H12 Naar een coalitiemodel tussen vennootschap en werknemers

Auteur Mr. dr. M. Holtzer
Referentie publicatie Holtzer, M. (2015), Naar een coalitiemodel tussen vennootschap en werknemers In: L├╝ckerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 12 gaat Marnix Holtzer in op de vraag welke invloed werknemers kunnen uitoefenen op het strategisch beleid van de Nederlandse vennootschap en hoe tekortkomingen in de uitoefening van medezeggenschapsrechten kunnen worden weggenomen. Hij legt het initiatief daarvoor in eerste instantie bij de werknemers zelf.
Biografie auteurs: Mr. dr. Marnix Holtzer opereert op het snijvlak van ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij heeft uitgebreide ervaring in het adviseren van (multinationale) ondernemingen over strategische vraagstukken. Marnix is gespecialiseerd in corporate litigation, medezeggenschap en bestuurdersaansprakelijkheid. In 2014 promoveerde hij op het proefschrift 'De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap'.