Tags: internal auditor

H 9 Interne auditors onmisbaar in goed ondernemingsbestuur

Auteur Drs. Huck Chuah en John Bendermacher RA
Referentie publicatie Chuan, H. en J. Bendermacher (2016) Interne auditors onmisbaar in goed ondernemingsbestuur In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 9 betogen Huck Chuah en John Bendermacher dat stakeholders meer vertrouwen moeten kunnen hebben in een transparante corporate governance van beursfondsen en niet-beursgenoteerde organisaties. Zijn vinden daarbij dat niet alleen externe toezichthouders hierin een rol hebben, maar dat er ook een belangrijke rol is weggelegd voor de Interne Audit Functie (IAF). Als onafhankelijke functie binnen een onderneming, is de IAF in staat om zowel bestuur als RvC te voorzien van hun onafhankelijke visie op de kwaliteit van de interne beheersing, zowel op het gebied van governance control, management control en proces control.
Biografie auteurs: John Bendermacher RA CIA is Chief Audit Executive bij ABN AMRO en tevens voorzitter van IIA Nederland. Hij is voorts lid van de NBA Adviescommissie Governance, voorzitter van de Program Board van de internal audit-opleiding aan de UvA en actief in diverse andere vaktechnische commissies. Vanuit IIA Nederland is John betrokken geweest bij de totstandkoming van de voorstellen aan de Commissie Van Manen, op het gebied van internal audit. John is registeraccountant (1988) en Certified Internal Auditor (2001). Hij is vanaf 1999 werkzaam in internal auditing in de financial services.

drs. Huck Chuah RA RO (1974) is senior manager bij KPMG Risk Consulting met aandachtsgebieden Internal Audit, Risk en Governance en tevens bestuurslid van IIA Nederland. Hij is voorts toezichthouder bij een Stichting voor primair onderwijs en Zorg, lid van het Management Team en docent van de internal audit-opleiding aan de UvA. Huck is drs. in financieel management, register operational auditor (RO) en registeraccountant (RA). Hij is vanaf 2003 werkzaam in internal auditing binnen de corporate clients en financial services en sinds 2015 bij KPMG.

H10. Auditen en toezicht soft controls

Auteur Peter Hartog en Johan Scheffe
Referentie publicatie Hartog, P. en J. Scheffe, (2020), Auditen en toezicht soft controls In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding Peter Hartog en Johan Scheffe betogen in hoofdstuk 10 dat, om als bestuurder en commissaris effectief gebruik te maken van de interne audit functie op het gebied van gedrag en cultuur, inzicht in de scope en aanpak van de intern audit-onderzoeken naar soft controls essentieel is. Die zijn immers bepalend voor de relevantie en betrouwbaarheid van deze onderzoeken. De auteurs geven handreikingen hoe soft controls concreet ‘handen en voeten’ te geven en hoe gedrag en cultuur te meten en beoordelen.
Biografie auteurs: Drs. Peter Hartog CIA is Manager Professional Practices bij IIA Nederland en daarnaast docent aan de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Met het ontwikkelen en delen van kennis en good practices hoopt hij bij te dragen aan de verdere professionalisering van het vakgebied. Hij werkte 25 jaar als consultant op het gebied van (internal) audit en management control, voornamelijk bij KPMG en ACS. Met name in de financiële sector was hij daarnaast verantwoordelijk voor IT- en operational audits en voor Compliance en voor Risicomanagement.

Johan Scheffe RA RO CIA is beleidsmedewerker bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) waar hij als secretaris het bestuur van de NBA Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (NBA-LIO) ondersteunt. Ook verricht hij regelmatig onderzoek naar corporate governance gerelateerde onderwerpen. Daarnaast was hij als docent Corporate Governance een aantal jaren verbonden aan de accountantsopleiding van Nyenrode. In het verleden was hij internal auditor bij meerdere Nederlandse beursfondsen en openbaar accountant bij diverse Big 4 accountantskantoren.