Hoofdstuk 13: De accountant binnen het corporate governance bouwwerk

Auteur Prof. dr. A. de Bos RA en drs. R.G.H. Leonards RA
Referentie publicatie Bos, A. de en R.G.H. Leonards (2014), De accountant binnen het corporate governance bouwwerk. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 13 wordt de rol van de accountant binnen het corporate governance bouwwerk beschreven door Auke de Bos en Bob Leonards. Zij gaan in op de relatie en de communicatie tussen de accountant en het bestuur, maar ook met de RvC en de audit commissies en de aandeelhouders.
Biografie auteurs: Prof. Dr. Auke de Bos RA is partner bij Ernst & Young Accountants LLP. Hij is voorzitter van het Directoraat Vaktechniek en heeft zich gespecialiseerd in IFRS, Accountantscontrole en Corporate Governance en is actief als adviseur bij verschillende beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast is hij hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Als hoogleraar doceert hij verschillende vakken aan de juridische faculteit en is hij verantwoordelijk voor het vak financial auditing aan de Accountancy opleiding. Hij is auteur van tientallen artikelen op het gebied van de externe verslaggeving en Corporate Governance. Hij is lid van de redactie ‘Goed Bestuur’, Inform (vaktechnisch bulletin van EY) en het Nationaal Commissarissen Onderzoek.

Drs. Bob Leonards RA is senior manager bij Ernst & Young Accountants LLP. Hij heeft zich gespecialiseerd in kapitaalmarkttransacties en op het gebied van corporate governance. Als accountant is hij betrokken bij de controle van diverse beursgenoteerde ondernemingen in Nederland en daarbuiten. Daarnaast is hij adviseur voor ondernemingen die beursgenoteerd zijn of willen worden, waarbij Corporate Governance een belangrijk onderdeel vormt. Hij is coauteur van diverse artikelen op het gebied van Corporate Governance.