H10. Auditen en toezicht soft controls

Auteur Peter Hartog en Johan Scheffe
Referentie publicatie Hartog, P. en J. Scheffe, (2020), Auditen en toezicht soft controls In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding Peter Hartog en Johan Scheffe betogen in hoofdstuk 10 dat, om als bestuurder en commissaris effectief gebruik te maken van de interne audit functie op het gebied van gedrag en cultuur, inzicht in de scope en aanpak van de intern audit-onderzoeken naar soft controls essentieel is. Die zijn immers bepalend voor de relevantie en betrouwbaarheid van deze onderzoeken. De auteurs geven handreikingen hoe soft controls concreet ‘handen en voeten’ te geven en hoe gedrag en cultuur te meten en beoordelen.
Biografie auteurs: Drs. Peter Hartog CIA is Manager Professional Practices bij IIA Nederland en daarnaast docent aan de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Met het ontwikkelen en delen van kennis en good practices hoopt hij bij te dragen aan de verdere professionalisering van het vakgebied. Hij werkte 25 jaar als consultant op het gebied van (internal) audit en management control, voornamelijk bij KPMG en ACS. Met name in de financiële sector was hij daarnaast verantwoordelijk voor IT- en operational audits en voor Compliance en voor Risicomanagement.

Johan Scheffe RA RO CIA is beleidsmedewerker bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) waar hij als secretaris het bestuur van de NBA Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (NBA-LIO) ondersteunt. Ook verricht hij regelmatig onderzoek naar corporate governance gerelateerde onderwerpen. Daarnaast was hij als docent Corporate Governance een aantal jaren verbonden aan de accountantsopleiding van Nyenrode. In het verleden was hij internal auditor bij meerdere Nederlandse beursfondsen en openbaar accountant bij diverse Big 4 accountantskantoren.