoering van de bestuurs- en toezichtstaken en op welke wijze het proces van de besluitvorming erdoor wordt beïnvloed.
Biografie auteurs: Prof. dr. Niels Hermes is hoogleraar International Finance aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is directeur van de MSc Finance en de MSc International Financial Management. Zijn onderzoek richt zich op corporate governance vraagstukken, waarbij de aandacht vooral is gericht op de effecten van boards op de besluitvorming en prestaties van de onderneming. Daarnaast doet hij onderzoek naar de omvang en gevolgen van internationale kapitaalstromen voor met name opkomende economieën en de naar de rol die microfinanciering speelt bij het verschaffen van toegang tot financiële diensten aan gezinnen en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden. Hij publiceert hierover in internationale tijdschriften zoals Economic Journal, Journal of Banking & Finance, Corporate Governance: An International Review en Journal of International Money & Finance.