Tags: audit commissie

Hoofdstuk 13: De accountant binnen het corporate governance bouwwerk

Auteur Prof. dr. A. de Bos RA en drs. R.G.H. Leonards RA
Referentie publicatie Bos, A. de en R.G.H. Leonards (2014), De accountant binnen het corporate governance bouwwerk. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 13 wordt de rol van de accountant binnen het corporate governance bouwwerk beschreven door Auke de Bos en Bob Leonards. Zij gaan in op de relatie en de communicatie tussen de accountant en het bestuur, maar ook met de RvC en de audit commissies en de aandeelhouders.
Biografie auteurs: Prof. Dr. Auke de Bos RA is partner bij Ernst & Young Accountants LLP. Hij is voorzitter van het Directoraat Vaktechniek en heeft zich gespecialiseerd in IFRS, Accountantscontrole en Corporate Governance en is actief als adviseur bij verschillende beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast is hij hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Als hoogleraar doceert hij verschillende vakken aan de juridische faculteit en is hij verantwoordelijk voor het vak financial auditing aan de Accountancy opleiding. Hij is auteur van tientallen artikelen op het gebied van de externe verslaggeving en Corporate Governance. Hij is lid van de redactie ‘Goed Bestuur’, Inform (vaktechnisch bulletin van EY) en het Nationaal Commissarissen Onderzoek.

Drs. Bob Leonards RA is senior manager bij Ernst & Young Accountants LLP. Hij heeft zich gespecialiseerd in kapitaalmarkttransacties en op het gebied van corporate governance. Als accountant is hij betrokken bij de controle van diverse beursgenoteerde ondernemingen in Nederland en daarbuiten. Daarnaast is hij adviseur voor ondernemingen die beursgenoteerd zijn of willen worden, waarbij Corporate Governance een belangrijk onderdeel vormt. Hij is coauteur van diverse artikelen op het gebied van Corporate Governance.

H 7 Het uitdijende takenpakket van de auditcommissie

Auteur Mr. H. Kersten
Referentie publicatie Kersten, M. (2016) Het uitdijende takenpakket van de auditcommissie In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding . In hoofdstuk 7 beschrijft Heleen Kersten het uitdijende takenpakket van de Audit Commissie. Zij beschrijft daarbij ook de verhouding tussen de taken van de auditcommissie en de gehele RvC. Zij betoogt onder andere dat het belangrijk is een goede balans te vinden tussen voldoende tijd en aandacht voor het toezicht versus de toegevoegde waarde van een toezichthouder die op enige afstand staat van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit speelt ook een rol bij de auditcommissie en de RvC zal hiermee rekening moeten houden.
Biografie auteurs: Mr. Heleen Kersten is partner bij Stibbe. Zij is gespecialiseerd in fusies en overnames, corporate governance en kapitaalmarkttransacties. Heleen heeft daarnaast ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder. Ze is zes jaar managing partner van Stibbe geweest, commissaris bij Van Lanschot en voorzitter van de raad van commissarissen van Egeria. Naast haar werk als advocaat is Heleen is lid van de RvC van STMicroelectronics, lid van de RvT van het Rijksmuseum en lid van het bestuur van de Stichting Donateurs van het Koninklijk Concertgebouworkest. Ze heeft artikelen gepubliceerd over corporate governance en overnames.

H 9 Interne auditors onmisbaar in goed ondernemingsbestuur

Auteur Drs. Huck Chuah en John Bendermacher RA
Referentie publicatie Chuan, H. en J. Bendermacher (2016) Interne auditors onmisbaar in goed ondernemingsbestuur In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 9 betogen Huck Chuah en John Bendermacher dat stakeholders meer vertrouwen moeten kunnen hebben in een transparante corporate governance van beursfondsen en niet-beursgenoteerde organisaties. Zijn vinden daarbij dat niet alleen externe toezichthouders hierin een rol hebben, maar dat er ook een belangrijke rol is weggelegd voor de Interne Audit Functie (IAF). Als onafhankelijke functie binnen een onderneming, is de IAF in staat om zowel bestuur als RvC te voorzien van hun onafhankelijke visie op de kwaliteit van de interne beheersing, zowel op het gebied van governance control, management control en proces control.
Biografie auteurs: John Bendermacher RA CIA is Chief Audit Executive bij ABN AMRO en tevens voorzitter van IIA Nederland. Hij is voorts lid van de NBA Adviescommissie Governance, voorzitter van de Program Board van de internal audit-opleiding aan de UvA en actief in diverse andere vaktechnische commissies. Vanuit IIA Nederland is John betrokken geweest bij de totstandkoming van de voorstellen aan de Commissie Van Manen, op het gebied van internal audit. John is registeraccountant (1988) en Certified Internal Auditor (2001). Hij is vanaf 1999 werkzaam in internal auditing in de financial services.

drs. Huck Chuah RA RO (1974) is senior manager bij KPMG Risk Consulting met aandachtsgebieden Internal Audit, Risk en Governance en tevens bestuurslid van IIA Nederland. Hij is voorts toezichthouder bij een Stichting voor primair onderwijs en Zorg, lid van het Management Team en docent van de internal audit-opleiding aan de UvA. Huck is drs. in financieel management, register operational auditor (RO) en registeraccountant (RA). Hij is vanaf 2003 werkzaam in internal auditing binnen de corporate clients en financial services en sinds 2015 bij KPMG.