Hoofdstuk 5: Bedrijfsethiek en compliance

Auteur Dr. ir. R. Stein
Referentie publicatie Stein, R., (2011), Bedrijfsethiek en compliance. In: L├╝ckerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding Ronald Stein gaat in hoofdstuk 5 nader in op welke eisen er op het gebied van compliance aan een organisatie zijn te stellen. Naast de naleving van wet- en regelgeving beschrijft hij het belang van bedrijfsethiek voor de governance van organisaties.
Biografie auteurs: Dr.ir. Ronald Stein studeerde sociologie aan de Landbouwhogeschool Wageningen en is doctor in de landbouwwetenschappen. Hij is werkzaam bij Philips als Secretaris van de Review Committee General Business Principles en is Hoofd van het Philips Business Ethics Office. De Review Committee is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, en wereldwijde implementatie, van de Philips General Business Principles. Het Business Ethics Office ondersteunt de Review Committee daarbij en vervult ondermeer de volgende taken: -aansturen van wereldwijd netwerk van 200 compliance officers, -periodieke review en update van de business principles van de onderneming; -identificeren van, en anticiperen op, interne en externe ontwikkelingen; -verzorgen van de rapportages voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen; -verzorgen van de business ethiek en integriteit rapportage in het Jaarverslag