Tags: board performance

Hoofdstuk 5: Boards on Task. Naar een geïntegreerde benadering van board performance

Auteur Prof. dr. E.L.H.M. van de Loo en Prof. dr. J.W. Winter
Referentie publicatie Loo, E.L.H.M. van de en J.W. Winter (2014), Boards on Task. Naar een geïntegreerde benadering van board performance. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Hoofdstuk 5, geschreven door Erik van de Loo en Jaap Winter, beschrijft een door hen ontwikkelde methode om te bekijken wanneer Boards on Task zijn waarbij systeemaspecten enerzijds en factoren van gedrag en cultuur anderzijds, worden geïntegreerd. Zij richten zich op het functioneren van Boards, dat wil zeggen op de interactie tussen bestuurders en commissarissen.
Biografie auteurs: Professor dr. Erik van de Loo is psychoanalyticus, hoogleraar Leiderschap en Gedrag, TIAS School for Business and Society. Hij is Visiting Clinical Professor of Leadership INSEAD, Co-director Executive Masters Programme Consulting and Coaching for Change, houder van de Visiting Professorial Chair of Leadership at Graduate School of Business, Universiti Abdul Razak, Kuala Lumpur. Hij is tevens verbonden aan adviesbureau Phyleon in Den Haag.

Prof.mr.dr. Jaap Winter is voorzitter van het College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar International Company Law aan de Universiteit van Amsterdam. Tot 2013 was hij partner bij De Brauw Blackstone Westbroek. Hij is voormalig voorzitter van de EU High Level Group of Company Law Experts en lid van de Commissie Tabaksblat.

H1. De 5 R’en: Randvoorwaarden voor effectieve interboard dynamiek

Auteur Drs. L. Hovius MBA
Referentie publicatie Hovius, L. (2018), De 5 R’en: Randvoorwaarden voor effectieve interboard dynamiek. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding Hovius beschrijft dat het thema van de dynamiek tussen toezichthouder en bestuur voor beide kanten van de bestuurstafel relevant is, maar dat het niet altijd lukt om de interactie effectief vorm te geven. Hovius richt zich vervolgens op de vraag wat de randvoorwaarden zijn voor een effectieve dynamiek tussen beide boards.
Biografie auteurs: Drs. Linda Hovius MBA is zelfstandig bestuursadviseur. Ze begeleidt raden van commissarissen en raden van bestuur in het verhogen van leiderschaps- en teameffectiviteit en strategische alignment en faciliteert jaarlijkse evaluaties. Ze was 20 jaar verbonden aan McKinsey & Company en was oprichter en managing partner van Aberkyn. Naast haar adviespraktijk vervult ze diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies.